Päivi Räsänen hyökkää translakiuudistusta vastaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 11

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) hyökkää Etelä-Suomen Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa translakiuudistusta vastaan.

Räsänen vetoaa esimerkiksi tutkimuksiin, joiden mukaan nuoruuden kokemukset sukupuolen suhteen voivat olla ohimeneviä.

- Tutkimusten mukaan murrosiän kokemukset sukupuoli-identiteetin epäselvyyksistä ovat valtaosin ohimeneviä. Nuorena aloitetut hormonihoidot, rintojen poisto ja sukuelinten leikkaukset aiheuttavat palautumattomia vaurioita, joita monet katuvat vuosien jälkeen., kirjoittaa Räsänen.

Lakiuudistusta edistävät ovat kuitenkin erityisesti korostaneet, että translakiuudistus ei ole muuttamassa sukupuolenkorjausprosessiin liittyviä lääketieteellisiä hoitokäytäntöjä, vaan nimenomaan erottamassa lääketieteelliset hoidot ja juridisen sukupuolen vahvistamisen.

Räsänen mainitsee kirjoituksessaan myös huolensa siitä, että vanhempien oikeuksia päättää lastensa kasvatuksesta kavennetaan. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Lisäksi Räsänen ilmaisee kielteisen suhtautumisensa kolmatta juridista sukupuolta kohtaan. Hänen perustelee asiaa sillä, että "biologisestikin sukupuolia on vain kaksi". Samassa yhteydessä hän viittaa intersukupuolisuuteen ja kuvaa sen olevan "sukupuolen kehityshäiriö, joista kärsiviä syntyy vain muutamia vuosittain". Räsäsen mukaan keskustelussa on sekoitettu sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, ja hän kirjoittaa 'myytistä ”väärään sukupuoleen syntymisestä”' sekä mainitsee kirjoituksessaan geneettisen sukupuolen, joka "on kirjoitettu jokaiseen soluun, sen kromosomistoon, eikä sitä voi muuttaa".

Räsänen jättää kuitenkin mainitsematta sen, että kaikissa tapauksissa geenit eivät määritä edes ihmisen kehollisia sukupuolittuneita piirteitä, eikä hän mainitse myöskään sukupuolen neurologista ulottuvuutta osana biologista sukupuolta.

Räsänen on radiokeskustelussa esittänyt, että homoseksuaalisuus on seurausta siitä, että "geeniperintökin -- ihmiskunnan historian aikana rappeutunut". Räsänen on aiemmin myös kirjoittanut homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö, vaikka tiede ei tällaista käsitystä tue. Räsäsellä on lääkärin koulutus, ja hän on lääkärin ammattinsa tuonut kirjoituksen yhteydessä esiin. Lääkärien ammattikuntaa edustava Suomen Lääkäriliitto ei ole selkeästi irtisanoutunut Räsäsen toiminnasta.

Kirjoituksensa lopulla Räsänen esittää huolensa "naisten ja tyttöjen turvallisuuden ja urheilumahdollisuuksien suojelemisesta". Hän peräänkuuluttaa menettelyä "pukuhuoneiden ja saniteettitilojen urheilusarjojen, sukupuolikiintiöiden ja vankiloiden kanssa". Räsäsen mukaan "sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset tarvitsevat tukea ja apua, mutta se ei saa tapahtua lasten kasvurauhan ja naisten oikeuksien kustannuksella".

11 kommenttia

"Räsänen jättää kuitenkin mainitsematta sen, että kaikissa tapauksissa geenit eivät määritä edes ihmisen kehollisia sukupuolittuneita piirteitä, eikä hän mainitse myöskään sukupuolen neurologista ulottuvuutta osana biologista sukupuolta."

Voi miten monelle solmulle pitää asia vääntää. "Sukupuoli" korvataan käsitteellä "sukupuolittuneet piirteet". Sukupuoli ei edelleenkään tarkoita mitään "piirteitä", vaan lisääntymistä, lisääntymiskeinoja, jotka ovat tai eivät ole yksilössä. Sukupuoli ei ole "sukupuolipiirteitä", eikä se ole "identiteetti". Se on vain biologinen realiteetti.
Myös sukupuolen neurologinen ulottuvuus on biologinen realiteetti. Juridinen sukupuoli puolestaan on syntymän yhteydessä tehty juridinen oletus, ei biologinen fakta. Se ei perustu esimerkiksi sukupuolikromosomeihin tai hormonitasoihin, vaan vain siihen miltä päällepäin näyttää: se on vain oletus tai valistunut arvio siitä, kumpaan tyypilliseen luokkaan tietyn näköiset värkit omaava kuuluu. Juridinen sukupuoli on eri asia kuin monitasoisen ja monitahoisen biologisen sukupuolen ulottuvuudet.

Mieti mrmeringue ja vastaa lyhyesti seuraavaan kysymykseen: tiedätkö olevasi tiettyä sukupuolta siksi, että 1) haarovälissäsi on tietynlainen varustus vai 2) sisimmissäsi tiedät olevasi tiettyä sukupuolta (eli olet kyennyt samastumaan siihen). Voit vielä tarkemmin pohtia sitä, että oletko kyennyt samastumaan noiden varustusten takia vai siksi, että sisimmissäsi olet tiennyt sen olevan luontevampaa kuin jokin muu.