Äänestäjät hyväksyivät Venäjän uuden perustuslain - avioliitosta vain miehen ja naisen välinen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
Kreml, Moskova, Venäjä

Venäjän keskusvaalilautakunnan mukaan 78 prosenttia äänestäneistä on kannattanut uutta perustuslakia. Äänestysprosentti oli keskusvaalilautakunnan mukaan 65. Äänestys oli luonteeltaan neuvoa-antava. Uusi perustuslaki on jo aiemmin hyväksytty Venäjän valtakoneistossa.

Uusitussa perustuslaissa avioliitto määritellään vain naisen ja miehen väliseksi.

Venäjän lain asema myös asetetaan kansainvälisten sopimusten yläpuolelle. Tämän on arvioitu heikentävän esimerkiksi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaikutusta Venäjällä entisestään. Jo aiemminkin Venäjä on suhtautunut yliolkaisesti moniin kansainvälisiin sitoumuksiinsa.

Ortodoksikirkon valta on myös kasvamassa, sillä perustuslakiin kirjataan kohta, jonka mukaan usko Jumalaan yhdistää Venäjän kansalaisia.

Perustuslakiuudistuksen varsinaisen tarkoituksen on arvioitu olevan presidentti Vladimir Putinin vallan jatkuminen pitkälle tulevaisuuteen. Presidentin virkakausien määrä on rajattu kahteen, mutta perustuslakiuudistuksen myötä Putinin aiemmat presidenttikaudet "nollataan", joten hän voi asettua ehdokkaaksi vuonna 2024, kun hänen nykyinen presidenttikautensa päättyy. Uusi tilanne mahdollistaa Putinin vallassaolon vuoteen 2036.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Varsinainen äänestyspäivä oli 1. heinäkuuta, mutta äänestäminen oli mahdollista edeltävän viikon ajan. Alkuaan äänestys piti järjestää jo keväällä, mutta sitä siirrettiin koronavirus-pandemian vuoksi. Perustuslakiuudistus astuu voimaan heti, kun viralliset tulokset valmistuvat. Sen odotetaan tapahtuvan muutaman päivän kuluessa.

Venäjän oppositio ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat raportoineet epäselvyyksistä ja suoranaisesta vaalivilpistä. Venäläisten enemmistön uskotaan kuitenkin tukevan niin Putinin vallassaoloa kuin perustuslakiuudistustakin.

Venäjällä asenteet hlbti-vähemmistöjä kohtaan ovat erityisesti vanhempien ihmisten osalta kielteisiä. Alkukesästä kerrottiin kampanjoinnista, jossa esitettiin homoseksuaalisuuteen liitettyjä uhkakuvia tulevaisuudesta, mikäli perustuslakia ei hyväksytä. Maassa on vuodesta 2013 ollut voimassa ns. homopropagandalaki, joka kieltää "ei-perinteisten seksuaalisten suhteiden propagandan alaikäisten keskuudessa". Se estää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen myönteisen ja neutraalinkin käsittelyn julkisuudessa. Pride-tapahtumat on säännönmukaisesti kielletty. Esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parisuhteita ei Venäjällä tunnusteta juridisesti mitenkään. Monilla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla ei myöskään ole luottamusta viranomaisiin tai oikeuslaitokseen, että näiden kohtelu olisi yhdenvertaista.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!