Venäjällä ohjaillaan jälleen äänestämään pelottelemalla homoilla

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1
Kreml, Moskova, Venäjä

Venäjällä kansalaisia ohjaillaan vaaliuurnille uutta perustuslakia hyväksymään. Äänestys on määrä järjestää 1. heinäkuuta. Kesäkuun alussa julkaistussa videossa pelotellaan tarinalla homouden läsnäolosta kaikkialla, jos uutta perustuslakia ei hyväksytä.

Parni Plus -sivuston esiinnostamasta videosta kirjoittaa Suomessa Ilta-Sanonat.

Patriot-mediaryhmä julkaisema video on tulevaisuudesta, vuodelta 2035, eikä uutta "perinteisiä perheitä" tukevaa perustuslakia ole. Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat sallittuja ja adoptiot mahdollisia. Pariskunta adoptoi pojan orpokodista. Kun adoptoitu poika kysyy adoptioisältä, missä äiti on, osoittautuu adoptioäiti feminiiniseksi homomieheksi, joka tarjoaa pojalle mekkoa vaatteeksi. Pojan naama venähtää. Orpokodin työntekijä puistelee järkyttyneenä päätään. Video viestii, että tällainen tulevaisuus vältetään, jos Putinin ajama uusi perustuslaki tulee hyväksytyksi. Katsojalta kysytään, että "valitsetko tällaisen Venäjän?".

YouTube on poistanut alkuperäisen videon palvelustaan, perusteluna seksuaaliseen suuntautuneisuuteen kohdistuva vihapuhe.

Venäjällä asenteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan ovat hyvin kielteisiä ja pelottelemalla "homoseksuaalisuuden leviämisellä" on mahdollista saada ihmisiä aktivoitua. 

Venäjän valtiollisessa mediassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä käsitellään usein peitellysti kielteiseen sävyyn, mutta ainakin näennäisesti valtiollisista toimijoista riippumattomat valtaapitäviä tukevat toimijat saattavat tuottaa avoimen hlbti-vastaista sisältöä.

Venäjän perustuslakiuudistus

Presidentti Putin teki tammikuussa 2020 ehdotuksen perustuslain uudistamisesta. Putinin ehdotuksen jälkeen maan hallitus erosi. Venäjän duuma hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti. Uudistuksen taustalla arvioidaan olevan pyrkimys sementoida Putinin asema maan johdossa myös hänen presidentin virkakauden jälkeen.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Uudessa perustuslaissa on myös pykälä, joka määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi.

Avioliittokysymyksen ohella työryhmän ehdotuksessa on myös viittaus venäläisten uskosta Jumalaan. Näiden kirjausten arvioidaan tyydyttävän erityisesti maan ortodoksikirkkoa, jolloin se pysyy lojaalina maan hallinnolle.

Venäjä ja seksuaalivähemmistöt

Avioliiton sukupuolirajausta ei toistaiseksi ole kirjattu nykyiseen perustuslakiin. Muu lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö kuitenkin käytännössä rajaavat avioliiton Venäjällä vain naisen ja miehen väliseksi. Maassa ei muullakaan tavoin tunnusteta samaa sukupuolta olevien parisuhteita.

Tsaarinaikaisella Venäjällä suhtauduttiin samaa sukupuolta olevien välisiin suhteisiin vapaammin kuin monissa länsimaissa. Asiasta on kirjoittanut GayStarNews. Pitkään moraalikysymykset olivat ortodoksikirkon asia: samaa sukupuolta olevien suhteet olivat syntiä. Pietari Suuren länsimaistaessa maata, tulivat vuonna 1716 miesten väliset suhteet rangaistavaksi armeijassa ja laivastossa. Vuonna 1832 rangaistavuus tuli koskemaan myös siviilejä. Vuonna 1903 rikoslakiuudistuksessa aiempi piiskaamisrangaistus ja karkotus Siperiaan muuttui kolmeksi kuukaudeksi vankeutta. Kieltoa ei missään vaiheessa tiedetä valvotun tarkasti. Suurkaupunkien, erityisesti Pietarin homokulttuurin kehittymisestä saattoi puhua 1900-luvun alussa. Vuonna 1917 tsaarinaikainen rikoslaki kumottiin, eivätkä pykälät homosuhteiden kiellosta tulleet Neuvosto-Venäjän uuteen rikoslakiin. Tilanne muuttui Josef Stalinin noustua Neuvostoliitossa valtaan. Homoseksuaalisuuden rangaistavuus palautettiin 1930-luvulla; taustalla oli myös tarinoita vaeltavista homomiesten ryhmistä, jotka haittasivat säännösteltävien elintarvikkeiden tasapuolista saatavuutta. Homosuhteiden rangaistavuuden kumoamisesta käytiin keskusteluja 1970-luvulla.

Venäjällä samaa sukupuolta olevien suhteet dekriminalisoitiin Neuvostoliiton 1991 tapahtuneen romahduksen jälkeen vuonna 1993. Monet toivoivat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman paranevan, kuten monissa länsimaissa on tapahtunut. Vuosituhannen vaihteen jälkeen kuitenkin asenneilmapiiri alkoi kiristyä.

Vuonna 2013 hyväksytty ns. homopropagandalaki kieltää "ei-perinteisten seksuaalisten suhteiden propagandan alaikäisten keskuudessa".

Joillain Venäjän alueilla hlbti-vähemmistöihin kuuluvia kohtaan asenteet ovat erittäin kielteiset. Tšetšeniassa käynnissä on suoranainen homovaino.

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan taustalla on ratkaisemattomat yhteiskunnalliset ongelmat, joiden hallitsemiseksi valtionhallinto on pyrkinyt hakemaan tukea vanhoilliselta ortodoksikirkolta. Samalla arvioidaan hallinnon pyrkivän vahvistamaan asemaansa esittämällä ongelmien olevan peräisin esimerkisi liberaaleista länsimaista, ja ratkaisukeinojen löytyvän perinteisiksi venäläisiksi arvoiksi esitetystä mallista ns. perinteisine perhearvoineen.

Erityisesti vanhempi ja suurkaupunkien ulkopuolella asuva väestö suhtautuu homosuhteisiin kielteisesti. Sen sijaan varsinkin kaupungeissa asuvat nuoret ovat asenteiltaan varsin liberaaleja. Tätä nykyä mielipidetiedustelujen mukaan 47 prosenttia antaisi homoille ja lesboille yhdenvertaiset oikeudet muiden venäläisten kanssa, kun taas 43 prosenttia ei antaisi.

Parni Plus Venäjän viranomaisten hampaissa

Vuonna 2008 perustettu hlbti-vähemmistöille suunnattu terveysasioihin keskittynyt verkkopalvelu Parni Plus joutui keväällä 2018 Venäjän viranomaisten hampaisiin, koska sen sisältö oli "perhearvojen vastaista" ja se "propagoi ei-perinteisiä seksuaalisuhteita". 

1 kommenttia

Se on se saatanallisten säkeittensä ortodoksi-kristillisyys tuolla taas jylläämässä, kuten sieltä ammentaneen teologi-Stalinin aikaankin. ortodoksi-kristityksi papiksi opiskellut teologi-Stalinhan valtaan päästyään myskin säädätti tuomiolait seksuaalivähemmistöjä vastaan, eli repi ne harrastamastaan uskonnosta kun hänkin silloin teki yya-sopimuksen Venäjän ortodoksien kanssa, kuten Venäjällä nytkin valtaapitävät.