Seta vaatii tehokkaampaa puuttumista sateenkaarilasten ja -nuorten pahoinvointiin

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Seta vaatii sateenkaarilasten ja -nuorten pahoinvointiin puuttumista ja oikeuksien edistämistä seuraavalta eduskunnalta ja hallitukselta. Järjestö muistuttaa perjantaina julkaistussa kannanotossa, että kansallinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, translain uudistaminen, intersukupuolisten kehollisen koskemattomuuden turvaaminen ja kolmas juridinen sukupuolivaihtoehto ovat myös lasten ja nuorten etu.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret ovat suuremmassa riskissä kohdata väkivaltaa, syrjintää sekä muun muassa vanhempiensa torjuntaa, muistutetaan Setasta. Transnuoret voivat psyykkisesti heikommin kuin enemmistöön kuuluvat nuoret ja mielenterveysongelmat ovat yleisiä myös sukupuoliristiriitaa kokevilla lapsille. Noin puolet suomalaisista transnuorista on ajatellut itsemurhaa, psyykkistä väkivaltaa ovat kokeneet lähes kaikki ja fyysistä väkivaltaa noin puolet.

Lapsen oikeuksien keskeisiä periaatteita on muun muassa oikeus syrjimättömyyteen. YK:n Lapsen oikeuksien komitea on todennut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat lapset erityisen haavoittuvassa asemassa olevaksi ryhmäksi, joka on oikeutettu erityiseen suojeluun.

- Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla lapsilla on oikeus turvallisuuteen ja suojeluun väkivallalta ja kiusaamiselta tapahtuipa se kotona, kouluissa, internetissä, urheilussa ja julkisissa tiloissa, toteaa Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Telakivi.

Telakiven mukaan ihmisoikeussopimusten näkökulmasta Suomen velvollisuudet lapsia ja nuoria kohtaan ovat selvät. Sateenkaarilapsilla on oikeus erityiseen suojeluun. Myös ympäristön asenteet vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lapsilla on oikeus myös ajantasaiseen ja asialliseen tietoon seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Oikeus pitää sisällään muun muassa lapsen oikeuden kattavaan seksuaalikasvatukseen, jossa huomioidaan seksuaalinen suuntautuminen sekä sukupuoli-identiteetti. Lisäksi hän linjaa, että koulujen tulee kyseenalaistaa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä stereotypioita.

- Ei ole olemassa näyttöä, jonka mukaan asiallinen tieto seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä vaikuttaisi haitallisesti lapsiin, päinvastoin asiallinen tieto on lapsen edun mukaista, Telakivi sanoo.

Seta muistuttaa itsemääräämisoikeuden kuuluvan myös lapsille, ja että vanhentuneet käsitykset sukupuolesta ylläpitävät sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa rakenteellista ja suoraa väkivaltaa.

- Itsemääräämisoikeus sukupuoleen kuuluu myös alaikäisille. Jo käytössä olevat ikärajat lapsen kuulemisesta koskien terveyttään, oikeuksiaan sekä hyvinvointiaan ovat sovellettavissa myös sukupuolta koskeviin päätöksiin. Nykyinen nimilaki mahdollistaa 15-vuotiaan vaihtamaan nimensä ja mikäli vanhemmat tätä vastustavat, ylittää lapsen oikeus vanhempien tahdon, Lotte Telakivi kertoo.

- Jo nyt Suomessa annetaan puberteetin jarrutushoitoja niille nuorille, joiden puberteetti alkaa liian varhain. Tämä sama ja turvalliseksi todettu hoito kuuluu myös transnuorille yhdenvertaisesti. Nuoret tarvitsevat jarrutushoidon tuomaa kasvurauhaa, jotta saavat miettiä sukupuoltaan rauhassa ilman että vahvoja sukupuolitettuja kehon piirteitä ehtii syntyä.

- Hoidon epääminen altistaa itsetuhoisuudelle, masennukselle sekä syrjinnälle. Lapsen etu on se, että hänen psyykkistä hyvinvointiaan tuetaan, Telakivi painottaa.

Ratkaisuksi sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien parantamiseen Seta esittää, että Suomessa on toimeenpannaan suositukset koskien intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta ja tiedon lisäämistä intersukupuolisuudesta sekä toteutetaan translain kokonaisuudistus, luodaan kolmas oikeudellinen sukupuolivaihtoehto ja vastataan kansainvälisiin vaatimuksiin lasten ja nuorten hyvinvoinnista eri hallinnonalat läpileikkaavassa sateenkaaripoliittisessa toimintaohjelmassa. Eduskuntavaaleihin liittyvät tavoiteensa järjestö julkaisi tammikuun lopussa.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!