Sateenkaarijärjestöjen vaalitavoitteet kevään 2019 eduskuntavaaleissa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 4

Huhtikuussa 2019 Suomessa järjestetään eduskuntavaalit. Sekä Seta ry että Sateenkaariperheet ry perinteisesti asettavat tavoitteensa siitä, mitkä hlbti-vähemmistöjä koskettavat asiat olisi vietävä maaliin.

Setan neljä kärkihanketta ovat sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, translain kokonaisuudistus, intersukupuolisten oikeuksien turvaaminen sekä kolmas oikeudellinen sukupuolivaihtoehto.

Myös Sateenkaariperheet ry nostaa kärkihankkeiksi valtionhallinnon hlbti-toimintaohjelman ja translain. Lisäksi se vaatii sijaissynnytyslain laatimista sekä nykyisten isyys- ja äitiyslakien yhdistämistä vanhemmuuslaiksi. Sateenkaariperheet ry esitteli tavoitteensa jo elokuun 2018 lopussa.

Sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma

Suomessa ei nykyisin ole kokonaisvaltaista ohjelmaa, jossa määriteltäisiin hlbti-vähemmistöihin kuuluvien yhdenvertaista asemaa edistäviä toimenpiteitä. Setan vaaliohjelmassa esitetään, että toimintaohjelma laaditaan yhteistyössä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjärjestöjen kanssa. 

- Ohjelmassa määritellään sateenkaariasioiden koordinaatiovastuu valtioneuvostossa ja valtionhallinnon sisällä ja toimintaohjelmalle varataan riittävät resurssit, kuvaillaan Setan vaaliohjelmassa.

Seta määrittelee toimintaohjelman tarkemmiksi teemoiksi koulumaailman, turvan vainoja pakeneville, viharikosten tunnistamisen ja tutkimisen sekä perheiden yhdenvertaisen aseman edistämisen.

Vaalit huhtikuussa

Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa eduskuntaan vaalikaudelle 2019–2023. Keväällä järjestetään myös EU-vaalit.

4 kommenttia

Onko jossain tietoa siitä ketkä ehdokkaista ovat sitoutuneita sateenkaaripoliittiseen toimintaohjelmaan?
Ehdokkaaksi voi ilmoittautua vielä 5.3. asti ja ehdokaslistat vahvistetaan kuukautta ennen vaaleja eli 14.3., joten eiköhän niitä tietoja ala viimeistään sen jälkeen tipahdella.