Huonosta koulunkäynti-ilmapiiristä kärsivän sysmäläiskoulun rehtori: "eihän me heterotkaan"

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • Sami Mollgren
  • 11

Huonosta koulunkäynti-ilmapiiristä pitkään kärsineen Sysmän yhtenäiskoulun rehtori Tuula Vuorinen on kommentoinut Ylen MOT-ohjelmalle johtamansa koulun tilannetta.

Oppilaiden vanhemmat ovat syyttäneet koulua siitä, että kiusaamista pidetään kiusatun omana vikana ja siitä kertominen vanhemmille saatetaan kostaa lapselle. Eräs vanhempi katsoo, että asia käännetään helposti niin, että kiusattu lapsi on "semmoinen tai tämmöinen".

Rehtori kertoo MOT:lle kummastelevansa joidenkin oppilaiden tarvetta korostaa omaa erilaisuuttaan, esimerkiksi seksuaalista suuntautumista ja huomion hakemista sitä kautta.

- Minusta on aika outoa, että jo 12-vuotiaat rupeavat ilmoittamaan olevansa homoja tai lesboja tai jotakin tällaista. Siihen liittyy hyvin erikoinen pukeutuminen. Se herättää toisissa oppilaissa närkästystä, vihastusta ja ehkä pelkoakin. Sitten he tietysti kohtelevat tätä oppilasta sillä tavoin kuin tuntevat. Sitten tulee kokemus siitä, että kiusataan ja syrjitään, vaikka oppilas tavallaan on itse hakenut sen huomion.

Hän mainitsee pukeutumisen tällaisissa tapauksissa voivan olla "tosi hutsahtavaa". MOT:n kysymykseen siitä, kerjäävätkö jotkut oppilaat kiusatuksi tulemista, rehtori toteaa asian näyttävän. Hän viittaa siihen, ettei ole sopivaa provosoida tai ärsyttää "omalla käytöksellään toisia".

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Eihän me heterotkaan tuoda seksuaalista suuntautumistamme julki jatkuvasti, toteaa rehtori Vuorinen.

Rehtorin mukaan koulussa on otettu voimakkaasti käyttöön Kiva koulu eli kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Samalla on hänen mukaansa tehty muitakin kiusaamisen vähentämiseen tähtääviä toimia.

Seta ottaa kantaa tapaukseen

Seta on ottanut kommentteihin kantaa. Se ilmaisee pitävänsä tällaista asenneilmapiiriä ja koulun kulttuuria erittäin vahingollisena nuorille.

- Ongelma ei ole oppilaassa, joka on homo, vaan kouluyhteisössä, jossa ei arvosteta moninaisuutta, ei edistetä yhdenvertaisuutta eikä tiedosteta syrjintää tuottavia normeja. Yhdenvertaisuustyölle on valtava tarve kouluissa, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Seta muistuttaa tiistaina julkaisemassaan tiedotteessa, että kouluterveyskyselyn (THL 2017) mukaan sateenkaarinuoret kokevat kiusaamista ja häirintää huomattavasti useammin kuin enemmistöön kuuluvat nuoret. Sateenkaarinuorten hyvinvointia kartoittaneen tutkimuksen (Alanko 2014) mukaan yli 80 prosenttia transnuorista on kokenut jonkinlaista häirintää.

- Kiusaamis-, uhkailu- ja väkivaltakokemukset ovat ei-heteroilla nuorilla moninkertaisesti yleisempiä kuin heteronuorilla. Koulujen pitäisi ehkäistä ja puuttua tähän, ei ylläpitää normeja ja stereotypioita, jotka sitä tuottavat.

Tiedotteessaan Seta muistuttaa, että seksuaalinen suuntautuminen voi selvitä itselle hyvinkin nuorena. Koulun tulee olla paikka, jossa seksuaalisesta suuntautumisesta voi keskustella turvallisesti ilman pelkoa syrjinnästä. Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja ennaltaehkäistä syrjintää on kirjattu lakiin, mutta tässä työssä ollaan vasta alussa. Koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu, joka selvästi huomioi sateenkaarevat oppilaat, on yksi työkalu turvallisuuden lisäämiseen kouluissa.

- Pelkkä kiusaamiseen puuttuminen ei riitä. Tilanne voi pahentua entisestään, jos oppilaiden moninaisuus nähdään ongelmana. Olisikin tärkeää, että opettajat osaisivat tiedostaa kiusaamista tuottavia normeja ja purkaa niitä, Tarjamo korostaa.

MOT tutki myös syyskuussa kouluissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää, jota Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Telakivi kommentoi blogikirjoituksessaan. Telakiven mukaan sateenkaarinuoriin kohdistunut häirintä vaikuttaa heidän kasvuunsa, mielenterveyteen, koulutukseen, luottamukseen yhteiskuntaa ja aikuisia kohtaan sekä vaikeuttaa myönteisen minäkuvan muodostamista.

Normien käsittely ja näkyväksi tekeminen auttaa yksilöä ymmärtämään, että vika ei ole hänessä vaan valtarakenteissa, toteaa Seta. Koulujen henkilökunnan tulisi tarkemmin tiedostaa, että se mikä heille on ohimenevä tilanne, voi vaikuttaa nuoren koko tulevaisuuden kuvaan. Sosiaalisen median aikakaudella häirintä ei myöskään jää koulun sisälle vaan saattaa levitä arvaamattomalla tavalla, Telakivi sanoo.

Seta muistuttaa tarjoavansa kouluille monipuolisia oppaita, menetelmiä ja materiaalia normien käsittelyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Sexpo: Lasten ja nuorten seksuaalisuuteen on suhtauduttava kunnioituksella

keskiviikkona julkaistussa tiedotteessaan myös seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijajärjestö Sexpo ottaa kantaa rehtorin puheisiin. Se toteaa, että rehtorin syrjivä puhe ja oppilaiden huorittelu on asiatonta ja epäammatillista.

- Tapaus osoittaa hyvin, että kasvatusalan ammattilaisten osaaminen seksuaalisuuden monimuotoisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta on yhä valitettavan usein puutteellista.

Tiedotteessa todetaan seksologiassa vakiintuneen tieteelliseen ymmäryksen mukaan oman seksuaalisen suuntautuneisuuden tulevan tiedostetuksi yleensä jo lapsuudessa, ja se näkyy erilaisissa seksuaalisen kehityksen vaiheissa kuten varhaisissa ihastumisissa.

- On tavallista, että 12-vuotiaat ilmaisevat seksuaalista suuntautumistaan ja testaavat ympäristön reaktioita ilmaisullaan.

Sexposta myös todetaan erilaisten seksuaalisten roolien ja ilmaisutapojen kokeilemisen pukeutumisella olevan normaalia seksuaalista kehitystä ja itsenäistymisprosessia.

- Pukeutumiseen ja itseilmaisuun kohdistuva paheksunta ja syrjintä antaa ymmärtää, että seksuaalisuudessa olisi jotakin väärää. Tällainen viesti on pahimmillaan hyvin vahingollinen ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia ongelmia, jotka liittyvät häpeään omaa kehoa ja seksuaalisuutta kohtaan.

Sexpo muistuttaa, että kasvattajan tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen ympäristö, jossa heidän seksuaaliseen kehitykseensä ja myös siihen liittyvään räiskyntään suhtaudutaan ymmärtävästi ja kunnioituksella.

- Mahdolliset ylilyönnit pitäisi hoitaa rakentavalla seksuaalikasvatuskeskustelulla, ei syrjivällä puheella ja huorittelulla valtakunnallisessa mediassa.

Sexpo kehottaa tiedotteessaan Sysmän yhtenäiskoulua panostamaan seksuaalikasvatusosaamiseen ja kouluttamaan henkilöstöään.

Päivitys: 8.1. klo 15.55: lisätty Setan tiedotteesta ja kommenteista kertova osuus ja 9.1. klo 14.35 Sexpon kommentteja koskeva osuus.

11 kommenttia

Yle kertoo Sysmän yhtenäiskoulusta, jossa kerrotaan esiintyvän poikkeuksellisen paljon kiusaamista. Rehtorin mukaan koulussa on otettu voimakkaasti käyttöön Kiva koulu eli kiusaamisen vastainen toimenpideohjelm ja tehty muitakin kiusaamisen vähentämiseen tähtääviä toimia.

Ylen MOT-ohjelma on käynyt haastattelemassa rehtori Tuula Vuorista, jonka vastaukset pistävät miettimään, että missäköhän ilmapiiriongelman siemenet oikeastaan itävät.

- Minusta on aika outoa, että jo 12-vuotiaat rupeavat ilmoittamaan olevansa homoja tai lesboja tai jotakin tällaista. Siihen liittyy hyvin erikoinen pukeutuminen. Se herättää toisissa oppilaissa närkästystä, vihastusta ja ehkä pelkoakin. Sitten he tietysti kohtelevat tätä oppilasta sillä tavoin kuin tuntevat. Sitten tulee kokemus siitä, että kiusataan ja syrjitään, vaikka oppilas tavallaan on itse hakenut sen huomion.

Minusta rehtori hyvin vastenmielisellä tavalla syyllistää kiusaamisen kohteita siitä, että ovat itse heittäytyneet kiusattavaksi "provosoimalla ja ärsyttämällä omalla käytöksellään"

- Eihän me heterotkaan tuoda seksuaalista suuntautumistamme julki jatkuvasti, toteaa rehtori Vuorinen.

Juttu Ylen verkkosivuilla: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/01/08/peruskoulun-rehtori-selittaa-koulukiusaamista-oppilaiden-tarpeella-korostaa
Aika erikoisia sanankäänteitä tässä koulukiusaamista käsittelevässä uutisjutussa.

"Eihän näin saisi olla, jokainen saa pukeutua niin kuin haluaa. Mutta niin, että ei provosoi ja ärsytä omalla käytöksellään toisia. Eihän me heterotkaan tuoda seksuaalista suuntautumistamme julki jatkuvasti, rehtori kertoo Ylelle."

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005958843.html

Tosiasiassa heterot viestittävät suuntautumistaan 24/7, mutta se on niin vakiintunut osa arkea, ettei sitä "huomaa". Homonuoren kokema koulukiusaaminen ei sitäpaitsi viime kädessä edes liity ulkonäköön. Se ei lopu vaatteita vaihtamalla, jos suuntautuminen on muuten tiedossa.