Tilastokeskus: naisparien eronneisuus miespareja suurempi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Tilastokeskuksen keskiviikkona julkaiseman väestönmuutostietoja koskevan tilastoesityksen mukaan naisparien eronneisuus on ollut vuodesta 2004 lähtien yleisempää kuin miesparien. Vuonna 2017 miesparien eronneisuus aleni vähän, kun taas naisparien suureni.

Tuhatta paria kohden miesparien eroja oli vuonna 2017 noin 15, kun naisparien kohdalla vastaava luku on noin 25. Eri sukupuolta olevien avioeronneisuusluku oli 13.

Vastaavanlaisia lukuja on esimerkiksi Isossa-Britanniassa tehdyssä selvityksessä.

Pitemmällä ajanjaksolla samaa sukupuolta olevilla pareilla eronneisuuden suunta on Tilastokeskuksen mukaan lievästi lisääntyvä, kun taas eri sukupuolta olevien avioeronneisuus on pysynyt lähes muuttumattomana.

Maaliskuun alusta 2017 voimaan tulleen avioliittolain uudistuksen myötä samaa sukupuolta olevat parit solmivat avioliiton eikä parisuhteita enää rekisteröidä. Rekisteröity parisuhde on mahdollista muuttaa avioliitoksi parin yhteisellä ilmoituksella. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 ennen lakimuutosta, 21 miesparia ja 15 naisparia rekisteröi parisuhteensa. Maaliskuun alusta vuoden loppuun mennessä 554 samaa sukupuolta olevaa paria solmi avioliiton, joista 181 oli miesparia ja 373 naisparia. Vuonna 2016 parisuhteiden rekisteröintien määrä oli vähentynyt vuosien 2008–2009 tasolle.

Lain muutoksen jälkeen samaa sukupuolta olevat solmivat ennätyksellisen määrän avioliittoja, kun määrää vertaa vuosittaisiin parisuhteiden rekisteröinteihin. Tilastokeskus kertoo, että kaikista solmituista avioliitoista 60 prosenttia oli sellaisia, joissa samaa sukupuolta olevat molemmat puolisot olivat naimattomia vuonna 2017.

3 kommenttia

Mielestäni syyt lesbo- ja homoavioliittojen korkeampiin avioeronneisuuslukuihin verratuina heteroliittoihin ovat selvät. Yhteiskunnassa vaikuttaa edelleen kielteisiä asenteita homoliittoja kohtaan. Ne eivät ole tasamitallisia heteroliittojen kanssa. Se näkyy julkisuudessa vaikkapa luterilaisessa kirkossa käytävässä keskustelussa vihkioikeuksista ja tilojen käyttämisestä.

Homot ja lesbot ovat myös sisäistäneet yhteiskunnassa vallitsevia kielteisiä asenteita. Se vaikuttaa suoraan kykyyn rakentaa pysyviä parisuhteita. Jos en hyväksy itseäni, on vaikea hyväksyä myöskään kumppania.

Yhteiskunnassa on paljon heterosuhteita tukevia periaatteita, asenteita ja mahdollisuuksia. Homot eivät "luonnostaan kuulu joukkoon", joille pitäisi noita tukia antaa. Homot eivät myöskään hakeudu taikka eivät uskalla hakeutua hakemaan apua silloin kun parisuhde tarvitsisi terapeuttista apua.

Oma lukunsa on sitten amerikkalaisessa kulttuurissa hellityn ja tännekin kopioidun kiiltokuvamaisen avioliiton ihannointi. Se vaikeuttaa liittojen kasvamista ja rakentumista 99% liitoista. Sen sijaan pareille pitäisi opettaa arjesta selviämistä ja unohtaa tyystin punaiset sydämen kuvat!
"Homot ja lesbot ovat myös sisäistäneet yhteiskunnassa vallitsevia kielteisiä asenteita. Se vaikuttaa suoraan kykyyn rakentaa pysyviä parisuhteita. Jos en hyväksy itseäni, on vaikea hyväksyä myöskään kumppania.

Yhteiskunnassa on paljon heterosuhteita tukevia periaatteita, asenteita ja mahdollisuuksia. Homot eivät "luonnostaan kuulu joukkoon", joille pitäisi noita tukia antaa. Homot eivät myöskään hakeudu taikka eivät uskalla hakeutua hakemaan apua silloin kun parisuhde tarvitsisi terapeuttista apua. "

En oikein ymmärrä tätä kommentia, koska minä olen kirjoitellut todellisuudesta ja saanut ristiriitaista palautetta ja mm. että kaikki on hyvin ja vain itsestä kiinni....tässä peräänkuulutetaan jnkl apua tai tukea ja viitataan itsesyrjintään.

Minä en usko itsesyrjintään. Voi olla, että on olemassa todellisia syitä eroon esimerkiksi persoonallisuushäiriö. Yhteiskunnan tekemä syrjintä aiheuttaa, että kun ei kykene olemaan avoin kasvuiässä ja on vähän ihmissuhteita yleensäkin jne ei ole kykyä elää jonkun ihmisen kanssa eikä tämä ole sen yksilön vika, vaan hän on aikansa kasvatti. Ei ehkä kykene empatiaan ja vuorovaikutukseen; lisäksi kun tulevat olemassa olevat ennakkoluulot rasitteeksi.

"Yhteiskunnassa on paljon heterosuhteita tukevia periaatteita, asenteita ja mahdollisuuksia. "

Niin tämä, että heterot saavat erilaista rahallista panostusta, jotta perhe pysyisi koossa jne jne.

Tästä rahan merkityksestä olen kirjoitellut : se näkyy suoraan arkielämässä - ja sen puute merkitsee hyvinvoinnin osattomuutta ja syrjäytyneisyyttä muodossa tai toisessa, mistä nimeonmaan me kärsimme ja seuraukset ovat sen mukaisia.