Brittiselvitys: Naisparien avioliitot päätyvät eroon 2,5 kertaa todennäköisemmin kuin miesparien

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Avioituneet naisparit eroavat 2,5 kertaa todennäköisemmin kuin miesparit, kertoo Independent ilmenevän sikäläisen tilastokeskuksen (Office for National Statistics, ONS) tiedoista.

Esimerkiksi vuonna 2016 tapahtuneet 112 samaa sukupuolta olevan parin eroa. Näistä 87 oli naisparin eroja ja 25 olivat miesparin eroja. Naisparien avioliitoista 11 prosenttia ja miesparien avioliitoista neljä prosenttia päätyi eroon. Samaa sukupuolta olevat parit saivat Isossa-Britanniassa Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta avioliitto-oikeuden vuonna 2014, rekisteröity parisuhde tuli mahdolliseksi vuonna 2005. Rekisteröityjen parisuhteiden eromäärissä näkyy vastaavanlainen ero nais- ja miesparien välillä.

Sosiologit uskovat, että naisparien suuremman eroprosentin taustalla ovat naisten halukkuus sitoutua nopeammin ja heidän suuremmat odotuksensa suhteelle. Lehdessä Tukholman yliopiston professori Gunnar Andersson kertoi vuonna 2013, että Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on havaittu samansuuntainen suhde naisparien ja miesparien erojen määrän välillä. Hän viittaa kommentissaan yhtäläisyyksiin heterosuhteissa: naiset ovat keskimäärin halukkaampia avioitumaan - mutta myös eroamaan.

- Naisilla on tutkimusten mukaan tavallisesti suuremmat vaatimukset suhteelle. Iästä riippumatta naiset päättävät suhteen miehiä herkemmin, kertoi Andersson.

Brittitutkimusten mukaan heterosuhteissa naiset laittavat eron Britanniassa vireille kahdessa kolmesta tapauksesta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Suomen rekisteröidyissä parisuhteissa erot eivät ole yhtä suuret

Suomessa vuosina 2002-2016 rekisteröityjä parisuhteita tarkasteltaessa naisten erojen määrä suhteessa rekisteröityjen parisuhteiden määrään on miehiin verrattuna hieman alle puolitoistakertainen. Kaikkiaan 2 534 naisparia rekisteröi parisuhteensa, kun miesparien vastaava määrä oli 1 646. Naisparien eroja puolestaan oli 663 ja miesparien 308. Kyseisenä aikana naisten kohdalla parisuhteensa rekisteröintien ja erojen suhde oli runsas 26 prosenttia ja miesten kohdalla vajaa 19 prosenttia.

Tilastoa Suomessa ylläpitää tilastokeskus.

Vastaavalla ajanjaksolla solmittujen heteroavioliittojen ja avioerojen suhdeluku oli vajaa 49 prosenttia. Viime vuosina asiaa kuvaava prosenttiluku on noussut 55 prosentin tienoille. Yleinen näkemys on, että eri sukupuolta olevien avioliittoja koskevia tilastoja ei kuitenkaan voi verrata samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja rekisteröityjä parisuhteita koskeviin tilastoihin vielä pitkään aikaan, mahdollisesti sukupolviin. Syyksi mainitaan se, että eri sukupuolta olevien parisuhteiden virallistamiseen liittyy pitkä perinne, kun taas samaa sukupuolta olevien vastaava perinne on vasta muotoutumassa. Lisäksi rekisteröidyt parisuhteet ovat pisimmillään vasta runsaan 15 vuoden mittaisia, sillä avioliittoa oikeusvaikutuksiltaan heikompia samaa sukupuolta olevien parisuhteita on ollut mahdollista rekisteröidä Suomessa vasta keväästä 2002 lukien. Samaa sukupuolta olevat parit saivat yhdenvertaisen oikeuden solmia avioliiton keväällä 2017.

Independent: Lesbian couples two and a half times more likely to get divorced than male same-sex couples, ONS figures reveal

3 kommenttia

  • 1 / 3
  • Psykka
  • 19.10.2017, 12.35
"Sosiologit uskovat, että naisparien suuremman eroprosentin taustalla ovat naisten halukkuus sitoutua nopeammin ja heidän suuremmat odotuksensa suhteelle."

Olipas epälooginen selitys. Suhde siis hajoaa jos siihen haluaa sitoutua?

Minulla on epäkorrektimpi selitys tähän ilmiöön. Naiset eivät nimittäin tulee keskenään toimeen kovin hyvin jos ollaan tiiviisti yhdessä.

Naiset solmivat miehiä nopeammin ystävyyssuhteita, mutta yhteydenpidon lisääntyessä, he myös riitautuvat miehiä nopeammin.

Yleensä riitautuminen ei pysy asiakiistana vaan se nähdään henkilökohtaisena loukkauksena, joka on hyvin vaikea sovitella. Naisilla on sen takia vähemmän haluja kompromisseihin ja anteeksi antaminen on kovin vaikeaa.

Kyse lienee naisten suurimmista tunteista. Ne aiheuttavat dramatiikkaa, joka helposti ajaa suhteet karille.

Hetero- ja homoparien erotilastoja ei varmaan voi vielä tarkkaan verrata pienen otannan takia. Mutta se tosiasia, että miesparit ovat stabiilimpia suhteita, antaa ymmärtää, että nainen tuo suhteeseen sellaista dynamiikkaa, joka saa sen helpommin hajoamaan.

Suurin huojunta tulee kahden eri mielen - miehen ja naisen - törmätessä heterosuhteessa. Niissä ymmärrys toiselle lienee alhaisin, joka sitten johtaa varsin suuren eroprosenttiin.
En taatusti ole ekspertti naisten välisten suhteiden (tai heterosuhteiden) tai laajemmin kuin omalta kohdaltani miesten välisten suhteidenkaan osalta. Silti...

Yleisesti... nopea sitoutuminen johtaa helposti siihen, ettei toisen oikkuja tunnekaan tarpeeksi siinä vaiheessa kun arki tulee vastaan ensihuuman haihduttua. Jos yhteensopivuusongelmat ovat sovittamattomia, niin sen asemesta, että tunnustelun aikana homma vain kuivuisi kasaan, mahdolliset ristiriidat kasvavat vasta kun hammasharjoja on tosissaan pidetty samassa mukissa. Ja jos suhde on ehditty eron tullessa virallistaa, niin se näkyy tilastomerkintänä. Minusta tuo on ihan loogista.

En osaa ottaa kantaa tuohon "epäkorrektimpaan" selitykseen, kun vertailupohjani on kovin heikko. Loogisesti ottaen selitykset eivät minusta ole keskenään ristiriidassa.