Skotlanti tuo hlbti-aihepiirin kouluopetukseen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 6

Skotlannissa valtion kouluissa aletaan opettaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvistä aiheista. 

Opetussuunnitelmasta kerrotaan Skotlannin hallituksen tiedotteessa.

Koululaisten on tarkoitus saada perehtyä esimerkiksi hlbti-vähemmistöjä koskevaan sanastoon ja erilaisiin identiteetteihin sekä vähemmistöjen yhdenvertaisuustaistelun historiaan. Opettajia varten on määrä luoda asiaa koskeva ilmainen koulutusohjelma.

Tarkoituksena on tietoa lisäämällä vähentää hlbti-vähemmistöihin kohdistuvia ennakkoluuloja ja näihin vähemmistöihin kuuluviin kohdistuvaa kiusaamista.

Skotlannin varapääministeri John Swinney sanoo hallituksensa tiedotteessa, että Skotlannista tulee ensimmäinen maa, jonka opetussuunnitelmaan sisältyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjimätön opetus. Hänen mukaansa koulujärjestelmän on tuettava kaikkia ja sen on oltava yhtä monimuotoinen kuin sen puitteissa opiskelevien nuorten ihmisten.

Suomessa opetussuunnitelmaan kuuluu moninaisuudesta kertominen

Suomessa keskustelua on käyty esimerkiksi siitä, onko lapset tarpeen jakaa tyttöjen ja poikien ryhmiin. Lisäksi on keskusteltu sitä, miten esimerkiksi opetusmateriaalin kuvastossa eri oppiaineissa perhe voitaisiin esittää muutenkin kuin äitinä, isänä ja lapsena.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Suomessa nykyinen valtakunnallinen opetussuunnitelma määrää, että perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä myös sukupuolen moninaisuudesta. Aihepiiriä pitäisi käsitellä kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. 

Tammikuussa 2017 Seta julkaisi Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus -oppaan, jossa annetaan ideoita siihen miten sateenkaarevia teemoja voi tuoda esiin oppinaineesta ja -kokonaisuudesta riippumatta.

Käytännössä opetuksen toteutuminen on kuitenkin kirjavaa ja usein kiinni yksittäisestä koulusta tai opettajasta. Asia on myös herättänyt kritikkiä etenkin uskonnollis-konservatiivisissa vanhemmissa ja esimerkiksi kristillisdemokraattien piirissä. Toisaalta opetusministeri on todennut, että lapsilta ei voi kieltää opetussuunnitelman mukaista opetusta.

6 kommenttia

Tuo olisi erittäin tarpeelista ja hyvä saada mukaan yhtä laajasti perusopetukseen Suomessakin, sillä asiahan kuuluu eittämättä yleissivitykseen, koska on luonnollinen asia.

Ja verrattuna etenkin siihen että Suomessa yhä perusopetuksessa ja lukiolaisillekin pidetään satutunti-opetusta (eli uskomussatujen opetusta).
Historiaan olisi hyvä sisällyttää hlbti-vähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämisen tarina. Toinen selkeä paketti on käsitteistön avaaminen, joka sopisi parhaiten varmaankin alakoulussa ympäristöoppiin ja yläkoulussa yhteiskuntaoppiin. Monet muut asiat on luontevasti sisällytettävissä eri oppiaineisiin siten, että ne otetaan esiin myös hlbti-näkökulmasta.