KD-kansanedustajat kritisoivat sukupuolisen moninaisuuden huomioimista kouluopetuksessa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 20

Kristillisdemokraattien kansanedustajien delegaatio on käynyt keskustelua opetushallituksen pääjohtajan kanssa koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksesta. KD:n kansanedustajat olivat esittäneet tapaamispyynnön pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle. KD-lehti kertoo, että neljä puolueen edustajaa tapasivat Heinosen perjantaina 6. huhtikuuta.

Lehti kertoo, että Heinosen tavanneet Sari Tanus, Antero Laukkanen, Päivi Räsänen ja Sari Essayah vetosivat pääjohtajaan, "jotta lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle olisi kasvurauha". Lehti nostaa esiin Räsäsen viittauksen laissa määriteltyyn kahteen sukupuoleen, ja hänen näkemyksensä siitä, että opetushallituksen valtakunnallisen opetussuunnitelman lähtevän lainsäädännön kanssa ristiriitaisesta ajatuksesta.

Lehdessä todetaan "sukupuolen moninaisuuden" olevan lainsäädännössä määrittelemättömän käsitteen. Heinonen kuitenkin selittäää opetussuunnitelman perusteiden erilaisia osia, ja toteaa, että normatiivisista kasvatuksellisista tavoitteista eikä oppiainetavoitteista ei löydy termiä sukupuolen moninaisuus. Lehti kertoo keskustelussa pohditun, että sukupuolen moninaisuutta oikeampi käsite olisi sukupuoli-identiteetin moninaisuus - ja Tanus perustelee, että "sukupuoli ei ole tunne". Nykykäsityksen mukaan sukupuolisuus moninaisuuksineen on kuitenkin identiteettiä syvempi ominaisuus ihmisessä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Lehti kertoo KD:n edustajien kritisoineen gender-ideologian tuomista kouluihin. Esimerkkeinä olivat "peruskoulun alaluokille esitetyistä transsukupuolisuudesta kertovista filmeistä, sterilisaatiovaatimuksen kumoamiseksi järjestetystä kirjoituskilpailusta ja Setan vierailuista kouluilla".

Lehti kertoo Essayahin nostaneen esiin vanhempien oikeuden vakaumuksen mukaiseen kasvatukseen, ja vetoamisen YK:n ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. KD-lehti myös käyttää termiä "sukupuolenvaihdosleikkaus", viitatessaan Tanuksen esittämiin huomioihin. Laukkanen taas katsoo, että lapsi ei voisi kuulua sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, koska identiteetin kasvu on vasta kesken.

20 kommenttia

Miksi julkisen vallan kouluinstituution ylipäätänsä pitää antaa vakaumuksellista opetusta? Eikö se kuuluisi olla kodin ja kirkon tehtävä? Uskonnon opetus pitäisi poistaa kokonaan ja kaiken muunkin opetuksen olla vakaumuksetonta. Ei olisi silloin KD:lläkään mitään valittamista opetusministerille.
Jos lapsi ei voi kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön identiteetin kasvun ollessa vielä kesken, ei hän näin ollen loogisesti voi olla myöskään sukupuolivähemmistöön kuulumaton hetero. Päättelyketjun jälkimmäinen osa jää tietenkin pois, koska KD:n tavoitteena on edistää heteroideologiaa ja tehdä heterona olemisesta "kannattavampaa" muita syrjivällä lainsäädännöllä ja tiedon pimittämisellä.

Näin ollen kristillisdemokraatit ajavat "kasvurauhaa" - ei lasten ja nuorten seksuaali- ja sukupuoli-identiteeteille - vaan vaikenemisesta elävälle oletukselle siitä, että kaikki ovat heteroita ja että poikkeavuus on jotenkin noloa tai väärin.

Kommenttia muokattu: 10.04.2018 klo 11:41