Entisen Neuvostoliiton alueella sateenkaariaktivistit joutuvat yhä ahtaammalle

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2
Amnesty raportoi hlbti-vähemmistöihin kuuluvien heikentyvästä asemasta.

Homofobia, syrjintä ja Venäjän toiminta homosuhteita vastaan ovat ruokkineet hlbti-ihmisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä entisissä neuvostomaissa, todetaan Amnestyn tuoreessa raportissa. Sen mukaan valtavirran ihmisoikeusjärjestöt ovat hylänneet hlbti-aktivistit.

Amnestyn raportissa kerrotaan, kuinka syrjintä hlbti-ryhmiä kohtaan on syventynyt viime vuosina Armeniassa, Valko-Venäjällä, Kazakstanissa ja Kirgisiassa. Syrjivät asenteet näkyvät myös muiden ihmisoikeusjärjestöjen suhtautumisessa hlbti-aktivisteihin. Venäjän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä loukkaavat toimet ovat vaikuttaneet asenteiden koventumiseen myös muualla entisen Neuvostoliiton alueella.

- Venäjä ja sen media ovat vaikutusvallallaan pahentaneet LHBTI-ryhmien tilannetta monissa entisissä neuvostomaissa. Niiden röyhkeä hyökkäys LHBTI-oikeuksia vastaan on rohkaissut muita hallituksia ajamaan samanlaisia vähemmistöjä sortavia uudistuksia ja kiihdyttänyt negatiivisia asenteita kansalaisten keskuudessa, kertoo Amnestyn Eurooppa ja Keski-Aasia -yksikön varajohtaja Denis Krivosheev.

Kaikissa edellä mainitussa neljässä maassa on yritetty saada läpi Venäjän mallin mukaisia lakeja, jotka estävät asiallisen tiedon levittämisen esimerkiksi homoseksuaalisuudesta. Toistaiseksi ainoastaan Valko-Venäjä on onnistunut saamaan läpi muunnelman venäläisestä laista. Armeniassa ja Kirgisiassa taas samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettiin perustuslaissa vuosina 2015 ja 2016.

Amnestyn mukaan tunnettu valko-venäläinen hlbti-aktivisti on kertonut, ettei enää uskalla jatkaa työtään, sillä "henkilökohtaiset riskit ovat liian suuret". Hänen kerrotaan myös menettäneen useita työpaikkoja aktivisminsa takia, ja hän on joutunut toistuvasti poliisin kuulusteluun.

Amnesty kertoo, että hlbti-ryhmiä näissä entisissä neuvostomaissa on sorrettu useilla keinoilla. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Pride-kulkueet on kielletty tai niiden kimppuun on hyökätty.

Amnesty kertoo myös, että hlbti-vähemmistöjen oikeuksien puolustajat ja aktivistit on ajettu eriarvoiseen asemaan jopa ihmisoikeusyhteisön sisällä. Krivosheev toteaa, että monet ihmisoikeusjärjestöt kohtelevat hlbti-aktivisteja kakkosluokan ihmisoikeuspuolustajina.

Amnesty: Venäjä levittää homovihaa entisissä neuvostomaissa
Amnesty: Less equal: LGBTI human rights defenders in Armenia, Belarus, Kazakhstan and Kyrkyzstan
PinkNews: LGBTQ+ activists in former Soviet countries facing ´rise in hostility´

2 kommenttia

Onneksi Viro on kuitenkin ottanut lännen tien ^_^ Veljeskansa tietää mikä on oikein.

Venäläiset taas uikoot paskassaan. Ei ne koskaan ota omista virheistään opikseen ja on tuomittu siksi aina olemaan köyhä banaanivaltio.
Viro oli neuvostomiehityksenkin ajan kosketuksissa länsimaiseen todellisuuteen vahvemmin kuin moni muu Moskovan alistama alue. Kielen ei-indoeurooppalaisuus antoi ehkä pientä lisäsuojaa - ja samalla yhteyden samaan kieliperheeseen kuuluvaan rautaesiripun toisella puolella olevaan pääasiassa lähisukukieltä käyttävään länsimaiseen yhteiskuntaan, Suomenlahden pohjoispuolelle.

Virossa myös historiallisesti arvostetaan korkealle sivistystä, nimenomaan yhteiskunnan perustana. Voi sanoa, että viime vuosisadan alussa tapahtunut Viron itsenäistyminen (kuten toki Suomenkin) oli vahvasti älymystön projekti. Myös ns. laulava vallankumous ja siitä seurannut itsenäisyyden palautus oli taustaltaan erityisesti sivistyneistön edistämä, vaikka käytännössä koko kantaväestö olikin liikkeessä mukana. Monien muiden maiden perusta lepää taisteluissa ja erilaisten vallanpitäjien välisissä liittoumissa - vaikka toki näissäkin sivistys tietysti on sinänsä ihan yhtä korkealla tasolla ja korkealle arvostettukin.

Kyse ei ehkä Venäjällä ja sen vaikutusvallan alla olevissa maissa ole niinkään valinnoista, vaan siitä, että ei oikein nähdä mitään realistista vaihtoehtoa valittavana.