Kansalaisaloitteiden merkityksestä väitellään

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • vaeltaja2006
  • 14

Arja Juvonen (ps) tilitti tuntojaan Helsingin Sanomissa viime lauantaina. Hän oli aikoinaan vaalikoneessa ilmoittanut kannattavasta tasa-arvoista avioliittolakia. Nyt hän on saanut paljon yhteydenottoja, kun hän lakivaliokunnassa asettui niiden puolelle, jotka pysäyttivät lakialoitteen käsittelyn. Hän on saanut vastailla kysymyksiin omastatunnosta, vaalikonevastauksista ja "sydämen asiasta". Edelleen hän ilmoittautuu tasa-arvon kannattajaksi. Siitä oli esimerkkinä adoptiolain käsittely, jossa hän toimi samalla tavalla kuin vastasi vaalikoneessa. Juvosta ilmeisesti harmittaa se, että parlamentarismissa enemmistön kannattama asia ei aina etene "poliittisen tahdon" takia. Kansanedustaja ei pääse ilmaisemaan todellista sydämensä ääntä, kun "poliittinen tahto" ei halua asiaa eduskunnan suuren salin käsittelyyn.


Kansalaisaloite on saatu vauhdittamaan erityisesti joidenkin "tabuasioiden" nostamista julkiseen keskusteluun. Kansalaisaloite.fi -sivulta voi nähdä, miten monenlaisiin aloitteisiin nimienkeruu on käynnissä. On hyvin arkoja aiheita, kuten turkistarhauksen kieltäminen, pakkoruotsin lopettaminen, kannabiksen salliminen ja EU:sta eroaminen. Lauantaina radiokeskustelussa pohdittiin, onko koko kansalaisaloiteidea demokratian halveksimista. Kun ei uskota demokraattiseen asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon, halutaan suoria väyliä muuttaa asioita.

http://areena.yle.fi/radio/1799469


Tänään kerrottiin, että puhemiesneuvostossa on erimielisyyttä kansalaisaloitteen käsittelystä. Lain perusteluissa se on rinnastettu sadan kansanedustajan aloitteeseen. Kuitenkin eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen sanoo, että kansalaisaloitteilta odotetaan liikaa. Uudella järjestelmällä ei ole tarkoitus muuttaa entistä käytäntöä, jossa lakiehdotus tulee hallitukselta. Tiitisen mukaan riidanalaisissa asioissa kansalaisten valitseman eduskunnan enemmistön tahtoa ei saa sivuuttaa kansalaisaloitteilla.

Nyt on alkanut kiista siitä, mikä painoarvo kansalaisaloitteilla on. Toisten mukaan sellaiset pitää rinnastaa yli 100 kansanedustajan tekemiin lakialoitteisiin, toisten mukaan ne ovat kuin mitä tahansa yksittäisen kansanedustajan tekemiä lakialoitteita. Ollaan tilanteessa, jossa joudutaan miettimään kansalaisaloitteiden kohtaloa. Jos yksikään aloite ei pääse jatkoon, koko mekanismi kuolee hetkessä. Mikael Jungner (sos) on tänään asettunut tukemaan kansalaisaloitteita. Esim. turkistarhauksen kieltävää aloitetta ei pidä suoralta kädeltä tyrmätä. Kansalaisaloitteiden avulla on saatava vaikeitakin asioita eduskunnan keskusteluun.

Lasse Männistö (kok) ja Oras Tynkkynen (vihr) puolustavat kansalaisaloitteita ja antavat niille suuren painoarvon. Eihän kansalaisaloitteen asiallinen käsittely eduskunnassa poista eduskunnan päätösvaltaa. Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) on byrokraatti ja kantaa huolta työjärjestyksestä: jos kansalaisaloitteita alkaa tulla paljon, riittääkö eduskunnan aika niihin.

http://www.hs.fi/kotimaa/Tiitisen+puheille+kansalaisaloitteesta+tyrm%C3%A4ys+H%C3%A4n+on+v%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ss%C3%A4+/a1363056542501

Kaiken kaikkiaan nyt tässä asiassa alkaa näkyä poliittisen päätöksenteon eri voimakeskittymiä. On eduskunta, joka edustaa Suomen kansaa. Mutta samaan aikaan on "poliittinen tahto", joka ei halua joitain kansan enemmistön kannattamia asioita edistää. Sen lisäksi demokratiaan kuuluu järjestelmiä, joilla balansoidaan ja tarkistetaan päätöksiä. Hillary Clinton muistutti Euroopan vierailullaan tällaisista "checks and balances" -mekamismeista. Esim. perustuslakituomioistuimet joissakin maissa toimivat tällaisina tarkistus- ja balanssieliminä. Meillä sellaisessa roolissa ovat eduskunnan valiokunnat.


Balanssointia tarvitaan, koska ennen pitkää varmaan saamme kansalaisaloitteen esim. kuolemanrangaistuksesta, aborttikiellosta ja siitä, että surkeat ihmiset suljetaan pois näkyvistä. Se, että jotain asiaa kannattaa yli 50% kansasta, ei voi yksinään olla peruste säätää asiaa koskeva laki. Se olisi enemmistön mielivaltaa. Mutta olisi sellaisesta asiasta hyvä keskustella vakavasti ja etsiä sopivat ratkaisutavat eikä katkaista asian etenemistä vedoten poliittiseen tahtoon.


14 kommenttia

Kansalaisaloitteet rinnastettaneen kiireellisiin lakialoitteisiin, niin kuin laissa sanotaan. Eduskunnan enemmistö hyväksyi aikanaan saman lain perusteluineen, joten miksi se nyt mitätöisi sen kokonaan? Mistä se vastustus nyt tulee?

Kommenttia muokattu: 14.03.2013 klo 18:53
No katsos kun Seppo seniili, löyhäpää Tiitinen niin sanoo, laista viis! Menet, ryöstät pankin ja poliisi kun tulee sanot ettei tarvitse lakeja noudattaa ja että sopii kysyä vaikka tiitiseltä! :D