Presidentin arvomaailman rajat yhä ilmeisemmät

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • jnsto
  • 4
Otsikon alarivillä presidentti sanoo, ettei mainittua linjaa ole. Rajalinjat ainakin tasa-arvokysymyksiin alkavat olla jo vakiintuneita.

Suomen Kuvalehden (SK 39/2012) näyttävässä linjahaastattelussa vahvistui kuva siitä, että nykyinen tasavallan presidentti ei painota tasa-arvokysymyksiä naisten asemaa lukuunottamatta. Ulkoministeriön toteuttaman tasa-arvonäkemyksen ja presidentin osallistumishalukkuuden välillä on havaittavissa oleva raja. Jos kolme UM:n ulkoasiavastuullista ministeriä ja presidentti pantaisiin järjestykseen tasa-arvomyönteisyyden ja sen kattavuuden mukaan presidentti saattaisi olla jonon kärjessä tai viimeisenä, katsojan arvoista riippuen.

Yksi SK:n haastattelun väliotsikoista kertoo, että (Suomen) moraalinen vastuu kasvaa. Sen alta löytyy lähinnä pohdiskelua kehitysyhteistyömäärärahoista. Presidentti ei puutu kehitysyhteistyön arvokysymyksiin ja esimerkiksi linjaukseen pidättäytyä yhteistyöstä syrjintää suosivien järjestöjen kanssa. Eivätkä toimittajat ota niitä esille.

Naisten asemaa presidentti ajaa. Se lienee teema, johon ei liity pelkoja tai ennakkoluuloja. Äskeisellä YK-matkalla presidentti osallistui näkyvästi naisten aseman parantamiseen keskittyneeseen tilaisuuteen. Tässä vuoden 2012 yleiskokouksessa Ranska profiloitui laajasti ihmisoikeuksien ajajaksi ja nosti myös HLBT-oikeudet esille yleiskokouksen puhujan paikalta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Niinistö muistuttaa naisten aseman olleen aiheena jo Ahtisaaren suosiossa.
Edeltäjä mainitaan uskontojen vuoropuhelun yhteydessä. Presidentti sanoo olevansa tyytyväinen, että Suomessa presidentillä on luonteva tapa edistää omalta osaltaan uskontojen vuoropuhelua. Niinistö on jatkanut Halosen tapaa kutsua eri uskontokuntien johtajat yhtä aikaa luokseen.

Haastattelun kansimyyntiin on nostettu Niinistön näkemys, että "Niinistön linjaa ei ole". Mitä lie tarkoitusta tuo viesti palvelee. Kyllä linja näkyy siinä, mitä presidentti ajaa ja mitä ei.

4 kommenttia

Niinistö kuitenkin vaalikamppailunsa aikana sangen suoraviivaisesti sanoi että hänen mielestään parisuhdelainsäädännön tulee olla kaikille yhteinen ja yhtäläinen.

Vain sanan "avioliitto" hän olisi valmis jättämään miehen ja naisen välisen liiton merkiksi.

Ok, selvää on että nuo kaksi em. asiaa ovat jotensakin ristiriidassa, mutta tuon ensimmäisen kappaleen sisältö on kuitenkin aivan eri mittaluokkaa. Nimiä tulee ja menee...
Niinistö ei ole homovastainen. Luulen, että avioliiton käsitteen laajentamisen vastustuskin oli lähinnä vaalikikka. Jos presidentti kannattaa yhdenvertaista asemaa myös adoptiolainsäädännön kohdalla, niin tuskinpa hän menettää yöunensa siitä, että mies- ja naisparien liittoja kutsutaan avioliitoiksi. Jossain Iltalehden vaalikonessa hän vastasi myöntävästi kysymykseen "Allekirjoittaisitko lakialoitteen homoavioliitoista?".

Vaikeneminen ei välttämättä ole tahallista. Se voi myös johtua silkasta ajattelemattomuudesta tai painotuseroista.