Syrjivän lähetystyön tukea selvitetään evl-seurakunnissa

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • jnsto
  • 6

Keskustelu julkisesta tuesta, joko kirkon kautta tai suoraan valtiolta, äärikristillisille kehitys- ja lähetysjärjestöille jatkuu. Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymissä selvitetään parhaillaan seksuaalivähemmistöjä ja naispappeutta koskevia toimijoiden kantoja. Päätöksiä mahdollisista tukien leikkauksista tehdään lähiaikoina. Järjestöjen kuuleminen on meneillään. Tähän liittyen Helsingin Sanomat julkaisi 3.6 Vantaan yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen Sari Roman-Lagerspetzin mielipidekirjoituksen (paperilehti, sivu C8).

Roman-Lagerspetz otti esille erityisesti Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen (SEKL) kannanoton ja sen saaman tuen. SEKL oli kannanotossaan todennut, että se "ei hyväksy samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden siunaamista, eikä heidän ottamistaan järjestön tai kirkon työntekijöiksi". Kirjoittaja luettelee myös muita SEKL:n sosiaalikonservatiivisia näkemyksiä.

Evankelisluterilainen kirkko myönsi SEKL:lle 2009 avustuksia 2.4 miljoonaa euroa, ja lisäksi vapaaehtoisia kolehti- ja lahjatuloja. Suomen valtio kanavoi 580 000 euroa kehitysyhteistyöavustuksia SEKL:lle. Opetusministeriö tuki SEKL:n Kansanlähetysopistoa 1.3 miljoonalla eurolla.

SEKL:n lähetystyöntekijöitä on Afrikassa, Aasiassa ja Oseanissa.

Mielipidekirjoittaja toteaa olevan erittäin huolestuttavaa, että kirkko ja valtio rahoittavat syrjivien oppien viemistä kehittyviin maihin. - Jos syrjiviä asenteita ei haluta tukea kotimaassa, ei niitä ole liioin syytä tukea siellä, missä naisten ja seksuaalivähemmistöjen asema on muutoinkin huono. - On tärkeää, että kirkko ja valtio tekevät pikaisesti vastuullisia päätöksiä ja lopettavat syrjivien oppien levittämisen rahoittamisen.

6 kommenttia

Ajankohtaisessa hallitusneuvottelutilanteessa äärikristillisten oppien levityksen rahoittaminen toivottavasti nousee viestimissä enemmän esille. Tämä on erityisen tärkeää, jos hallitus lopulta muodostuu pohjalle kokoomus-keskusta-kristilliset-SFP. Esimerkiksi SEKL on lähellä KD:tä myös henkilösidonnaisuuksien kautta. Puhtaan porvarihallituksen muodostamistilanteessa kokoomus joutuu pokkaamaan kepun ja KD:n konservatiivisille arvoille.

Kommenttia muokattu: 03.06.2011 klo 05:58
SEKL:llä saa olla oma linjansa, jota se ajaa. Sen sijaan toimissaan kirkossa se ei voi rikkoa kirkon päätöksiä. Kirkon työntekijä voi olla hbt-yhteisöstä.