KD-puheenjohtajaehdokkaalta röyhkeä lausunto yhdenvertaista avioliitto-oikeutta edistäneistä

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • Sami Mollgren
  • 70

Kristillisdemokraattien puheenjohtajakilpaan lähtenyt tamperelainen kansanedustaja Sari Tanus väittää Helsingin Sanomien mukaan, että "samaa sukupuolta olevien avioliitto on viemässä Suomen sananvapauden, uskonnonvapauden ja valinnan vapauden takapajulaksi".

Kristillisdemokraatit valitsevat Savonlinnassa 28. elokuuta uuden puheenjohtajan eroavan Päivi Räsäsen tilalle. Puheenjohtajakilpailun suosikki on 48-vuotias kauppatieteiden maisteri ja entinen kilpaurheilija Sari Essayah, joka on pysytellyt lausunnoissaan Tanusta asiallisemmalla linjalla. Tanus puolestaan on 51-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja, ammatiltaan gynekologi. Sekä Tanus että Essayah olisivat halukkaita kumoamaan tasa-arvoisen avioliittolain.

Kristillisdemokraatit kärsivät vaalitappion kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Puolueella on eduskunnassa viisi paikkaa.

Tasa-arvoista avioliittolakia vastustavaa kansalaisaloitetta tukeva Tanus näyttää Helsigin Sanomissa julkaistussa lausunnossaan heittäytyvän uhriksi ja sovittelevan marttyyrin viittaa yhdenvertaisuutta vastustavien selkään.

- Jo nyt vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole edes voimassa, koskaan ennen en ole tavannut sananvapautta ja ihmisoikeuksia rajoittavia kommentteja niin paljon kuin heidän taholtaan on tullut perinteistä avioliittoa kannattavia kohtaan, sanoo Tanus.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Siis mitä?

Yhdenvertaista avioliitto-oikeutta kannattavienko pitäisi olla vaiti kuin kuuliainen seurakuntalainen kirkon penkissä totuuksia kuulemassa? Kaiketi siis myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvien, siis heidän, joita asia suoraan koskee? Kritiikittäkö yhdenvertaisuuden vastaista tykitystä olisi kuunneltava? Olla puuttumatta erheellisiin käsityksiin perustuviin väitteisiin - joista osa vaikuttaa olevan jopa tietoisesti erheellisiä.

Tanuksen kommentti ei toki ollut avioliittolain uudistuksen vastustajien joukossa ensimmäinen lajissaan.

Avioliittolain uudistuksella ei ole vaikutusta sananvapauden toteutumiseen. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen tai tietynlaisten perheiden alentamisen ei kuitenkaan pitäisi kuulua vastuullisesti käytettyyn sananvapauteen; ei ennen, nyt, eikä jatkossakaan. Se, että muille annetaan tilaa valita toisin, ei estä ketään harjoittamasta omaa uskontoaan tai vähennä henkilökohtaista valinnan vapautta.

Tanuksen avautumista voi pitää harvinaisen röyhkeänä. Kenties kommentit olivat tarkoitettu antamaan vauhtia omalle ehdokkuudelle, mutta samalla hän tuli tölvineeksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvia, näiden perheitä ja lapsia.

Muuttuvat oljenkorret

Tasa-arvoisen avioliittolain vastustamisessa käytetyt argumentit ovat muuttuneet ajan saatossa. Samat tahot, jotka silmät kiiluen vastustivat samaa sukupuolta olevien parien rekisteröityjä parisuhteita vajaa pari vuosikymmentä sitten, ovat nyt kuitenkin sitä mieltä, että parisuhdelaki takaa samaa sukupuolta oleville pareille riittävät oikeudet. Aiemmin karmeana kehityksenä vastustettu asia onkin nyt ihan hyvä, ja 1.3.2017 toteutuva avioliittolain uudistus on silmät kiiluen vastustettava asia.

Tasa-arvoisen avioliittolain vastustajat ovat ottaneet lapset ja lasten oikeudet keppihevosikseen.

Esimerkiksi KD:n väistyvä puheenjohtaja Päivi Räsänen on toistanut lukuisia kertoja kuullun väitteen siitä, että tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyyn liittyen ei ole tehty lapsivaikutusarviota.

Tosiasiassa arvio lapsivaikutuksista on kuitekin käytettävissä: Sellainen tehtiin vuonna 2008, kun säädettiin laki perheen sisäisestä adoptiosta rekisteröidyn parin perheessä. Silloin selvitettiin mm. seuraavia aiheita: vaikutukset lapsen oikeudelliseen asemaan, vaikutukset lapsen kehitykseen ja vanhemmuuden käsitteen muuttuminen.

Tämän lisäksi tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyn yhteydessä saatiin samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudelle myönteiset lausunnot lukuisilta lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta toimivalta taholta.

Käyty keskustelu aiheen ympärillä oli kattavaa ja myös kokemusperäistä tietoa oli esillä.

Tosiasiassa vuoden 2008 selvitys, muut käytettävissä olevat dokumentit ja käyty keskustelu kattavat sen, mitä uudessa erillisessä arviossa olisi selvitetty, eikä Päivi Räsänen hengenheimolaisineen voi olla tietämättä ja ymmärtämättä tätä.

Myös samaa sukupuolta oleville aviopareille tuleva oikeus hakea adoptiota pariskuntana on ollut silmätikkuna. Asia on otettu esiin usein ja selvästi pelottelumielessä.

Adoptio-asiaan ei kuitenkaan liity mitään subjektiivista oikeutta lapsen hankkimiseen adoption kautta. Sellaista ei ole heteropareilla eikä sitä ole hakusessa homopareillekaan: adoption hakemisen oikeus ei luo adoption ohituskaistaa, eikä adoption lähtökohtana oleva lapsen paras ole katoamassa minnekään. Harkinnanvaraisen adoption tarkoituksena on jatkossakin löytää vanhemmat sellaiselle lapselle, jolla ei syystä tai toisesta ole vanhempia.

Tasa-arvoisen avioliittolain vastustajien argumenttivalikoimaan on kuulunut muitakin tosiasioihin perustumattomia väitteitä.

Niin sanonut "kaltevan pinnan teoriat" ovat nekin yhä ahkerassa käytössä: pelotellaan otollista yleisöä sillä, että samaa sukupuolta olevien avioliittojen salliminen johtaisi moni(avio)liittojen hyväksymiseen, sisarusavioliittojen hyväksymiseen sekä ihmisten ja eläinten välisiin avioliittoihin. On kuitenkin jäänyt auki syyn ja seurauksen välinen suhde. Samoin on toistettu samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeuden kielteistä vaikutusta perhearvoihin sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tällaiseenkaan ei ole esitetty mitään kriittisen tarkastelun kestävää vaikutusmekanismia.

HS: Tanus pyrkii puolueensa johtoon
Miksi adoptiokysymys hiertää avioliittolain uudistuksessa?
Suomen kansan vuoro ilmaista halunsa yhdenvertaisuuteen

70 kommenttia

Mitään sananvapauden rajoituksia ei hihhuleihin tietenkään ole kohdistettu. Näiden Jumalan ääneksi itsensä ylentäneiden näyttää olevan vaikea sulattaa ettei heidän vihasanomansa enää uppoa suurimpaan osaan ihmisistä. Sananvapaus ei ole koskaan tarkoittanut sitä, että mielipiteet olisi suojattu kritiikiltä. Ja mitä hullumpia puhuu sitä kovempaa kritiikkiin saa varautua.

Vuosikymmeniä hihhulit vastustivat kaikkia parannuksia seksuaalivähemmistöjen asemaan. Leimasivat sairaiksi ja syntisiksi ja ajoivat ihmisiä jopa epätoivoisiin tilanteisiin. Tekivät kaiken kiusan minkä kykenivät. Eikä jälkeäkään katumuksesta tai anteeksipyynnöstä. Vain ruikutusta että ovat "menettäneet sanavapautensa" ja joutuneet itse syrjityiksi! "Röyhkeä" on varsin osuva termi kuvaamaan hihhuleita.
Melkein täytyy ymmärtää Sari Tanusta. Hän on käynyt hiljan läpi riitaisan (rahastakin) avioeron miehestään. Eli eivät ne heterotkaan aina onnistu liitoissaan, eivät edes kristilliset!

Ehkä Tanus on huolissaan lätkäilevän poikansa suuntautumisesta? Mutta eritoten hänellä on vanhan venäläiset arvot, siellä opiskeluaikanaan Moskovassa hän tapasi nyt jo eronneen miehensä.