Drag Queen

Drag on esitystaiteen muoto ja drag queen yleensä miespuolinen esiintyjä, joka sonnustautuu korostetun feminiinisiin vaatteisiin ja vahvoihin meikkeihin. Taidemuotoa ei pidä sotkea transvestismiin, eikä drag-taiteilijoita tai yleisemmin taiteenlajia pidä sekoittaa itsestäänselvästi seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin. Dragin yhteys hlbti-vähemmistöihin on olemassa lähinnä perinteen ja kulttuurin kautta. Merkittävänä taustasyynä dragtaiteelle osana "homokulttuuria" on pride-ilmiön syntyyn johtaneiden kesän 1969 New Yorkin Stonewall-mellakoiden näkyvinä hahmoina vaikuttaneiden voimakkaasti meikattujen ja korostuneen feminiinisesti pukeutuneiden henkilöiden toiminta.