Kommentti darkroom-asiaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • vaeltaja2006
  • 24

Sexpo-säätiön puheenjohtaja ja seksuaalietiikan tutkija Tommi Paalanen ottaa Helsingin Sanomien mielipide-palstalla kantaa seksiin ravintolassa. Hänen mukaansa se ei haittaa ketään. "Hyvän tavan vastainen" perustuu konservatiiviseen ajatteluun. Sen mukaan vakiintuneet käytännöt riittävät kertomaan, mikä on sopivaa ja mikä ei. Tällainen käsitys nostaa kunniaan jähmettyneen ja kritiikittömän ajattelun ja johtaa eri tavalla ajattelevien ihmisten sortamiseen.

Paalanen kirjoittaa, että hyvien tapojen mukaiset seksuaalinormit ovat kuvitelmia, joita pyritään oikeuttamaan vetoamalla historiallisiin tai uskonnollisiin sääntöihin. Ei ole olemassa mitään ehdottomasti oikeaa tapaa, tilannetta tai paikkaa harrastaa seksiä. Käsitykset ovat aina neuvoteltavissa kulttuurien ja alakulttuurien vuorovaikutuksessa.

Paalanen kysyy: Ketä seksi ravintolan darkroomissa vahingoittaa?

Monia ihmisiä kiinnostaa ja kiihottaa ajatus siitä, että seksille on mahdollisuus keskellä illanviettoa. Se voi tapahtua uuden tuttavuuden kanssa, tai ennestään tutut kumppanit voivat hakea väristyksiä erikoisesta tilanteesta.

Seksi ei katoa julkisilta paikoilta, vaikka sitä kutsuisi sopimattomaksi. Ulkona puuhastelu tai vessojen käyttäminen on ollut yleistä vuosikymmeniä. Puolijulkinen lukittava tila on näitä turvallisempi, siistimpi ja helpompi paikka. Kun seksille annetaan avoimesti omia paikkoja sosiaalisessa ympäristössämme, luodaan myönteinen ja salliva ilmapiiri seksuaalisuutta kohtaan.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuuTaustaa: Uussiveellisyys iski

NYT-lehti kirjoitti dark roomista toukokuun alussa, ja nyt Etelä-Suomen lääninhallitus on ollut yhteydessä Herculesiin. NYTin jutussa on haastateltu asiakasta, joka väitti, että lukittavassa kopissa on harjoitettu seksiä.

"Ei ravintoloissa saa harrastaa seksiä. Niissä juodaan olutta ja seurustellaan ihmisten kanssa", sanoo tarkastaja Ilkka Ripatti Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta. Ripatin mukaan kopit, joissa asiakkaat saattavat harrastaa seksiä, ovat kuitenkin hyvän tavan vastaisia. Siksi ne eivät hänen mielestään sovi ravintolaan, joka on saanut luvan olla auki aamuneljään.

Helsingin Sanomat kertoo 10.5.2009, että Ripatin mukaan yökerho toimitti pyydetyn vastineen lääninhallitukselle toukokuun lopussa ja ilmoitti sulkevansa kopit vapaaehtoisesti.

Helsingin Sanomat kertoo asiasta kahdella palstalla - siis aika suuri uutinen

Helsingin Sanomien uutinen

24 kommenttia

Seksi huomaamattakin harrastettuna on hyvän tavan vastaista jos teet sitä väärässä paikassa?
Mitkä asiaat kuuluvat ns. hyviin tapoihin? Googlettamalla selviää, että paras asiantuntija on Kaarina Suonperä.

Eduskunnan asiakirjoista löytyy mm. tällainen oikeusministeri Johannes Koskisen kannanotto (vuodelta 2005):

Yhdistyslain (503/1989 ) 1 §:n mukaan rekisteröidyn tai rekisteröimättömän yhdistyksen tarkoitus ei saa olla lain tai hyvän tavan vastainen. Oikeuskirjallisuuden mukaan hyvien tapojen vastaisuus ei ole laissa tarkasti määriteltävissä, vaan se saa sisältönsä kunkin ajan oikeus- ja moraalikäsityksistä. Se, mikä on hyvien tapojen vastaista, on tavallisesti myös lainvastaista. On kuitenkin myös sellaisia tarkoituksia, jotka eivät ole lainvastaisia, mutta joiden voidaan ajatella olevan hyvän tavan vastaisia. Vaikka yhdistyksiä on vielä 1980-luvulla lakkautettu hyvien tapojen vastaisen toiminnan vuoksi, tulkinnassa on viime vuosina yleensä oltu sallivia.

Vuonna 1994 KHO eväsi Suomen kannabisyhdistyksen rekisteröinnin, koska yhdistyksen tarkoituksena oli vaikuttaa päihdepolitiikkaan ja lainsäädäntöön siten, että huumausaineen käyttö, saatavuus ja kotikasvatus tulisi lailliseksi. Päätöksen perusteluiden mukaan yhdistyksen säännöissä ilmaistu pyrkimys muuttaa yhteiskunnassa vallitsevia käsityksiä ja lainsäädäntöä ei sinänsä ollut hyvän tavan vastaista, mutta kannabikseen liittyvien terveyshaittojen ja vastikään voimaan tulleessa laissa säilytetyn käytön rangaistavuuden vuoksi KHO piti pyrkimystä edistää kannabiksen käyttöä hyvien tapojen vastaisena.

Mainittu KHO:n tapaus on annettu ennen perusoikeusuudistusta. Ennen perusoikeusuudistusta hallitusmuodossa säädettiin yhdistymisvapaudesta, että kansalaisilla on oikeus edeltäpäin lupaa hankkimatta perustaa yhdistyksiä tarkoitusten toteuttamista varten, jotka eivät ole vastoin lakia tai hyviä tapoja. Perusoikeusuudistuksessa perustuslaista jätettiin pois edellytys siitä, että yhdistyksen tarkoitus ei saa olla vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Koskisen vastaus kokonaisuudessaan Päivi Räsäsen kysymykseen:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_80_2005_p.shtml