Ruotsalaispapin protesti: ei vihi heteropareja

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 5
Lars Gårdfledt (kuva: Oscar Wettersten, CC BY 3.0)

Göteborgilainen pappi Lars Gårdfeldt vihkii avioliittoon ainoastaan samaa sukupuolta olevia pareja. Toiminnallaan hän protestoi kirkon linjausta, jonka mukaan papit voivat kieltäytyä samaa sukupuolta olevien vihkimisestä avioliittoon.

Asiasta kirjoittavat Dagens Nyheter ja Suomessa Helsingin Sanomat.

Ruotsin kirkon kirkolliskokous päätti syksyllä 2009 sallia samaa sukupuolta olevien kirkollisen avioliittoon vihkimisen, äänin 176-62. Ruotsin valtiopäivät oli hyväksynyt samaa sukupuolta olevien avioliitot aiemmin keväällä 2009. Ruotsissa kirkko noudattaa käytäntöä, jossa papit voivat omantunnon syistä olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja.

Vihkimiskysymys on edelleen esillä. Nyt käydään keskustelua siitä, tulisiko uusilta papeilta edellyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Ruotsin kirkossa järjestetään sunnuntaina kirkollisvaalit. 

Itsekin seksuaalivähemmistöön kuuluva ja sateenkaariaktivismista palkittu Lars Gårdfeldt, 56, katsoo, että homopareja vihkimästä kieltäytyvät heteropapit voivat vihkiä heteropareja. Gårdfeldt on vihitty kirkossa avioliittoon samaa sukupuolta olevan puolisonsa kanssa. Hän on myös kahden lapsen isä. Teologian tohtoriksi väitelleen Gårdfeldtin väitöskirjan nimi on Vihaako Jumala homoja? Ennen kuin Ruotsi vuonna 2009 hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot, Gårdfeldt ja hänen tuolloinen kumppaninsa avioituivat vuonna 2006 Kanadassa, ja pariskunta pyrki oikeusteitse saamaan avioliittonsa tunnustetuksi Ruotsissa avioliittona, ei rekisteröitynä parisuhteena.

Suomessa keskustelu junnaa paikallaan

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa keskustellaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa säätelevässä kirkkolaissa, muussa lainsäädännössä eikä näihin perustuvissa säännöksissä ole avioliittoon liittyviä sukupuolirajauksia. Kirkkokäsikirjan vihkikaavan etenemistä koskevissa kuvauksissa mainitaan kuitenkin vuoroon morsian ja vuoroon sulhanen. Piispat katsovat, että kirkon kanta on kielteinen samaa sukupuolta olevien kirkollisen avioliittoon vihkimisen suhteen. Monet papit ovat tästä huolimatta vihkimisiä suorittaneet. Esimerkiksi Helsingissä on ilmoitettu, ettei samaa sukupuolta olevia pareja vihkineitä pappeja rangaista. 

Elokuussa 2021 järjestetyss kirkolliskokouksessa päätettiin, että edustaja-aloite "pyyntö piispainkokoukselle valmistella esitys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta" lähetetään perustevaliokuntaan. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perustevaliokunta valmistelee kirkon uskoa ja oppia, kirkon työn perusteita, kirkon ja valtion suhteita sekä kirkon suhteita muihin kirkkoihin ja uskontokuntiin koskevat asiat ja niihin liittyvät kysymykset.

Suomessa uskonnollisilla yhteisöillä on oikeus poiketa yhdenvertaisuuslaista ja päättää avioliittoon vihkimisen rajaamisesta uskonnollisilla perusteilla. Evankelis-luterilaisessa kirkossa kuitenkaan asiassa toimivaltainen kirkolliskokous ei ole tehnyt päätöstä rajata avioliitton vihkimistä toisin kuin miten avioliittolaissa avioliittoon vihkiminen on määritelty. Jotta päätös avioliittokysymyksestä syntyisi, edellytetään kirkolliskokoukselta kolmen neljäsosan määräenemmistöä.

5 kommenttia

Itse sallisin pappien saavan kieltäytyä vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja. Jos itse menisin miehen kanssa kirkossa naimisiin, en haluaisi papiksi sellaista, joka suorittaa toimituksen vasten omaa tahtoaan.

Lisäksi jää paljon mukavampi muisto, jos papista näkee, että hän ihan oikeasti on onnellinen minun ja sen teoreettisen kumppanini puolesta.
Olen samaa mieltä. Kyllähän toimituksen suorittajan myötämielisyydellä kuvittelisi olevan merkitystä. Toki lienee sellaisiakin, jotka saisivat jotain tyydytystä siitä, että on saatu alistettua joku vastentahtoisesti toimitusta suorittamaan; vähän kun poseerataan itse napatun riistaeläimen kanssa.