Kirkolliskokous lähettää avioliittoaloitteen perustevaliokuntaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
Turun tuomiokirkko

Kirkolliskokous päätti torstaina, että edustaja-aloite "pyyntö piispainkokoukselle valmistella esitys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta" lähetetään perustevaliokuntaan. Turussa 3.–6. elokuuta 2021 kokoontuva kirkolliskokous päätti asiasta lähetekeskustelun ja äänestyksen jälkeen.

Päätöksestä kerrotaan torstai-iltapäivänä julkaistussa tiedotteessa.

Aihetta käsiteltiin kaikkiaan viiteen otteeseen kolmen päivän ajan, ja keskustelussa pyydettiin ja käytettiin yhteensä 68 puheenvuoroa. Lähetekeskustelun jälkeisessä äänestyksessä 62 edustajaa äänesti valiokuntaan lähettämisen puolesta. Edustajista 41 äänesti aloitteen jatkokäsittelyä vastaan. 

44 edustajan allekirjoittama aloite ehdottaa, että kirkolliskokous pyytää piispainkokousta valmistelemaan esityksen kirkolliskokoukselle samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta. Aloitteen esitteli edustaja Jukka Hautala Oulun hiippakunnasta.

Piispainkokous on aiemmin selvittänyt vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi kirkolliskokouksen toimeksiannon perusteella. Piispainkokouksen vastaus kirkolliskokoukselle valmistui 6.8.2020. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Nyt perustevaliokuntaan lähetetyn aloitteen perusteluissa todetaan, että piispainkokous nosti vastauksessaan keskeiseksi johtopäätökseksi sen, että jos “halutaan turvata ykseys, vaihtoehtoja avioliittonäkemyksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi on vain yksi: erimielisyyden hyväksyminen. Kirkko pysyy Kristuksen kirkkona ja elää täysin hänen armonsa varassa riippumatta sen avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä. Olennaista on löytää sellainen ratkaisu, jossa erimielisyys avioliittokäsityksestä ei ole ykseyden este ja jossa sen kanssa on helpointa elää.”  

Piispainkokouksen vastaukseen perustuen aloite esittää, että kirkolliskokous pyytää piispainkokoukselta esityksen kirkollisesta vihkimisestä ja kirkollisesta siunaamisesta samaa sukupuolta oleville pareille. Aloitteessa todetaan, että vihkimistä koskevan esityksen yhteydessä on luonteva käsitellä myös avioliittoon siunaamisen perusteita ja käytäntöjä, sillä piispainkokous totesi vastauksessaan, että ”...ei tehdä eroa avioliittoon vihkimisen ja siunaamisen välillä, sillä teologisesti kyse on pitkälti samasta asiasta – vihkimisen ja siunaamisen välinen ero liittyy lähinnä niiden erilaisiin oikeusvaikutuksiin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perustevaliokunta valmistelee kirkon uskoa ja oppia, kirkon työn perusteita, kirkon ja valtion suhteita sekä kirkon suhteita muihin kirkkoihin ja uskontokuntiin koskevat asiat ja niihin liittyvät kysymykset.

Uskonnollisilla yhteisöillä on oikeus poiketa yhdenvertaisuuslaista ja päättää avioliittoon vihkimisen rajaamisesta uskonnollisilla perusteilla. Evankelis-luterilaisessa kirkossa kuitenkaan asiassa toimivaltainen kirkolliskokous ei ole tehnyt päätöstä rajata avioliitton vihkimistä toisin kuin miten avioliittolaissa avioliittoon vihkiminen on määritelty. Jotta päätös avioliittokysymyksestä syntyisi, edellytetään kirkolliskokoukselta kolmen neljäsosan määräenemmistöä.

Eheytyshoitoja vastustava kansalaisaloite esillä

Kirkolliskokouksessa on keskusteltu myös ns. eheytyshoitoja vastustavasta kansalaisaloitteesta, kertoo Kirkko ja kaupunki. Allekirjoittaneiden joukossa on viisi piispaa. Kirkolliskokouksen 109 edustajasta 37 on allekirjoittanut kannanoton, jossa ilmaistaan tuki Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitteelle. Kirkolliskokousedustajat ovat pappeja, maallikoita, yhdeksän piispaa ja kenttäpiispa. Torstaina aloitteella on kansalaisaloite.fi -palvelussa runsas 34 000 allekirjoitusta.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!