Kansalaisaloite ns. eheytystoiminnan kieltämiseksi keräsi tarvittavat kannatusilmoitukset - etenee eduskuntaan (juttukommentit)

Näyttää keräävän aloite edelleen kannatusilmoituksia tasaiseen tahtiin.
Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitte on sote-valiokunnassa on yhä kesken, kertoo Ilta-Sanomat ( https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/c3568a8c-e474-4c9d-bfe0-0adc6d504a25 ) - ja aikaa lakiesitysten käsittelylle on enää pari viikkoa, jotta asia ehdittäisiin käsitellä ja äänestää täysistunnossa ennen vaalitaukoa. Kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle lokakuussa 2021. Kuulemisia on ollut pitkä lista - myös Suomen ACC ry, jonka alainen Elävät Vedet ry harjoittaa eheytystoimintaa..Mikäli valiokunnassa vaaditaan vielä lisää kuulemisia, aika loppunee kesken. Käsittelemättä jäänyt kansalaisaloite raukeaa vaalikauden päättyessä.

Kielto on sitä hankalampi toteuttaa mitä kokonaisvaltaisemmaksi se halutaan. Yksinkertaisinta olisi kieltää toiminnan markkinointi ja alaikäisiin kohdistuva toiminta. Sen sijaan vapaaehtoisuuteen perustuva täysvaltaisiin aikuisiin kohdistuva toiminta olisi kestävin oikeudellisin perustein liki mahdoton kieltää.