Trans ry: Peruspalveluministerin kommentit transhoitojen uusista hoitosuosituksusta tutkimustiedon vastaisia

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksia ajava järjestö Trans ry ottaa kantaa peruspalveluministeri Krista Kiurun tiistaina julkisuuteen tulleisiin kommentteihin terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKOn sukupuolidysforian hoitoa käsittelevistä hoitosuosituksista. Järjestö katsoo ministerin kommenttien olevan tutkimustiedon vastaisia sekä jättävän huomiotta transyhteisön perustellun huolen hoitoonpääsyn vaikeuttamisesta.

Järjestön kannanotossa todetaan ministerin olevan oikeassa siinä, että hiljattain valmistuneet ohjeet ovat lajissaan ensimmäiset Suomessa - ja järjestö ilmaisee kannattavansa keskitettyä ohjeistusta. Sen sijaan järjestö kyseenalaistaa ministerin käsityksen siitä, että suositusten perustana on "eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö". 

- PALKOn suositukset ovat monilta osin uuden ICD-11 sairausluokituksen, kansainvälisen transterveydenhoidon asiantuntijajärjestö WPATHin hoitosuositusten, hormonihoidon johtavan järjestön Endocrine Societyn hoitosuositusten sekä APAn ylläpitämän DSM-V diagnostisen manuaalin vastaisia, todetaan Trans ry:n kannanotossa.

Järjestön kannanotossa todetaan, että kuten ministeri vastauksessaan kertoo, PALKO katsoo ensisijaisen tukimuodon olevan psykososiaalinen tuki ja vaatii, että mahdollinen psykiatrinen sekä psykososiaalinen hoito tulee olla järjestetty ennen lähetteen laatimista keskitettyyn tutkimusyksikköön, joita tällä hetkellä ovat Tampereen TRANS-poliklinikka sekä Helsingin Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka. Sen sijaan toisin kuin ministeri myöhemmin vastauksessaan väittää, tämä on ehto, joka mahdollistaa perusterveydenhuollolle lähetteen eväämisen ja siten luo uuden portaan, joka sukupuolidysforiasta kärsivän on ylitettävä ennen tutkimusprosessiin pääsyä. Tämä osaltaan hidastaa hoitoonpääsyä ja pitkittää jo entisestään sietämättömän pitkää odotusaikaa hoitoon hakeutumisen ja hoidon saamisen välillä.

- Kansainvälinen transterveydenhoidon ammattilaisten järjestö WPATH suosittelee, että sukupuolidysforian takia hoitoon hakeutuvan on päästävä mahdollisimman nopeasti sukupuolidysforiaan perehtyneiden ammattilaisten tarjoaman palvelun piiriin. PALKOn esittämässä mallissa tämä ei toteudu, sillä perusterveydenhoidossa ei ole mahdollista ylläpitää keskitetyn palvelun kaltaista erityisosaamista, toteaa Trans ry:n puheenjohtaja Panda Eriksson.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Hoidon laadun vaihtelun lisäksi hajautetussa mallissa riskinä on voimakas alueellinen eriarvoisuus, sillä pienemmillä paikkakunnilla ei ole resursseja ylläpitää edes sitä osaamistasoa mitä suurempien kaupunkien perusterveydenhoidossa kyetään, Eriksson muistuttaa.

Kannanotossa Trans ry:n varapuheenjohtaja Julia Peltonen toteaa uuden suosituksen olevan ristiriidassa sekä nykyisen transasetuksen että hallitusohjelman hengen kanssa. Hallitusohjelmaan on kirjattu translain uudistaminen.

- Lisäksi suositus ei ota huomioon sitä, että eduskunnan oikeusasiamies on jo useaan kertaan todennut nykyisen diagnostisen prosessin keston ylittävän huomattavasti sallitun ajan ja siten rikkovan hoitoon hakeutuvien perustuslaillisia oikeuksia hyvään ja riittävään terveydenhoitoon. Luomalla jälleen uuden askelman, jonka yli transihmisten on kammettava, PALKOn suositukset pidentävät tätä prosessia ja siten johtavat entistä törkeämpiin transihmisten perustuslaillisten oikeuksien loukkauksiin, Peltonen toteaa.

Trans ry toivoo kannanotossaan, että ministeri Kiuru perehtyy tarkemmin kansainvälisiin suosituksiin sekä ottaa huomioon transihmisten huolen ja perustellun kritiikin, jota PALKOn suosituksiin ovat kohdistaneet yksittäiset transihmiset ja -aktivistit, transjärjestöt sekä muut ihmisoikeusjärjestöt. Järjestö vaatii, että suosituksia tarkastellaan uudelleen uusimman tiedon perusteella ja että transihmisten itsemääräämisoikeus otetaan hoitojärjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi.

Sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava yhdistys Trans ry perustettiin kesäkuun lopulla.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!