Trans ry on uusi sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava yhdistys

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • Sami Mollgren
  • 4
Vasta perustetun Trans ry:n logo

Uusi sukupuolivähemistöjen oikeuksia ajava yhdistys on perustettu. Yhdistysen nimi on Trans ry

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin lauantaina 27.6.2020.

Perustavaan hallitukseen kuuluu sekä pitkän linjan transaktivisteja ja -asiantuntijoita että uusia ja nuoria vaikuttajia. Puheenjohtajistossa toimivat puheenjohtajana Panda Eriksson ja varapuheenjohtajana Julia Peltonen. Hallituksessa toimivat puheenjohtajiston lisäksi Utu Förbom, Tinksu Haapalainen, Anna Harjuvaara, Mikael Heikkanen, Valo Inkinen, Eeli Kytönen, Sonja Siikanen sekä Sofia Talarmo.

Trans ry kertoo tehtäväkseen kantaa sukupuolivähemmistöön kuuluvien yhteisön ääni yhteiskunnan jokaiselle tasolle, arkielämän tilanteista aina poliittisiin päätöksentekoprosesseihin asti. Yhdistyksen tavoitteena on toimia sukupuolivähemmistöjen ja päättäjien vuorovaikutuksen mahdollistajana.

- Ihmisoikeuksiin on vaikutettava jo ruohonjuuritasolla, ja ihmisten oma ääni on saatava kuuluviin. Mielensä osoittaminen on perus- ja ihmisoikeus ja yhteisön jäsenten aktivismin tulee olla koko liikkeen keskiössä, toteaa tuore varapuheenjohtaja Julia Peltonen.

- Trans ry on kaikenlaisen aktivismin ja vaikuttamisen koti, ja myös turvallinen paikka opetella aktivismia. Yhdistyksessä sitoudutaan kaikessa toiminnassa fyysiseen koskemattomuuteen, sanoo puheenjohtaja Panda Eriksson.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Eriksson toimi aiemmin Trasek ry:n puheenjohtajana, josta tehtävästä hän kertoi alkuviikosta eronneensa.

Trans ry on erityisesti aktivistien yhdistys

Vasta luodun Trans ry:n tuore puheenjohtaja Panda Eriksson kertoi maanantaina ranneliike.netille uuden yhdistyksen taustoista ja siitä, mihin uutta yhdistystä tarvitaan. 

- Suomesta puuttui transihmisten oma, ruohonjuuritason yhdistys, jonka tavoitteena on olla aktivistijärjestö ja toimia nimenomaan yhteisöstä käsin. Saatu palaute tukee tätä ja olen todella innoissani siitä, että ihmiset jo nyt kokevat tämän omana juttunaan! 

Sukupuolivähemmistöjen asiaa ajetaan myös Setassa ja Trasekissa. Erikssonin mukaan yhdistykset täydentävät toisiaan ja hän uskoo niiden toimivan yhteistyössä.

- Seta ajaa sateenkaari-ihmisten oikeuksia laajalti ja esim. SMOK [Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus] tekee todella tärkeää sosiaalityötä aiheen parissa. Trasek taas on potilasjärjestö, ja tekee siinä kiitettävää työtä. Kuten sanottua, Trans ry:n tavoite on kuitenkin olla nimeomaan yhteisölähtöinen, aktivistitason järjestö. Meitä kiinnostaa yhteisön äänen vahvistaminen ja esilletuominen kaikilla yhteiskunnan alueilla - emme erottele esimerkiksi asiantuntijuutta ja aktivismia, vaan toivomme, että voimme myös tukea nuoria aktivisteja toteuttamaan itseään. Jokainen on oman elämänsä kokemusasiantuntija. Olemme siis vallan tarpeellinen lisä kentällä, emmekä pyri korvaamaan jo olemassaolevia toimijoita. 

- Yhdistyksen ikä on laskettavissa tunneissa, ei edes päivissä, joten emme ole ehtineet vielä käynnistää yhteistyötä. Tämä on tietysti korkealla to-do -listalla, sillä yhteistyö on tässä avainasemassa. Meidän hallituksessa ja toimijoissa on myös ihmisiä, jotka istuvat usealla tuolilla (kuten Trasekin hallituksessa), joten lienee odotettavissa, että yhteistyöstäkin tulee hedelmällinen prosessi! Odotan innolla, että pääsemme tutustumaan paremmin yhdistyksenä myös muihin ihmisoikeustoimijoihin, kuten Amnestyyn ja Ihmisoikeusliittoon, jotka ovat aina tukeneet transaktivismia. 

Eriksson ei koe juuri nyt tarpeelliseksi translakiuudistukseen tai kolmanteen juridiseen sukupuoleen liittyvää kansalaisaloitetta, sillä vireillä oleva translakiuudistus etenee. Hän ei kuitenkaan sulje pois tällaista mahdollisuutta, jos tarve sellaista vaatii.

- Tällä hetkellä kansalaisaloite ei ole korkein prioriteetti, sillä translakiuudistus on siinä vaiheessa, että asioita tapahtuu hiljalleen koko ajan ja lienee odotettavissa, että Marinin hallitus tarttuu vielä asiaan. En näe kuitenkaan mahdottomana ajatuksena, että kansalaisaloite tulisi kysymykseen, mikäli poliittista tahtoa ei löytyisikään tarpeeksi tärkeiden uudistusten viemiseksi maaliin asti. Kyseessä on pienikokoinen lakimuutos verrattuna esimerkiksi sote-uudistukseen laajempana kokonaisuutta, joten nyt on todellakin aika hallituksen intersektionaalisten feministien tarttua toimeen!

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa transry.fi.

Trasek ry tiedottaa jatkavansa työtä ihmisoikeuksien puolesta

Trasekin maanantaina julkaisemassa tiedotteessa huomioidaan uuden transsukupuolisten yhdistyksen Trans ry:n perustaminen ja se, että monet uuden yhdistyksen perustajista ovat aiemmin vaikuttaneet Trasek ry:ssä. Trasek myös kertoo jatkavansa omaa työtään.

- Trasekin hallituksen entisen puheenjohtajan sekä usean hallituslaisen eroilmoitukset Twitterissä ovat luonnollisesti herättäneet huolta transyhteisössä ja liittolaisissa, ja sosiaalisessa mediassa on pohdittu, onko Trasekin linja ihmisoikeustyöhön muuttunut.

- Tästä ei kuitenkaan ole kyse, sillä Trasekin linjaus ihmisoikeustyön ja siihen liittyvän aktivismin suhteen ei ole muuttunut missään Trasekin hallituksen kokouksessa tehdyssä päätöksessä. Sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia tulee yhä puolustaa, ja tätä työtä järjestömme tekee uutterasti monella eri tavalla.

Trasek toteaa olevansa ihmisoikeus- ja asiantuntijajärjestö, joka on puolustanut sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksia ja yhteiskunnallista asemaa jo yli 30 vuotta. Työtään yhdistys kertoo tehneensä pitkäjänteisesti vaikuttamalla yhteiskunnassa muun muassa niillä tasoilla, jotka ovat olleet vastuussa transihmisille annettavista hoidoista.

- Trasek ry. oli mukana, kun nykyinen translaki laadittiin, ja tällä hetkellä toimimme ahkerasti Translain ihmisoikeusperustaisen uudistamisen hyväksi, joka on yksi vuoden 2020–21 prioriteeteistamme.

- Järjestön toiminta on täysin vapaaehtoista, eikä järjestöllä ole palkattua työntekijää tai omaa toimistotilaa. Toiminta perustuu muun muassa lahjoituksiin ja avustuksiin.

Trasekin tiedotteessa todetaan koronakevään olleen raskaan ja pakottaneen etätyöskentelyyn, ja pahoitellaan sitä, että nykyinen hallitus ei ehtinyt kokoontumisrajoitusten vuoksi tavata kasvokkain ennen joidenkin jäsenten eroamista.

Tiedotteessa myös toivotetaan uusi järjestö tervetulleeksi tasa-arvotyön pariin. Trasekin mukaan suoran toiminnan ruohonjuuritason aktivismille ja sosiaalisen median some-aktivismille on varmasti tarvetta, ja vastikään perustetulla Trans ry:llä on tilaa toimia myös ihmisoikeuskentällä. Trasek ry kertoo toivovansa tulevaisuudessa lisää järjestörajat ylittävää dialogia, jossa tavoitteena on turvata transihmisten itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaisuus yhteiskunnan kaikilla tasoilla. 

Päivitys 29.6. klo 8.00: lisätty Trans ry:n puheenjohtajan haastattelukommentit

Päivitys 30.6. klo 18.13: lisätty Trasek ry:n tiedotetta koskeva osuus

4 kommenttia

Miksi uusi yhdistys, eikö Setassa voinut toimia? Kysyn, koska en tunne taustoja enkä Setassakaan ole koskaan toiminut. Äkkiseltään ajateltuna pirstaloituminen johtaa yhdistyksen painoarvon vähenemiseen.
Nämä ovat oletuksiani, joiden paikkansapitävyyttä ajattelin selvittää.

Seta on aika iso ja jäykkä organisaatio. Se ei ole enää alkuaikojensa lainen nopeasti mielenilmauksia tai muuta toimintaa pystyyn pistävä ketterä aktivistien yhteisö, vaan katto-organisaatio, ihmisoikeusjärjestö ja asiantuntijatoimija. Sen paikallisuuteen tai intresseihin perustuvat alajärjestöt ovat nopeampia toimijoita.

Sitten on potilasjärjestö Trasek ry. Olen ymmärtänyt, että Trans ry:ssä on juuri Trasekista lähteneitä. Ja olen ymmärtänyt, että Trasek halutaan jättää juuri potilasjärjestöksi, koska monet eivät välitä aktivismista. Siellä asiantuntijuus on sekä verrtaisuuteen että elämänmahdollisuuksiin liittyvää.

Uuteen Trans ry:hyn sitten kotiutuisi varsinainen aihepiirin poliittinen aktivismi ja sellaisessa tarvittava asiantuntijuus. Ounastelen myös translakiuudistukseen liittyvää kansalaisaloitetta.

En usko, että järjestöt ovat keskenään sukset ristissä vaan ainakin jotenkin yhteistyössä. Erilaiselle toiminnalle vain halutaan sen toimintaa parhaiten mahdollistavat puitteet.

Minusta on hyvä, että hlbti-toimijat ovat puheväleissä, mutta toiminta on kuitenkin hajautunutta eikä mikään harvainvaltainen ja jäykkä monoliitti.