Venäjällä avioliiton sukupuolirajaus perustuslakiin?

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2
Kreml, Moskova, Venäjä

Venäjän perustuslakiin esitetään pykälää, joka määrittelisi avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi.

Asia käy ilmi esimerkiksi Ylen välittämästä STT:n uutisesta. Asiasta kirjoittaa myös the Guardian ja Radio Free Europe.

Avioliittoasia sisältyy presidentti Vladimir Putinin nimeämän toimikunnan ehdotuksiin, jotka liittyvät tekeillä olevaan perustuslain uudistukseen. 

Presidentti Putin teki tammikuussa ehdotuksen perustuslain uudistamisesta. Putinin ehdotuksen jälkeen maan hallitus erosi. Venäjän duuma hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti. 

Ennen perustuslain uudistamista koskevan aloitteen tulevaa toista käsittelyä presidentti Putin toimitti listan ehdotuksia duumalle. Kaikkiaan 24-sivuista listaa ehdotuksista on ollut suunnittelemassa 75-henkinen työryhmä, jonka jäsenet ovat eri elämänaloilta ja eri puolilta Venäjää. Lakiasiantuntijoita heistä on 11.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Uudistuksen taustalla arvioidaan olevan pyrkimys sementoida Putinin asema maan johdossa myös hänen presidentin virkakauden jälkeen. Avioliittokysymyksen ohella työryhmän ehdotuksessa on myös viittaus venäläisten uskosta Jumalaan. Näiden kirjausten arvioidaan tyydyttävän erityisesti maan ortodoksikirkkoa, jolloin se pysyy lojaalina maan hallinnolle. Ehdotusten joukossa on myös kielto Venäjän maaperän luovuttamisesta ja sellaisen toiminnan tukemisesta.

Perustuslakiuudistuksen toinen käsittely duumassa on maaliskuun puolenvälin alla. Ennen lopullista hyväksyntää kansa saa äänestää muutoksista neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Venäjä ja seksuaalivähemmistöt

Avioliiton sukupuolirajausta ei toistaiseksi ole kirjattu nykyiseen perustuslakiin. Muu lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö kuitenkin käytännössä rajaavat avioliiton Venäjällä vain naisen ja miehen väliseksi. Maassa ei muullakaan tavoin tunnusteta samaa sukupuolta olevien parisuhteita.

Venäjällä samaa sukupuolta olevien suhteet dekriminalisoitiin Neuvostoliiton 1991 tapahtuneen romahduksen jälkeen vuonna 1993. Monet toivoivat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman paranevan, kuten monissa länsimaissa on tapahtunut. Vuosituhannen vaihteen jälkeen kuitenkin asenneilmapiiri alkoi kiristyä.

Vuonna 2013 hyväksytty ns. homopropagandalaki kieltää "ei-perinteisten seksuaalisten suhteiden propagandan alaikäisten keskuudessa".

Joillain Venäjän alueilla hlbti-vähemmistöihin kuuluvia kohtaan asenteet ovat erittäin kielteiset. Tšetšeniassa käynnissä on suoranainen homovaino.

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan taustalla on ratkaisemattomat yhteiskunnalliset ongelmat, joiden hallitsemiseksi valtionhallinto on pyrkinyt hakemaan tukea vanhoilliselta ortodoksikirkolta. Samalla arvioidaan hallinnon pyrkivän vahvistamaan asemaansa esittämällä ongelmien olevan peräisin esimerkisi liberaaleista länsimaista, ja ratkaisukeinojen löytyvän perinteisiksi venäläisiksi arvoiksi esitetystä mallista ns. perinteisine perhearvoineen.

2 kommenttia

Niinpä se syvenee, pahenee taas ortodoksi-kristillinen lähimmäisenrakkaudeton, armoton vallanpito, kuten teologi-Stalininkin aikoina kävi.

Mahtavatkohan Venäjällä panna Tchaikovskin, Gogolin yms. sensuuri-pannaan, vai pahaksikäyttävätköhän vain.
Sanoinko tämän jo toisaalla....Venäjä, Venäjä, Venäjä.