Tutkimustulos: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla suurempi riski dementoitua vanhemmalla iällä

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • vaeltaja2006
  • 7
Muistisairaudet ovat tavallisempia naisilla kuin miehillä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on vanhuudessa kolmanneksen suurempi vaara muistin ja älyllisten toimintojen heikkenemiseen kuin ns. heteroilla. Tällaisia johtopäätöksiä esiteltiin menneellä viikolla Alzheimer-kongressissa Los Angelesissa. Syitä vasta arvellaan.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Amerikkalaisessa tutkimuksessa analysoitiin 44 000 yli 45-vuotiaan henkilön tietoja aivojen kunnosta. He olivat osallistuneet aivotutkimukseen vuonna 2015. Näistä henkilöistä 3% kuului seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Tästä ryhmästä noin 14% kertoi, että heidän älyllinen suorituskykynsä oli huonontunut. Se on tyypillistä dementiaan sairastumisen alkuvaiheessa.

Kun tutkijat erottelivat henkilöiden tulojen, iän ja rodun vaikutukset, todettiin hlbtiq-ihmisillä 29% suurempi riski sille, että heidän älylliset toimintansa ovat heikkenemässä tavanomaista enemmän.

Syinä dementia-alttiudelle voivat olla esim. useammin koettu masennus, työkyvyttömyys, stressi ja heikompi pääsy terveyspalveluihin. Kaikilla näillä asioilla on yhteys valtion tai yhteiskunnan harjoittamaan hlbtiq-ihmisten syrjintään. Tutkimukseen osallistui ihmisiä yhdeksän USAn osavaltion alueella.

Tutkimuksessa esitetään, että terveydenhuollossa pitäisi paremmin ottaa huomioon hlbtiq-ihmisten tarpeet ja sairaanhoidon ja vastaavien laitosten tulisi huolehtia paremmin siitä, että hoitotyöhön osallistuvat herkistyvät hlbtiq-ihmisten erityispiirteille. Hlbtiq-ihmisistä noin 60% elää yksin, heistä 65% ei ole koskaan elänyt pitkässä parisuhteessa tai avioliitossa ja heistä 72%:lla ei ole lapsia.

(lähteenä käytetty queer.de:n artikkelia 15.7.2019)

Suomalaista tilannetta ajatellen yksin elävien terveydenhoito voi olla heikompaa, kun ei ole lähiomaisia ”vaatimassa” parempaa hoitoa. Osa hlbtiq-ihmisistä elää vanhuudessa varsin pienillä eläkkeillä ja se heikentää elämänlaatua ja terveyttä. Pienituloisten hlbtiq-ihmisten määrästä ja elämäntilanteesta ei ole mitään tutkimustietoa. Yleensä tutkimuksiin osallistuvat aktiiviset, nuoret ja paremmin menestyvät ihmiset.

Suomessa ja Ruotsissa on tutkittu myös hammashoidon ja Alzheimerin yhteyksiä. Ientulehduksia aiheuttava bakteeri saattaa olla yhtenä syynä muistisairauden puhkeamiseen. Niukka eläminen yksin, ilman perhettä, voi vaikuttaa moniin elämäntapoihin.

Kongressin järjestäjän sivut

7 kommenttia

Mielenkiintoinen uutinen.

Amerikkalainen elämäntapa, asenteet ja terveydenhuolto ovat erilaisia kuin täällä pohjolassa.

Tästä olen aivan samaa mieltä: "Niukka eläminen yksin, ilman perhettä, voi vaikuttaa moniin elämäntapoihin."

Toimivalla parisuhteella on valtavan suuri merkitys. Siksi on niin perin väärin, että jotkut tahot sitä meiltä edelleenkin koettavat kieltää.