Helsingin hallinto-oikeus: Husin johtajaylilääkärin määräys hedelmöityshoidoista syrji naispareja

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) johtajaylilääkärin määräys hedelmöityshoidoista syrji naispareja Helsingin hallinto-oikeuden tekemän päätöksen mukaan.

Vuonna 2015 johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi antoi määräyksen, että julkisella puolella hoidetaan vain lääketieteellisistä syistä johtuvaa lapsettomuutta, eikä luovutetuilla sukusoluilla ja sosiaalisin perustein tehtäviä hedelmöityshoitoja ei sisällytetä julkisen sektorin palveluvalikoimaan. Määräyksen mukaan ei ole lääketieteellisesti perusteltua antaa hedelmöityshoitoa naispareille, ja klinikoille tulleet lähetteet palautetaan.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan joulukuussa 2016 tekemän päätöksen mukaan johtajaylilääkärin antama määräys syrji naispareja. Lautakunta kielsi johtajaylilääkäriä jatkamasta syrjintää ja tälle asetettiin uhkasakko. Tästä päätöksestä johtajaylilääkäri valitti hallinto-oikeuteen, joka nyt totesi määräyksen syrjiväksi.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisille säädetty velvollisuus arvioida yhdenvertaisuutta ei koske Mäkijärveä, koska hän on viranhaltija eikä viranomainen. Myös 30 000 euron uhkasakko kumottiin, koska lautakunnan asettama sakko oli uhkasakkolain säännösten vastainen.

Mäkijärvi kertoo Lääkärilehdessä, että asia vietiin hallinto-oikeuteen, koska haluttiin tietää, kuka palveluvalikoiman rajoista päättää.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Tällä hetkellä suomalaisissa julkisissa sairaaloissa hoito annetaan sairaille ja oireileville lääketieteellisin perustein. Sairaanhoidossa on yhtenäiset valtakunnalliset STM:n vahvistamat kriteerit. Rahoitus palveluille myönnetään noiden kriteerien mukaan. Kun tulee uusia tehtäviä, tarvitaan niille myös resurssit, sanoo Mäkijärvi.

Vastaavan tyyppisiä valituksia käsitellään muissakin hallinto-oikeuksissa parhaillaan. Johtajaylilääkärit ovat perustelleet rajausta terveydenhuollon resurssien riittävyydellä. Asia saattaa edetä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, etenkin jos hallinto-oikeudet päätyvät ratkaisuissaan keskenään eri linjoille. 

STT:n mukaan yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä muistuttaa, että naisparien ohella asia koskee kaikkia niitä, jotka eivät voi käyttää omia sukusolujaan. 

Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös sosiaali- ja terveysministeriö.

1 kommenttia

Kiinnostavaa. Suomessa on viime aikoina haastettu tasa-arvoa usealla eri rintamalla. Toivottavsti tuloksena syntyy oikeata tasa-arvoista jälkeä, eikä sittenkin lisää tasa-arvoa yhtäällä ja eriarvoisuuden lisääntymistä toisaalla.

Suomen valtioon liitetyn uskonnollisen yhdyskunnan avioliittokäytäntö rikkoo tällä hetkellä valtion omaa lainsäädäntöä yhdenvertaisuuden suhteen.

Jehovan todistajien erillisvapauden poisto asevelvollisuuden suhteen luulisi johtavan naisten erillisvapauden poistoon.

Julkisin varoin toteutettava lapsensaantiapu naisille luulisi poikivan saman miehille.