Fimea käynnistää selvityksen verenluovutuksesta - käsittelyssä myös miesten välisen seksin aiheuttama karenssi (juttukommentit)

  • 1 / 2
  • Yesman
  • 6.10.2018 10:29
Maassa, jossa laki säätää avioliitosta kahden aikuisen välisenä järjestelynä, ei voi olla kahta standardia verenluovutukseen riippuen aviopuolisoiden kokoonpanosta.

Verenluovutuksessa täytyy mennä vastaavuuteen: miesten välistä avioliittoa avioseksineen ja uskollisuusolettamineen tulee tarkastella vastaavasti kuin eri sukupuolta olevan parin kohdalla.

Fimean pakostakin muuttuva kanta on suora seuraus lakimuutoksesta Suomessa.

Samalla tavalla soisi suhtauduttavan Suomen lakiin tiukemmin leivotun uskonnollisen yhteisön - ev. lut. kirkon - suuntaan.
Hyvä. Viimeinkin.
Pitäisi olla niin, että jos on harrastanut tuntemattoman kumppanin kanssa seksiä niin 3kk verenluovutuskielto seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen katsomatta.