Setan edustajakokous Mikkelissä 25.-26.11.

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • Sami Mollgren
Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja (oik) pitää puhetta.

Ihmisoikeusjärjestö Setan vuosittainen edustajakokous pidettiin Mikkelissä 25.-26. marraskuuta 2017.

Edustajakokouksessa valittiin Setalle toinen varapuheenjohtaja ja uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain kahdeksi vuodeksi, siten että hallituksen kokoonpanosta puolet vaihtuu vuosittain. Tämän lisäksi tehdään päätöksiä järjestön politiikasta ja toiminnan suunnasta.

Yhtenä esiin nostettuna asiana on käsittelyssä jo vuosia keskustelua herättänyt kysymys ns. sukupuolipariteetista luopumisesta; järjestön hallituksen kokoonpanossa on ollut kiintiöitynä naisiksi ja miehiksi itsensä määrittelevien osuus. Käytännöstä luopumista esitetään, koska määrittelyn katsotaan korostavan ajatusta vain kahdesta sukupuolesta. Lisäksi suunnitteilla on sääntömuutos, joka tasapuolistaisi eri jäsenjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia.

Edustajakokous käynnistyi lauantaina Setan puheenjohtajan Viima Lampisen avaamana keskipäivän jälkeen Suomen nuoriso-opisto Paukkulassa, jossa paikalla oli runsas puolensataa edustajaa 14 eri jäsenjärjestöstä.

Kokouksen aluksi kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Kankaanperä. Tämän jälkeen valittiin pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat sekä päätettiin erilaisten työryhmien vetäjät.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Varsinaisten kokousedustajien lisäksi paikalla oli myös Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, joka toi kaupungin tervehdyksen kokoukselle. Hän nosti esiin Setan työn merkityksen. Hän kuvasi järjestöä tasa-arvon ja jakamattoman ihmisoikeuden esitaistelijajärjestöksi, jonka työ on saanut aikaan myös tuloksia. Aholainen muistutti yhdenvertaisuudessa ja syrjimättömyydessä olevan usein kyse arkisista palveluista ja yksinkertaisista asenteista, joiden huomioiminen esimerkiksi kunnallisissa palveluissa on keskeistä.

Puheenvuoron sai myös Mikkelin priden järjestävän Savon Setan nykyinen puheenjohtaja Iina Särkkä. Hän muistutti, että kun kuntapäättäjät ymmärtävät yhdenvertaisten palvelujen merkityksen, saattaisivat nuoret jäädä asumaankin Mikkeliin ja muihin saman kokoluokan kaupunkeihin, eivätkä välttämättä lähtisi ilmapiiriä pakoon isompiin paikkoihin.

Heidän lisäkseen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ylitarkastajana työskentelevä Aija Salo esitteli yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintaa, ja Sateenkaariperheet ry:n perhesuhdekeskuksen toimintaa esitteli Sanna Nevala.

Setan puheenjohtaja Viima Lampinen piti lyhyen katsauksen yhdistyksen kuluneen vuoden toimintaan ja Kerttu Tarjamo kävi läpi talouslukuja.

Sunnuntaina äänestettiin uusista hallituksen jäsenistä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Sakris Kupila. Muiksi uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Petteri Keränen, Amanda Majasaari ja Kiti Kalliomäki. Varajäseneksi valittiin Iina Särkkä. Lisäksi hallitukseen kuuluvat viime vuonna tehtäviinsä valitut puheenjohtaja Viima Lampinen, varapuheenjohtaja Aleksi Koivisto sekä Emma Hotakainen, Maria Gustafsson ja Krister Karttunen.

Setan edustajakokous vaatii sunnuntaina julkistetussa kokouskannanotossaan paikallisviranomaisilta toimia sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon turvaamiseksi koko maassa.

- Syrjintä ja kielteinen asenneilmapiiri ajavat sateenkaari-ihmisiä muuttamaan pois kotikunnistaan. Esimerkiksi THL:n tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret Suomessa voivat huonommin kuin ikätoverinsa keskimäärin. Muutosta tarvitaan koko maassa niin suuremmissa kaupungeissa kuin pienemmissä kunnissa maaseudulla.

- Setan edustajakokous vaatii paikallisviranomaisia kantamaan vastuunsa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä ja syrjinnän vastustamisesta. Turvalliset tilat, osaavat ammattilaiset ja syrjintään puuttuminen ovat työvälineitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiselle. Hyvä esimerkki yhdenvertaisuustyöstä on muun muassa Lahdessa ja Pieksämäellä toimivien sateenkaarinuortenryhmien toteuttaminen yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa. Moninaisuuden esiin nostaminen myös maakuntien ja kuntien viestinnässä ja markkinoinnissa osoittaa, että jokainen saa olla oma itsensä.

- Setan edustajakokous vaatii, että paikallistasolla määritellään, miten sateenkaari-ihmisiä koskevaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja sen edistämistä valvotaan. Kunnat voivat tässä työssä myös hyödyntää Setan jäsenjärjestöjen osaamista sateenkaariteemoista. Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta paikallistasolla edistävä oikeusministeriön Rainbow Rights -hanke, jossa Seta ja Kuntaliitto ovat kumppaneina, tarjoaa myös tukea yhdenvertaisuussuunnitteluun.

Setan edustajakokous toteaa kannanotossaan, että avoimen ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luominen on kaikkien yhteinen asia, ja että sateenkaaren on annettava yltää koko Suomeen.

Sunnuntaina edustajakokous äänesti myös Setan hallituksen sukupuolipariteetti-käytännön poistamisen puolesta.

Setan edustajakokous pidettiin 25.-26.11.2017 Mikkelissä, Suomen nuoriso-opistolla.
Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo, Mikklin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ja Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!