Dosentti Maijastina Kahlos: Polyamoria – en hyväksy

  • Uutinen
  • Viihde, kulttuuri ja media
  • vaeltaja2006
  • 46

Helsingin yliopiston latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden dosentti Maijastina Kahlos järkyttyi lukiessaan aamukahvin ääressä Helsingin Sanomien otsikkoa: ”Polyamoria tekee tuloaan”. Kahlosin mukaan siinä on tyylivirhe. Tuskin tästä kuitenkaan syntyy länsimaiden perikato.

Kahlosin mukaan tällainen kreikan ja latinan yhdistäminen samaan uudissanaan on vakava tyylivirhe. Kun uudissanoja muodostaa kreikasta tai latinasta, pitää pysytellä joko kreikassa tai sitten latinassa. Kahlos kirjoittaa blogissaan: ”Pitäisi puhua polyeroottisista tai multiamoraalisista suhteista. Kreikan kielen sanat polys (moni) ja kreikan eros (rakkaus) sopivat yhteen. Jos haluaa sen amorin peliin, niin sitten yhdistetään latinan multi (monet) ja amor (rakkaus)”.


Rooman valtakunnan tuho

Maijastina Kahlosin viime vuonna ilmestynyt kirja "Rooman viimeiset päivät" on paljon ollut esilllä mediassa ja erilaisissa luentotilaisuuksissa. Kirja käsittelee laajasti myöhäisantiikia eli vuosia 200-600 jKr. Kiinnostavaa tietoa saadaan mm. siitä, miksi Rooman maailmanvalta loppui 400-600 -luvuilla.

Eduskunnassa kuultiin avioliittolain käsittelyn yhteydessä useampaan kertaan, että Rooma tuhoutui moraalin rappeutumiseen. Perheet hajosivat ja perinteinen avioliitto menetti merkitystään. Mm. kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka ja kansanedustaja Mika Niikko ovat monesti varoitelleet vakavista seurauksista, kun perinteinen avioliitto laajenee koskemaan samaa sukupuolta olevia pareja. Varoituksilleen he löytävät vahvistusta Rooman valtakunnan tuhosta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu


Maijastina Kahlosin kirjassa on lueteltu monia teorioita Rooman tuhosta, vaikka ei ole edes varmaa, tuhoutuiko Rooma. Oliko kysymys katastrofista vai asteittaisesta muutoksesta. Ehkä Rooma vain muuttui Euroopan tilanteen muuttuessa. Tosiasia on se, että Rooman poliittinen valta lännessä loppui ja siitä alkoi Euroopassa uusi kehitysvaihe. Alexander Demandtin kirjassa Der Fall Roms (1984) luetellaan 210 selitystä. Jokainen voi valita omiin tarkoituksiinsa sopivimman selityksen, kuten Puolimatka onkin tehnyt. Selitysmallit kumpuavat enemmän selittäjänsä intohimoista ja omasta ajastamme kuin myöhäisantiikin olosuhteista.

Maijastina Kahlos esittelee erilaisia tuhoteorioita ja toteaa, että viime vuosikymmeninä monet tutkijat ovat hylänneet ajatuksen rappeutumisesta ja pitävät parempana ajatusta muutoksesta, jossa on sekä konflikteja että rauhallista aikaa. Eri ihmisille muutos merkitsi eri asioita – toisille hyvää, toisille huonoa. Koko historia on muutosta. Ja on niitäkin, jotka näkevät sen ajan rappion aikana.


Maijastina Kahlos ei hyväksy polyamoriaa, blogi
Antiikin Rooman viimeiset vaiheet Kalle Haatasen ohjelmassa viime vuodelta, puhutaan myös avioliiton asemasta Rooman valtakunnassa
Puolimatkan kirjoitus perheiden hajoamisesta

46 kommenttia

  • 1 / 46
  • Totuudenlaukaus
  • 8.3.2017, 15.44
Rooma tuhoutui 1400-luvulla islamisaation hyökyyn. Silloin turkkilaisten valtasivat sen mitä itä-Rooman Bysantin keisarikunnasta oli jäljellä. Oletettavasti ei kuitenkaan ollut kirkuvia vihervasemmistolaisia suvakkeja kehitystä kynsin hampain kiihdyttämässä kuten nykyään.
Ja miten polyamoria liittyy juuri sukupuolivähemmistöihin? Itse olen yksiavioisessa suhteessa ja suunnittelemme aviolittoa nyt kun se on mahdollista. Tälläisten asioiden liittäminen sukupuolivähemmistöihin vain lisää suvaitsemattomuutta.