Homoudestaan ei ole helppo olla armeijassa avoin - vaikka nykyään ehkä voisikin

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 16

Suurin osa suomalaisista homomiehistä salaa armeijassa seksuaalisen suuntautuneisuutensa, kertoo Helsingin Sanomat. Syynä salailulle on pelko mahdollisista vaikeuksista. Lehden haastattelema tuvallinen heinäkuussa palvelukseen astuneita alokkaita kuitenkin kertoo, ettei tupakaverin homous ole ongelma.

Etenkin aiemmin monien mielikuva on ollut se, että homoja solvaava kielenkäyttö on armeijaympäristössä yleistä. Asepalvelustaan suorittavien lisäksi myös kantahenkilökunnan asenteet homoja kohtaan ovat olleet kirjavia, toisaalta ilmitulleisiin asiattomuuksiin on jo pitkään puututtu. Ranneliike.netin keskustelufoorumilla on asepalvelusta käsitelty sateenkaarinäkökulmasta vuosien saatossa useissa keskusteluissa.

- Mulla oli vahva homoseksuaalinen identiteetti jo inttiaikana, ja niiden homovastaisten vitsien ja kommenttien kuuntelu oli todella masentavaa, toteaa nimimerkki Res luutnantti otsikolla “Homot ja armeija” käydyssä keskustelussa ranneliike.netissä vuosituhannen alussa.

Eräs toinen keskustelija kertoi samassa keskustelussa pelkäävänsä armeijaanmenossa seuraavia asioita:
- miten muut suhtautuvat homouteen? joutuuko koko ajan kuuntelemaan haukkumista homoista?
- mitä jos oma homous paljastuu siellä... siinä sitten vasta kestämistä on?
- miten homous voisi paljastua... hmm, yksi pelkoni on: paljon poikia... paljon vähäpukeisia poikia... paljon alastomia poikia suihkussa... tekisi mieli katsoa, mutta ei voi. Toivottavasti alapää ei reagoi siellä tähän =)

Moni kertoo pitäneensä suuntautuneisuutensa omana tietonaan ja jotkut harvat enemmän tai vähemmän suuntautuneisuudestaan avoimet ovat kertoneet, ettei asia johtanut ongelmiin.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Suomessa asepalvelukseen astutaan vuosittain kahdessa saapumiserässä, vuoden alussa ja heinäkuussa. Kerrallaan harmaisiin astuu noin 12 000 alokasta, joista tilastollisesti vähintään muutama sata kuuluu seksuaalivähemmistöihin. Arvioiden mukaan homomiehet suorittavat nykyään asepalveluksen siinä missä muutkin.

Asenteet muuttuneet myönteisemmiksi

Suomalaisten asennemittaukset osoittavat, että nykyisin etenkin nuorten ikäryhmien keskuudessa homoseksuaalisuus ei ole enää kovin suurta torjuntaa herättävä ilmiö. Helsingin Sanomat haastattelee jutussaan kahdeksaa heinäkuussa palveluksensa aloittanutta. Haminan varuskunnassa haastatelluista kukaan ei kokisi tupakaverin homoseksuaalisuutta ongelmaksi. Helsingin Sanomat vetää johtopäätöksen, että näkyvillä olisi merkkejä siitä, ettei avoimuus kasarmilla omasta homoseksuaalisuudestaan enää nykyään johtaisi ongelmiin. Lehti kertoo haastatteluiden sisällöstä myös Setan puheenjohtajalle Panu Mäenpäälle. Hän kommentoi tulosta mahtavaksi, ja osoitukseksi asenteiden myönteisestä muuttumisesta.

Helsingin Sanomissa kuitenkin todetaan, ettei avoimuus siltikään ole yksinkertaista, eikä asiaa välttämättä pysty esittämään luontevasti, vaikka esimerkiksi tupakaverien kesken puhutaan omasta elämästä. Setan Mäenpää toteaa peittelyyn kuluvan turhaan energiaa. Vallalla oleva hetero-oletus voi johtaa ulkopuolisuuden tunteeseen.

Varusmiesten kouluttajien nykyisissä ohjeissa otetaan huomioon myös hlbti-vähemmistöt. Niissä korostetaan asiallisen suhtautumisen ja turvallisen ilmapiirin tärkeyttä. Varusmiesten koulutukseen kuuluu oppitunteja tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä.

Helsingin Sanomien mukaan armeijassa pyritään siihen, että asepalveluksessa olevat myös viihtyvät. Tämän perusteella arvellaan, että myös seksuaalivähemmistöjen edustajien hyvinvointiin kiinnitettäisiin huomiota enemmän kuin ennen. Myös puolustusvoimien organisaation ylätasoilta on vakuuteltu, että varusmispalvelus ja puolustusvoimat on tasa-arvoinen ympäristö. Perusteluna on käytetty Puolustusvoimien ohjetta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, jonka mukaan henkilöön liittyvät ominaisuudet eivät saa vaikuttaa tämän kohteluun.

Monista muutoksista huolimatta puolustusvoimia pidetään kuitekin hlbti-vähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä yhä vanhoillisena. Esimerkiksi konkreettisiin hlbti-yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin ei ole otettu organisaation ylemmiltä tasoilta kantaa. Ruotuväki-lehti otti pääkirjoituksessaan aiheeseen kantaa sen jälkeen, kun ylikersantti Juho Pylvänäisen mukanaolo pride-marssilla virka-asussa herätti vilkkaan keskustelun.

- Olisi kuitenkin itsensä huijaamista ajatella, että kun viralliset ohjeet on annettu, asia on sillä selvä. Ajatella, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on käskemällä valmis, todettiin Ruotuväki-lehdessä heinäkuussa.

Ruotsissa ollaan avoimempia

Esimerkiksi Ruotsissa puolustusvoimat on virallisella edustuksella mukana pride-tapahtumissa tukemassa yhdenvertaisuutta ja antamassa viestiä, että armeijaan voi mennä omana itsenään. Helsingin Sanomien jutussa Setan Mäenpään mielestä Puolustusvoimat voisi marssia pridessa perustuslakiin kirjatun yhdenvertaisuuden puolesta.

Monissa muissakin maissa asevoimat ovat nostaneet hlbti-yhdenvertaisuuskysymykset näkyväksi teemaksi.

Esimerkiksi Britannian laivasto alkoi vuonna 2005 aktiivisesti rekrytoida vakinaiseen palvelukseensa seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Samana vuonna parisuhteensa rekisteröineet saattoivat saada koko Britannian puolustusvoimissa perhemajoituksen. Avoimesti seksuaalivähemmistöihin kuuluvat hyväksyttiin Isossa-Britanniassa puolustusvoimien palvelukseen vasta vuonna 2000. Myös Ison-Britannian asevoimat osallistuu nykyään pride-tapahtumiin.

USA:ssa noudatettiin vuoteen 2010 asti käytäntöä, että avoimesti homoseksuaalit eivät saaneet palvella armeijassa. Sen jälkeen homot ovat saaneet armeijassa yhdenvertaisen aseman heteroihin nähden ja yhdenvertaisuuteen on kiinnitetty huomiota.

Vuonna 2014 kootussa LGBT Military Index -tutkimuksen kansainvälisessä vertailussa Suomi asettui sijalle 16.

Suomen pisteitä verotti esimerkiksi se, ettei Suomessa ole toimijaa tai toimintaa, joka erityisesti tukisi armeijassa olevia hlbti-ihmisiä. Sen sijaan Alankomaissa, Uudessa-Seelannissa ja Isossa-Britanniassa valtio huolehtii tällaisesta toiminnasta. Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä ja USA:ssa toiminta on valtiosta irrallista. Italiassa ja Israelissa toiminta on osa muuta hltbi-järjestötoimintaa. Suomessa asevoimat ei myöskään ole ollut virallisesti edustettuna pride-tapahtumissa.

Suomelta jäi pisteitä saamatta myös siksi, ettei homofobisia ja transfobisia viharikoksia erikseen tunnusteta. Puolustusvoimat ei virallisesti myöskään ole ilmaissut tukeaan sukupuoli-identiteetin moninaisuudelle, toisin kuin seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudelle.

HS: Jopa sadat salaavat homoutensa armeijassa – ´Ei olisi ikinä tullut mieleen kertoa´
Puolustusvoimat: Prideen osallistuminen virka-asussa sopii sittenkin
Ruotuväki-lehti: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ei ole käskemällä valmis
HLBTI-ihmisten asema asevoimissa: Uusi-Seelanti ykkönen, Suomi sijalla 16

16 kommenttia

  • 1 / 16
  • isopaukku
  • 15.8.2016, 14.30
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus edellyttää naisten asevelvollisuutta, tai vaihtoehtoisesti vapaaehtoista osallistumista kaikille.
Täysin samaa mieltä. Tämä on jälleen eräs Suomeamme vaivaava kaksoisstandardi, joka tulisi purkaa.

Jos pakkoa jatketaan, niin sitten ehkä paras olisi 6kk:n "yhteiskuntapalvelus" koko ikäryhmälle. Henkilö voisi itse päättää, osallistuuko siinä aseellisen vai aseettoman (infrastruktuuri) puolustuksen harjoitteluun.