Kaikki homot pääsevät taivaaseen

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • Juhani Viherlahti
  • 25

Lähtökohtia ja taustaa

Monien uskontokuntien kiivaimmat sanajulistajat tuomitsevat homot oitis helvettiin, jotkut toki ehdollisesti. Ehdot määrävät saarnaajat. Tässä kirjoituksessa on toisenlainen näkökulma.

Minua on jo pitkään häirinnyt kiivaiden kirkonmiesten lausumat homoista, joiden niskaan syydetään kirouksia ja synkkiä väitteitä. Näillä kirkonmiehillä on muka hallussaan totuus siitä kuinka homoille käy, kun heistä aika jättää. Tämä äärimmäisen kielteinen suhtautumistapa on perussyy, miksi asia on minua mietityttänyt jo vuosia. Valitsin tämän kirjoituksen otsikon tarkoituksella hieman kärkeväksi vastapainoksi saarnaajien väitteille.

Tässä mielipidekirjoituksessani käytän käsitteitä, jotka ovat tuttuja länsimaisen kulttuurin ja kristillisten kirkkojen vaikutuspiirissä oleville ihmisille. Esimerkiksi sanan "Jumala" kukin voi korvata itselleen sopivimmalla käsitteellä, kuten Buddha, Jumaluus, Pyhä henki, Allah, Zeus. Jokainen käyttämäni kristinuskon käsite voidaan korvata tämän kirjoituksen kohdalla vastaavalla toisen uskonnon käsitteellä. Ymmärtämisen helpottamiseksi käytän vain yhtä uskonnollista viitekehystä. Siitäkin huolimatta, että uskonnolliset käsitteet ovat kirjoituksessani läsnä, katson ettei tämä ole uskonnollinen kirjoitus. Tämä on pikemminkin jokaisen ihmisen edessä olevan viimeisen hetken kokemuksen tarkastelua.

Olen saanut standardi-luterilaisen kotikasvatuksen rippikouluineen kaikkineen. Erosin kirkosta nuoriso-ohjaaja Seppo Kivistön tultua potkituksi kirkon tehtävästä (1974) hänen homoutensa paljastuttua. Monista aikeistani huolimatta en ole pystynyt tekemään päätöstä kirkkoon palaamisesta. En siitäkään huolimatta, että minulla on runsaasti kontakteja kirkon suuntaan.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Ehkä yksinkertaisin nimi omalle ajattelulleni on agnostikko. Ajattelen, että ihminen ei voi takuuvarmasti tietää, onko Jumalaa todella olemassa vaiko ei. Erilaiset kirjoitukset väittävät niin, mutta niissä on mukana osa historiankirjoituksen vääristämää asiaa ja tietenkin myös kirkkopolitiikkaa.

Universalismi

Aiheeseen tutustuttuani löysin myös itselleni uuden käsitteen Universalismi. Se on kristinuskon ajatus, jonka mukaan kaikki ihmiset pelastuvat. (Wikipedia). Kirjailija ja pappi Antti Kylliäinen kohahdutti vuonna 1997 kirkollisia piirejä pamfletillaan "Kaikki pääsevät taivaaseen: Välttämättömiä tarkistuksia kristillisiin opinkohtiin". Hän väittää kirjoituksessaan myöskin, ettei helvettiä ole olemassa. Kirja myytiin loppuun ilmestymisviikolla. Kylliäisestä tehtiin tuomiokapituliin viisi kantelua harhaoppisuudesta. Kaikki kantelut hylättiin. Asiasta tarkemmin
Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Universalismi_%28kristinusko%29

Tanskalainen tv-dokumentti kuolemanrajakokemuksista

Itse koin viime vuonna jonkinlaisen uteliaan oivalluksen nähtyäni televisiossa tanskalaisten tekemän tiededokumentin henkilöistä, jotka ovat onnettomuuden tms. seurauksena periaatteessa kuolleet, mutta palanneet sieltä toiselta puolelta takaisin. Ilmiötä kutsutaan englantia puhuvissa maissa lyhenteellä NDE, eli Near Death Experience ja meillä esimerkiksi kuolemanrajakokemukseksi. Käytän tätä NDE-lyhennettä jatkossa. Tanskalainen dokumentti sisälsi useita esimerkkejä NDE:stä, sen kokeneiden kertomana taikka kuvauksina tapahtumista. Itselläni ei ole varsinaista NDE-kokemusta.

Tanskalainen dokumentti kertoi kuoleman hetkellä tapahtuneista hengen irtautumisista ruumiista ja oman itsensä näkemisestä makaamassa vaikkapa elvytyshuoneen hoitopöydällä. Henkilöt pystyivät kertomaan mitä henkilökunta oli puhunut, vaikka heidän tietoisuutensa oletettiin olevan täysin katkolla. He saattoivat kertoa mitä instrumentteja oli lähistöllä, joita he eivät olleet nähneet koskaan aikaisemmin. Kertomuksissa oli mukana kuvauksia eletyn elämän läpikäynnistä kuin "filminauhalta", kulkemista tunnelin läpi kohden valoa, aikaisemmin kuolleiden omaisten, henkiolentojen tai lämpimän, rakkaudellisen valon (Jumalan) kohtaamisesta. Koko NDE-kokemusta useimmat kuvailivat syvän rauhan, onnen ja rakkauden tilaksi. Kipuja heillä ei myöskään ollut tuon kokemuksen aikana. Kokemus päättyi, kun heitä siellä toisella puolen joku tai jollakin tavoin kehotettiin palaamaan takaisin, koska ei ollut vielä heidän aikansa ja elämässä oli vielä tehtävää.

Tieteen näkökulmaa kuolemanrajakokemuksiin

YLE esitti viime vuonna myös toisen tiededokumentin, jonka otsikkona oli Enkelit ja tiede. Siinä kerrottiin ääriolosuhteisiin joutuneista ihmisistä, joilla kuolema oli lähellä. Siis ei varsinainen NDE. Henkilö saattoi tuossa epätoivoisessa tilanteessa havaita vierellään hahmon tai henkiolennon, joka ohjasi ja rohkaisi selviämään tilanteesta. Vaikuttavin kertomus oli pitkälle koulutetun avaruuslentäjän viiden kuukauden kokemuksesta MIR-avaruusaluksella. Hän oli henkisesti luhistumassa. Isän hahmo ilmestyi selkeänä hänen vierelleen. Isä jakoi kannustusta ja rohkaisua. Kokemus isän hengen kohtaamisesta tuossa rankassa tilanteessa oli niin vaikuttava, että tämä tiedemies/avaruuslentäjä liikuttui kyyneliin kertoessaan tapahtuneesta.

Tuossa dokumentissa ja jo aiemminkin olen lukenut tieteilijöiden väitteitä siitä, että valokokemukset yms. ovat muutoksia kenties aivojen sähkökemiassa. Dokumentissa esiteltiin muutamia tieteellisiä kokeita, joissa esimerkiksi tiettyjä aivojen osia ärsyttämällä magneetti-impulsseilla saatettiin saada koehenkilölle vaikutelma jonkun hahmon ilmestymisestä hänen vierelleen, vaikka ylimääräistä henkilöä ei ollut tuossa huoneessa.

Nämä tieteilijöitten esittämät mielipiteet eivät ole saaneet vielä tiedeyhteisön hyväksyntää. Ne ovat kiinnostavia ja niitä tutkitaan lisää ihmismielen monimutkaisuuksien ymmärtämiseksi.

Edellä kuvattuja ilmiöitä on kerrottu kautta vuosisatojen uskonnollisissa kertomuksissa ja taiteilijoiden kuvaamana. Esimerkkinä vaikkapa Hieronomys Bosch maalaus 1400-luvulta. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ascent_of_the_Blessed Ihminen koettaa hahmottaa ja ymmärtää asiaa, joka on tällä hetkellä vielä meidän ymmärryksemme tavoittamattomissa.

NDE-kokemuksia, joita homot (homomiehet ja lesbonaiset) ovat kokeneet.

Kaksi tv-dokumenttia antoivat idean tutkia sellaisia tapauksia, joissa NDE:n olisi kokenut homo. Tulisiko sitä kautta kenties jotakin tietoa "Tuonpuoleisen" suhtautumisesta nimenomaan homoihin? Ääriuskovaisethan julistavat tietävänsä tarkasti Jumalan kannan. Homoille ei ole heidän mielestään mitään mahdollisuutta taivaspaikkaan, elleivät homot lopeta synnillisiä puuhailujaan.

Minulla ei ollut mitään etukäteistietoa tästä ilmiöstä muuta kuin silloin tällöin lukemiani kuvauksia ihmisistä, jotka olivat palanneet sieltä toiselta puolelta. Muutamiin taideteoksiin olen myös joskus törmännyt, joissa on viitteitä käynnistä toisella puolen. Suureksi yllätyksekseni löysin vuonna 2001 julkaistun ja 2008 päivitetyn kirjan nimeltä Crossing Over & Coming Home (Yli rajan ja paluu takaisin kotiin). Kirjan kirjoittaja ja sen pohjana olleen kyselyn tekijä on filosofian tohtori Liz Dale. Hän julkaisi amerikkalaiseen homoyhteisöön kohdistetun pyynnön homojen NDE-kokemuksista. Kertomuksia kertyi yli 30. Dale perusti vertaistukiryhmän, jossa turvallisessa ilmapiirissä ihmiset saattoivat kertoa omista kokemuksistaan. NDE-kokemus on niin herkkä asia, että monet olivat pitäneet tapahtunutta salaisuutenaan vuosikymmeniä, tietämättä sitä, että hyvin monella ihmisellä on ollut vastaavanlaatuisia kokemuksia. Nuo ihmiset olettivat, etteivät muut ihmiset pystysi heitä ymmärtämään taikka he eivät osaisi kuvailla tapahtunutta ymmärrettävällä tavalla. Monasti NDE-kokemuksiaan kuvaileet ihmiset toteavat kokemuksen olleen niin erikoislaatuisen, etteivät "maalliset" sanat ole riittäviä sen kertomiseen.

Kirja homojen NDE-kokemuksista

Myöhemmin Liz Dalelle syntyi ajatus kirjoittaa homojen NDE-kokemuksista kirja. Jotkut tarinansa kertoneet pitivät kokemaansa niin henkilökohtaisena ja arkaluontoisena, että he kielsivät sen minkäänlaisen julkaisemisen. Lopulta 21 kirjoittajaa antoi luvan kertomustensa julkaisemiseen kirjassa.

Jokaiselle kirjoittajalle esitettiin kaksi kysymystä:

1. Tuliko seksuaalinen identiteetti esille mitenkään NDE-kokemuksen aikana?

2. NDE:n jälkeen, muuttiko tämä kokemus seksuaalista identiteettiäsi millään tavalla, taikka muuttiko se asennoitumistasi seksuaalista identiteettiäsi kohtaan?

Kirjoitukset ovat hyvin eritasoisia. Jotkut ovat kyenneet kuvailemaan kokemustaan varsin tarkasti, kun taas toisilla kirjoitustaito ei ole riittänyt kuin yksinkertaiseen faktojen kuvailuun.

Nämä homojen kokemukset eivät poikkea millään tavoin heteroiden vastaavista NDE-kokemuksista. Niissä on irtauduttu omasta ruumiista ja havainnoitu "kuollutta" itseään vaikkapa huoneen katonrajasta. On kuljettu kohti valoa, joka on rakkaus täydellisimmillään. On kohdattu henkiolentoja ja aiemmin kuolleita läheisiä. Kertomuksissa on tullut ilmi myös se, että NDE-kokemuksen aikana he ovat tiedostaneet olevansa kuolleita. Tavalla taikka toisella henkilölle on tullut tieto siitä, että hänen on palattava takaisin omaan kehoonsa ja jatkettava elämäänsä maan päällä, koska hänelle määrätty tehtävä siellä ei ole vielä tullut suoritetuksi loppuun.

Useimmat kuvailevat kokemustaan niin, että siinä oli mukana äärimmäinen onnellisuus, rauhallisuus ja turvallisuus. NDE-kokemus muutti heitä niin, että pelko fyysistä kuolemaa kohtaan hävisi kokonaan. Heille syntyi käsitys, että he jatkavat rajan toisella puolen. Kirjallisuudessa ja muuallakin on toistunut sanonta "kuolemaa ei ole".

Seksuaalinen identiteetti ei ole mikään erityinen juttu "siellä toisella puolella"

Noista homojen kertomuksista syntyy vaikutelma, että NDE-kokemuksessa seksuaalinen identiteetti on vähäpätöinen sivuseikka taikka sillä ei ole minkäänlaista osuutta tapahtuneessa. Useimmat kysymykseen vastanneet totesivat, ettei seksuaalinen identiteetti muuttunut millään tavalla NDE-kokemuksen seurauksena, taikka se muuttui aiempaa myönteisemmäksi. Yhden mieshenkilön NDE-kuvauksessa on mielenkiintoinen yksityiskohta. Uskovaisena ihmisenä hän oli pohtinut kysymystä siitä, hyväksyykö Jumala hänet, koska hän on homomies. NDE-kokemuksen kuluessa hänet ympäröi joukko henkiolentoja. Hän keräsi rohkeutta ja kysyi näiltä olennoilta, "Onko OK olla homo?" Henkiolennot nauroivat hänelle ja totesivat: "Kenetkä sinä luulet luoneen homot?" Kirjoittaja kertoo tuon jälkeen kokeneensa, että hänet on hyväksytty ja hän kuuluu joukkoon.

NDE-kokemusten teksteissä toistuu huomattavan usein sana rakkaus. Sitä saatetaan kuvata superlaatiivisin ilmaisuin. Kiinnostavaa oli myös törmätä samaan sanaan Pekka Hakon kirjoittamassa kirjassa Jorma Hynnisestä. Hänen ainoa poikansa Marko menehtyi AIDSin seurauksena. Marko oli luopunut kristillisestä yhteisöstään, tultuaan siellä törkeästi torjutuksi. Hän hylkäsi lopulta myös oman alkuperäisen kristilliseen uskonsa. Siitäkin huolimatta hän kuolinvuoteellaan kirjan mukaan totesi: "Jumala on rakkaus."

Johtopäätöksiä NDE-kokemuksista

Tutkimuksen tekijä ja kirjan kirjoittaja Liz Dale tekee aineistosta seuraavan yhteenvedon:

- Useimmalla [NDE:n kokeneella] ei ollut tunnelikokemusta
- Enemmistö koki valon läsnäolon
- He kokivat valon rauhoittavaksi, eikä se pelottanut heitä
- He näkivät/kokivat muita olentoja taikka olioita
- Valo oli heidän mukanaan koko NDE-kokemuksen ajan
- Enemmistöllä ei ollut eletyn elämän läpikäynnin kokemusta (filminauha)
- He oppivat jotakin uutta
- He huomasivat kiinnostuksensa hengellisyyteen muuttuneen (lisääntyneen)
- NDE-kokemus oli heille myönteinen
- Kokemukseen liittyi tunne paranemisesta
- He saivat vastauksia kysymyksiin, joita he eivät olleet esittäneet (mental telepathy)
- Useimmat eivät kokeneet enkelin läsnäoloa
- Useimmat eivät kokeneet muutosta seksuaalisuudessaan NDE:n aikana

***

Kaikki pääsevät taivaaseen

Laajaan NDE-aineistoon tutustuttuani teen sen johtopäätöksen, että otsikon väitteeni on yhtä pätevä, kuin niiden, jotka perustelevat kantojaan vanhoilla uskonnollisilla kirjoituksilla. Oikeastaan Antti Kylliäistä lainaten otsikon pitäisikin olla muotoa "Kaikki pääsevät taivaaseen". Kiivaille kirkonmiehille homon on parasta kohauttaa korkeintaan olkapäitä ja kysyä häneltä hiljaa omassa mielessä, että mikä onkaan se sinun ongelmasi?

***

Tiedon keruu ja tutkimus ilmiöstä NDE jatkuu. Asialle on perustettu verkkosivusto, jossa on tällä hetkellä yli 3000 tapauskertomusta. Mukana myös homojen kertomuksia. Tänä päivänä tiedämme vain sen, että NDE-kokemuksia tapahtuu ihmisille. Emme tiedä vielä ovatko ne oikeita kokemuksia vaiko vain häiriö aivojen toiminnassa. Joskun muinoin kuviteltiin sateenkaaren olevan merkki Jumalalta. Tänään ymmärrämme sen olevan luonnon optinen ilmiö. Ehkä jonakin päivänä tiedämme enemmän NDE:n todellisesta luonteesta.

Kuvat: M.M.

Tietokanta: NDERF - Near Death Experience Research Foundation

25 kommenttia

Mielenkiintoinen ja lämminhenkinen kirjoitus Juhani, kiitän. Mielestäni on äärimmäisen julmaa ja alhaista kirota joku ainaiseen helvettiin, jos tämä sattuu olemaan homo tai lesbo. Siitä voi jäädä joillekin isot arvet, eikä tuollaista toimintaa voi puolustella mitenkään. Nykyaikana uskontokuntien pitäisi hyväksyä muuttunut roolinsa: tiede on korvannut uskonnon selittäjänä, eikä uskonto mitenkään pysty kilpailemaan sen kanssa. Siksi uskontokuntien olisi viisaampaa keskittyä siihen kysymykseen, mihin tiede ei tarjoa vastausta - miten elää moraalisesti hyvä elämä? Sukupuolinen suuntautuminen ei ole moraalia.
itse en tiedä haluanko taivaaseen, jollen saa itse päättää mitä siellä on, ei huvita viulunsoitto ja siveästi käyttäytyminen vaan metallia seksiä ja hyvää ruokaa, sekä uusimmat laitteet maasta hehe nopea netti myös hehe