Kauppalehti: Aito avioliitto -aloitetta yritetään saada suuren salin äänestykseen "ohituskaistalta"

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • Sami Mollgren
  • 28
Tasa-arvoisen avioliittolain kumoamista vaadittiin syyskuun 2016 lopun mielenosoituksessa Helsingissä noin 70 hengen voimin. (kuva: Sami Mollgren)

Aito avioliitto -aloitetta yritetään saada lakivaliokunnasta pikakäsittelyllä äänestettäväksi saliin ennen maaliskuun ensimmäistä päivää, kertoo Kauppalehti valiokuntalähteisiin viitaten.

Tasa-arvoinen aviolliittolaki astuu voimaan 1. maaliskuuta 2017. Avioliittolain uudistuksen voimaantulon jälkeen heikennykset yhdenvertaisuuteen vaatisivat päätökset perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Kauppalehden mukaan valiokunnasta kantautuneiden viestien mukaan olisi "kohtuullista" käsitellä asia siten, että aloitteesta voitaisiin äänestää ennen maaliskuun alkua. Aito avioliitto -aloitteen vireillepanijat kuitenkin panttasivat tarkoituksella aloitteen luovuttamista eduskunnalle viimeiseen mahdolliseen hetkeen asti, joten aikatauluongelmaa ei millään tavoin voi pistää byrokratian rattaiden syyksi.

Kauppalehdessä asiasta kirjoittava Emil Elo arvioi pelissä olevan hallitusrauhan, sillä yksi Aito avioliitto -aloitetta suuren salin käsittelyyn ajavista on hallituspuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, joka on uhannut hallitusyhteistyön vaikeuttamisella, mikäli sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista ajavaa aloitetta ei tuoda suuren salin päätettäväksi.

Aiotaanko huolellinen ja perusteellinen valmistelutyö unohtaa?

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tällainen pikakäsittely tarkoittaisi kaiken perusteellisen ja huolellisen valmistelun unohtamista. Sellainen ei ole lainsäädäntötyössä kohtuullista, milloinkaan.

Perusteelliseen ja huolelliseen valmisteluun kuuluvat esimerkiksi tarvittavat asiantuntijakuulemiset. Aikanaan kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista käsiteltiin valiokunnassa perusteellisesti ja huolellisesti runsaat puoli vuotta, ennen kuin se lopulta pääsi äänestettäväksi. Käsittely oli perinpohjaista, ja asiassa kuultiin kymmeniä asiantuntijoita.

Mikäli lakivaliokunta päättää ylipäänsä perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen jatkaa Aito avioliitto -aloitteen käsittelyä, ei esimerkiksi lausuntojen hankkimisen unohtamista normaalilla aikataululla tarpeellisilta tahoilta voi perustella millään muulla kuin vastenmielisellä ja häpeällisellä poliittisella pelillä.

Avioliittolain uudistukseen johtaneen Tahdon2013-kansalaisaloitteen vireillepanijoita ainakin on perusteltua kuulla, sillä Aito avioliitto -aloitteen pyrkimyksenä on kumota Tahdon2013-kansalaisaloitteen perusteella säädettyjä lakeja.

Seta ry taas on itsestään selvästi kuultavien joukossa, sillä asia koskettaa ihmisryhmää, joka on vahvasti Setan toimintakentässä.

Lastensuojelujärjestöillä puolestaan on varmasti sanansa sanottavana siitä, miten Aito avioliitto -aloitteessa esitetty toimenpide vaikuttaisi samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä eläviin lapsiin ja seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluviin lapsiin ja nuoriin.

Jos käsitellään, niin perusteellisesti sitten

Lakivaliokunta käsittelee Aito avioliitto -aloitteen jatkoa tiistaisessa kokouksessaan. Jos siis perustuslakivaliokunnankin "ei ongelmattomaksi" toteamaa Aito avioliitto -aloitta yleensäkään pitää enää jatkokäsitellä, niin sitten se pitää tehdä perusteellisesti ja huolellisesti, ilman ohituskaistoja.

Kauppalehti: Tasa-arvoista avioliittolakia yritetään kaataa vielä kerran
Perustuslakivaliokunta: Aito avioliitto -aloite ei ongelmaton
HS: Perussuomalaiset kiristävät avioliittokysymyksessä hallitusyhteistyön vaikeuttamisella

28 kommenttia

Ja keitäköhän ääniä valiokunnasta sitä on toimittaja kuullut? Edustajia Niikko, Huhtasaari ja Laukkanen vai?

Aika helvetinmoinen pikakäsittely valiokunnassa saisi olla - luokkaa pari päivää max - jotta aloite saataisiin törkeän puutteellisten asiantuntijakuulemisten jälkeen äänestykseen ylipäätänsä vielä silloin kun sen olisi mahdollista toteutua ilman perustuslakivaliokunnan kieltämää taannehtivuutta.

Lain säätäminen Suomessa on onneksi moniasteinen ja pitkä prosessi ensimmäisine käsittelyineen, mahdollisine uuden valiokuntakäsittelyn jälkeisine jatkettuine ensimmäisine käsittelyineen, toisine käsittelyineen (vasta kolmantena päivänä ensimmäisen käsittelyn päättymisen jälkeen) sekä presidentin vahvistuksineen (ilmeisesti vain perjantaisin, joita on jäljellä kaksi ennen 1.3.).

Ei riitä, että "äänestys" olisi ennen 1.3. Ensinnäkin äänestyksiä olisi mitä todennäköisimmin useampia, sillä lakivaliokunnan enemmistö kuitenkin esittäisi vasta-aloitteen hylkäämistä, mistä eduskunnan enemmistön taas tulisi olla eri mieltä (mitä se ei aiemmasta äänestyskäyttäytymisestään tällä vaalikaudella päätellen ole), mistä alkaisi sitten vähintään päiväkausia kestävä uusi prosessi. Ei riitä, vaikka vasta-aloite voittaisi eduskunnassa äänestyksissä, sillä avioliittolain muutos astuu voimaan ajallaan ellei sen kumoamista ole ehditty vahvistaa.

Kommenttia muokattu: 11.02.2017 klo 16:41
Kylläpä ne hihhulit vain jaksaa vinkua. Hohhoijaa... Hankkisivat elämän.