ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
internet ja seksuaalivähemmistöt homoseksuaalisuus ja uskonto linkit kaikki artikkelit

Perustuslakivaliokunta: Aito avioliitto -aloite ei ongelmaton

Sami Mollgren • 10.02.2017 12:14 • 12 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Aito avioliitto -yhdistys keräsi nimiä myös Helsingin rautatieaseman katveessa (kuva: JuhaniV)
Sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista vaativa Aito avioliitto -kansalaisaloite ei ole ongelmaton perustuslain kuudennen pykälän yhdenvertaisuussäännöksen kannalta, linjaa perustuslakivaliokunta perjantaisessa lausunnossaan.

Lakivaliokunta pyysi marraskuussa perustuslakivaliokunnalta asiasta lausuntoa tueksi aloitteen käsittelyyn. Nyt lausunnon saatuaan lakivaliokunta jatkaa aloitteen käsittelyä, ja aloitteen jatkokäsittelyn on määrä olla valiokunnan käsiteltävänä tiistaina.

Perustuslakivaliokunta korostaa lausunnossaan, että eduskunta on hyväksyessään kansalaisaloitteen pohjalta 1.3.2017 voimaantulevat avioliittolain muutokset ja hallituksen esityksen perusteella siihen asiallisesti liittyvät muut lait tehnyt ratkaisun edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa perustuslain 22 pykälän mukaisesti.

Perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan sen taannehtivuudesta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. Valiokunnan mielestä lakivaliokunnan on perustuslaista johtuvista syistä varmistettava, että lakiehdotus ei johtaisi taannehtiviin heikennyksiin oikeuteen solmia avioliitto, rekisteröidä parisuhde tai näiden oikeuksien käyttämisen oikeusvaikutuksiin.

Valiokunnan asiantuntijoina kuullut: varatuomari Jyrki Anttinen, professori Mikael Hidén, professori Juha Lavapuro, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, aloitteen tekijä Jukka-Pekka Rahkonen, apulaisprofessori Janne Salminen sekä professori Veli-Pekka Viljanen. Kirjallisen lausunnon valiokunnalle antaneet: professori (emeritus) Markku Helin ja professori Tuomas Ojanen.

Perustuslakivaliokunnan arvion lähtökohtana on, että kumottavaksi esitetty lainsäädäntö ei ole vielä voimassa. Valiokunnan mukaan tällaisessa tilanteessa kyse ei ole sellaisista lainsäädäntöön perustuvista perustelluista odotuksista, joita pitäisi ehdottomasti suojata. Perustuslakivaliokunta huomioi myös, että kumottavaksi esitettyä lainsäädäntöä edeltävää oikeustilaa ei ole valiokunnan käytännössä pidetty perustuslain vastaisena. Perustuslakivaliokunta pitää merkityksellisenä myös sitä, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 artiklassa turvattu oikeus avioliittoon ei sellaisenaan merkitse velvollisuutta mahdollistaa samaa sukupuolta olevien oikeutta solmia avioliittoa, vaan se kuuluu kunkin sopimusvaltion harkintamarginaaliin.

Valiokunta kuitenkin pitää kumottavaksi Aito avioliitto -aloitteessa esitettyä samaa sukupuolta olevien avioliitot sallivaa lainsäädäntöä paremmin perustuslain kuudennen pykälän kannalta sopusoinnussa olevana kuin vielä tällä hetkellä voimassa olevaa oikeustilaa, jossa samaa sukupuolta olevat parit rajataan avioliiton ulkopuolelle.

Lisäksi perustuslakivaliokunnan mielestä vastikään eduskunnassa hyväksytyn lain muutosehdotuksen sisältävä kansalaisaloite ei hyvin sovi yhteen sen kansalaisaloitteen säätämisvaiheessa esitetyn tarkoituksen kanssa, että kansalaisaloitteella tuodaan uusia aiheita poliittiseen keskusteluun.

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Annika Lapintie (vas), varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk), Simon Elo (ps), Maria Guzenina (sd), Hannu Hoskonen (kesk), Antti Häkkänen (kok), Kimmo KiveläJaana Laitinen-Pesola (kok), osittain Markus Lohi (kesk), Leena Meri (ps), Ville Niinistö (vihr), Ulla Parviainen (kesk), Wille Rydman (kok) ja Ville Skinnari (sd).


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Tuossa "ei ole ongelmaton" -sanahelinässä on nähtävissä valistuneen arvaukseni perusteella arvokonservatiivien kädenjälki. Suomeksihan se tarkoittaa: on ongelmallinen. Samaa poliittisesti korrektia (?) kapulakieltä näin viimeksi käytettävän eläinlääkärin vastaanotolla, kun ylipainoisesta koirasta todettiin: ei ole laiha.
  Markku Toivonen (ei rekisteröitynyt) • 10.02.2017 16:53
Arvokonservatiivien kädenjälki näkyy niin paljon, että kysymys kuuluu, mikä on kokoomuksen ja keskustan linja todella? Edistys vai taantumus?
  mauno (ei rekisteröitynyt) • 10.02.2017 18:17
Käytyäni läpi kaikki perustuslakivaliokunnan pyytämät asiantuntijalausunnot, selvä johtpäätös on, että aito avioliitto -kansalaisaloite katsottiin perustuslain kannalta ongelmalliseksi ja yhdenvertaisuusperiaatetta rikkovaksi. Lausunnoissa myös todettiin, että perusteltavissa olevien odotusten periaatetta rikotaan, jos aloite hyväksytään ennen 1.3.2017. Sen jälkeen rajoitettaisiin perustuslaillista oikeutta selkeästi.

Lakivaliokunta pyysi perustuslakivaliokunnan lausuntoa juuri aloitteen perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Tuota tarkoitusta vasten ja asiantuntijalausuntojen nojalla perustuslakivaliokunna lausunto on melkoista poliittista kädenvääntöä kuvastavaa sanahelinää. Onneksi lakivaliokunta ensi viikolla perehtyy myös asiantuntijalausuntoihin. Lakivaliokunnalla on nyt kaikki mahdollisuudet haudata Aa-aloite perustuslqillisten ongelmien nojalla sen lisäksi, että aloite on torso. Se nimittäin ei ota huomioon jo tehtyjä muutoksia liitännäislakeihin.

Aito avioliitto-aloite ei koskaan vielä ole ollut näin selvästi kuopattu.
  Markku Toivonen (ei rekisteröitynyt) • 10.02.2017 19:41
Nimimerkki mauno, valistunut arvaus on, että hallituspuole perussuomalaiset on sylttytehdas. Onhan Soini uhannut hallitusyhteistyön vaikeuttamisella, jos aloite ei tule suuren salin äänestykseen. Siispä on saatava perustuslakivaliokunnasta mahdollisimman mieto lausunto, joka tekee perustuslaillisista ongelmista "ei ongelmattomia".
  Markku Toivonen (ei rekisteröitynyt) • 10.02.2017 19:47
Itse pitäisin jopa toivottavana, että aloite saa lopullisen käsittelyn suuressa salissa, vaikkakin se on arveluttavaa perustuslain kanssa ristiriidassa olevan lakiesityksen ollessa kyseessä.
Loppuupahan (I wish) se kitinä ainakin joksikin aikaa, kunnes keksitään uusi asia, joka on viemässä Suomea moraaliseen perikatoon.
  Public eye • 10.02.2017 21:24
Pvaliokunnan tarpeellisuutta on perusteltu juuri sillä että perustuslain vastaiset esitykset voidaan estää jo etukäteen. Nyt pvaliokunta heitti perustuslailla vesilintua ja teki poliittisen päätöksen. Huolestuttava ennakkotapaus.
  Ihmettelijä (ei rekisteröitynyt) • 10.02.2017 21:49
Perustuslakivaliokunnan lausunto tosiaan oli melko "pyöreä". Lausunnossa kuitenkin selkeästi todetaan, että Aito avioliitto-lakiehdotus ei ole ongelmaton perustuslain kuudennen pykälän yhdenvertaisuussäännöksen kannalta.

Muutama muukin asia lausunnossa on huomion arvoinen:

1) kansalaisaloitteen tarkoituksena on tuoda uusia aiheita poliittiseen keskusteluun, ei olla tahtojen taistelun väline

2) samaa sukupuolta olevien avioliitot salliva lainsäädäntö on paremmin sopusoinnussa perustuslain kuudennen pykälän kanssa kuin lainsäädäntö, jossa samaa sukupuolta olevien avioliittoja ei sallita

3) samaa sukupuolta olevien avioliitot salliva lakimuutos on tehty perustuslain pykälän 22 mukaisesti - siis yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa edistäen

Mikäli lakivaliokunta päättää jatkaa Aito avioliitto -aloitteen käsittelyä vielä tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen, niin käsittelyä on tietysti jatkettava kaikella huolellisuudella.

Huolelliseen käsittelyyn luonnollisesti kuuluvat esimerkiksi asiantuntijakuulemiset:

Tahdon2013-kansalaisaloitteen vireillepanijoita ainakin on perusteltua kuulla, sillä AA-aloitteen tähtäimessä on Tahdon2013-kansalaisaloitteen perusteella säädettyjä lakeja.

Setaa taas on syytä kuulla, sillä asia koskettaa ihmisryhmää, joka on vahvasti Setan toimintakentässä.

Lastensuojelujärjestöillä taas on varmasti sanansa sanottavana siitä, miten AA-aloitteessa esitetty toimenpide vaikuttaisi 1) samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä eläviin lapsiin ja 2) seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluviin lapsiin ja nuoriin.
  smo • 10.02.2017 23:03
Toki tässä absurdissa tilanteessa on kysyttävä missä järki? On hyväksytty uusi avioliittolaki, kaksi massiivista lakipakettia, allekirjoitetuttu ne presidentillä, valmisteltu vihkikaavat ja kaavakkeet. Sitten muutama viikko ja päivä ennen lain voimaantuloa perutaan kaikki. Onko mitään näin hullua tapahtunut missään? Koskaan?
  Ihmettelijä (ei rekisteröitynyt) • 10.02.2017 23:40
Noh, tuskin perutaan.
  smo • 10.02.2017 23:52
Asiantuntijalausunnot täällä:

www.eduskunta.fi
  SwimmingPoolLibrarian (ei rekisteröitynyt) • 11.02.2017 10:41
Tasa-arvoista avioliittolakia yritetään kaataa vielä kerraN

m.kauppalehti.fi
  Tomppa (ei rekisteröitynyt) • 11.02.2017 14:45
Ei kannata olla huolissaan että kaatuu, kansanedustajista max 50 äänestäisi tasa-arvoista avioliittoa vastaan jos se saapui suureen saliin.
  Kaisa (ei rekisteröitynyt) • 11.02.2017 23:39
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy