Kokoomusnuorten puheenjohtaja ei ymmärrä adoption tarkoitusta

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • Sami Mollgren
  • 10

Kokoomusnuorten tuore puheenjohtaja Susanna Koski on kertonut STT:n välittämän jutun mukaan näkevänsä ongelmallisena, jos adoptio samaa sukupuolta oleville pareille tulee mahdolliseksi.

Hän perustelee kantaansa sillä, että adoptio-oikeuden laajentaminen voisi johtaa siihen, että jotkut adoptiolapsia luovuttavat maat voisivat suhtautua kriittisesti adoptioyhteistyöhön Suomen kanssa. Se taas hänen mukaansa voisi johtaa siihen, että heteroparien adoptiomahdollisuudet voisivat heikentyä. Hän kertoo niin tapahtuneen Ruotsissa.

Koskella on kuitenkin outo näkökulma siihen, mitä varten koko adoptiojärjestely ylipäänsä on olemassa.

Adoption tarkoitus

Adoptiojärjestelyn ensisijainen tarkoitus ei ole taata sen paremmin homoparille kuin heteroparillekaan oikeutta saada itselleen lasta adoption kautta. Sen sijaan adoption ensisijainen tarkoitus on taata lapsen parasta.

Ei ole perusteita kategorisesti rajata samaa sukupuolta olevia pareja ulkoisen adoption ulkopuolelle. Joissain tapauksissa kategorinen adoptiokielto voi jopa estää lapsen edun toteutumisen.

Jokainen adoptioprosessi on yksilöllinen ja lapsen paras selvitetään aina huolellisesti. Mitään pelkoa ei pitäisi olla siitä, että ulkoisen adoption mahdollistuminen samaa sukupuolta oleville pareille synnytäisi adoption ohituskaistaa homopareille.

Samaa sukupuolta olevien vanhempien vanhemmoimassa perheessä kasvaminen ei myöskään ole osoittautunut lapsen kehityksen ja onnen kannalta ongelmalliseksi asiaksi.

Avioliittoinstituutio

Samassa yhteydessä Koski kertoo katsovansa, että avioliitto instituutiona kuuluu kirkolle. Hänen mielestään pitäisi avioliiton asemesta puhua sukupuolineutraalista parisuhdelaista, mikäli samaa sukupuolta oleville pareille annetaan avioliitto-oikeus.

Avioliitto maallisena instituutiona ei kuitenkaan sisällä uskonnollisia ulottuvuuksia, eikä sen tausta ole ylipäänsäkään uskonnollinen. Avioliittoon vihkiminen uskonnollisin menoin on kaiken lisäksi varsin myöhäistä perua. Toki uskonnot, kristinusko muiden muassa, ovat antaneet mausteensa avioliiton solmimisen käytäntöihin ja avioliiton ihanteisiin.

Iltalehti: Susanna Koski: ´Adoptio-oikeuden laajennus voisi haitata heteropareja´
ESS: Susanna Koski: Adoptio-oikeuden laajennus voisi haitata heteropareja
Suomen kansan vuoro ilmaista halunsa yhdenvertaisuuteen

10 kommenttia

  • 1 / 10
  • Ei_avioliittoja_homoille
  • 15.9.2013, 14.06
Koski on täysin oikeassa. Kaikille heteropareillekaan ei tällä hetkellä riitä adoptiolapsia, joten adoption salliminen homopareille heikentäisi heteroparien tilannetta. Itse olen oikeastaan sitä mieltä, että kategorista kieltoa ei välttämättä tarvitsisi olla, mutta sen, että parin kumpikin osapuoli on samaa sukupuolta, pitäisi olla adoptiomahdollisuutta selkeästi heikentävä peruste siinä missä esim. heteroparin alkoholismi tai rikollinen taustakin.
EAH: Näet ilmeisesti adoptiolapset hyödykkeinä, joihin tietynlaisilla pareilla on erikoinen oikeus?