sanasto

Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuteen liittyvä käsitteistö on laaja ja se voi tuntua vaikeaselkoiselta. Ranneliike.netin hlbti-sanasto avaa termistön monimuotoisuutta.