Gay

sateenkaarilippuEnglannin sanalla gay viitataan ensisijaisesti homoseksuaalisuuteen. Homoseksuaalisen henkilön eroottinen ja romanttinen mielenkiinto voi kohdistua yksinomaan samaa sukupuolta oleviin henkilöihin. Toisinaan sana kattaa laajemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta lisää hlbti FAQ -artikkelissa ja hlbti-sanastossa.