Seta patistaa Suomea toimiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Ranneliike net

SETA julkaisi kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä 17.5. kannanoton, jossa se kehottaa Suomea toimiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta EU-puheenjohtajakaudellaan. Myös syrjintään ja viharikoksiin on puututtava johdonmukaisesti myös kansallisella tasolla.

”Suomella on tulevalla EU-puheenjohtajakaudellaan ja YK:n uuden ihmisoikeusneuvoston jäsenenä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan niin Euroopan alueella kuin laajemminkin. Ihmisoikeudet on nostettava asialistalle Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti erityisesti EU:n sisä- ja ulkosuhteissa”, sanoo Setan puheenjohtaja Juha Jokela homofobian vastaisena päivänä 17.5. Päivää vietetään tänä vuonna toista kertaa.

Uskottava toiminta kansainvälisissä yhteyksissä edellyttää esimerkillistä yhdenvertaisuuspolitiikkaa myös kotimaassa. Seta toivoo Suomen hallitukselta ja viranomaisilta aktiivisia toimia viharikoksiin ja syrjintään puuttumiseksi. Nykyisin suuri osa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvista viharikoksista ja syrjintätapauksista jää tunnistamatta ja ratkaisematta. Poliisi ja tuomioistuimet tarvitsevat ohjeistuksen viharikosten käsittelystä, jotta tilastointi ja oikeuskäsittely toteutettaisiin mahdollisimman yhdenmukaisesti eri puolilla maata. Vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisen valvonnasta pitäisi osoittaa jollekin valtakunnalliselle viranomaiselle, kuten vähemmistövaltuutetulle.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen juridinen asema on parantunut viime vuosina joissakin Euroopan maissa. Avioliitto- ja adoptiolainsäädäntöä on parannettu. Perusoikeuksia rajoitetaan kuitenkin yhä myös monissa EU-maissa esimerkiksi syrjivällä perhelainsäädännöllä. Latviassa samaa sukupuolta olevien väliset liitot torjuttiin vastikään perustuslaissa. Kokoontumisvapautta on rajoitettu muun muassa Puolassa ja Venäjällä. Maailman tasolla homoseksuaalisuus tai samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen seksi on rikos noin 80 eri maassa. YK ei tunnusta seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä tai sukupuolen ilmaisua syrjintäperusteina.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Euroopan Parlamentti tuomitsi homofobian tammikuussa 2006 päätöslauselmalla, jossa edellytetään jäsenmailta ja EU:lta konkreettisia toimia seksuaalivähemmistöjen suojelemiseksi väkivallalta ja syrjinnältä. Suomenkin on tärkeää toimia sen puolesta, että kaikkien vähemmistöryhmien perusoikeudet toteutuvat EU:n ja koko Euroopan alueella ja että Euroopan ihmisoikeussopimusta ja ETYj:n ihmisoikeusperiaatteita noudatetaan.

- www.seta.fi

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!