Hyvin rahoitetettu antigender liike uhkaa tasa-arvoa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto
  • 5
Osallistujat vasemmalta MEP Sirpa Pietikäinen, dosentti Julian Honkasalo, Allianssin YK-nuorisodelegaatti Katri Leppälaakso, Allianssin ilmastodelegaatti Aleksi Rouvari, presidentti Tarja Halonen ja juontaja, toimittaja Rosa Kettumäki.

Tarvitsemme enemmän tutkittua tietoa tasa-arvokehitystä uhkaavasta antigender -liikehdinnästä, oli yksi Porin Suomi-Areenalla nykyisistä uhkista käydyn keskustelun johtopäätöksistä.   Liike yhdistää tahoja muutoin erilaisiin tavoitteisiin pyrkivistä maista, kuten Venäjältä ja USA:sta. 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) ja Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin tarjoamaan keskusteluun Raatihuoneen puiston lavalla 15.7 toivat pitkän  näkökulman  presidentti Tarja Halonen ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen,  nuorta vaikuttajapolvea edustivat dosentti Julian Honkasalo, Allianssin YK-nuorisodelegaatti Katri Leppälaakso ja Allianssin ilmastodelegaatti Aleksi Rouvari.  Juontajana oli toimittaja Rosa Kettumäki.

Julian Honkasalo taustoitti antigender-liikkeen olevan kattonimi ilmiölle, johon kuuluu itsenäisiä valtioita, kansainvälisiä järjestöjä ja lobbaritoimijoita, tavoitteena on heikentää naisten ja vähemmistöjen jo saavutettuja ihmisoikeuksia. Liikkeen  retoriikassa  käytetään paljon virheargumentteja  ja valetotuuksia, luomaan käsitystä, että jo saavutetut perusoikeudet eivät kuulukaan kaikille.  

Leppälaakso kertoi YK-nuorisodelegaattina olleensa mukana väännöissä siitä, pystytäänkö sanaa gender laittamaan johonkin dokumenttiin.  "On maablokkeja, joissa tavallaan niputtuu uskonnollisuus, äärikonservatiivisuus ja oikeistopopulismi.  Yllättäviä kumppaneita on nähtävissä. Eikä ainoastaan vastusteta sosiaalisen sukupuolen käsitettä, vaan myös aborttilainsäädännön lieventämistä, seksuaalikasvatusta ja tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä". Leppälaakso mainitsi lainsäädäntöön erikoistuneet antigender-lobbarijärjestöt.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

"Antigender toiminnan rahoituksesta tulisi puhua enemmän", sanoi Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (Kok, Euroopan kansanpuolue, EPP). "Siinä on Venäjän rahaa mukana, ja rahoitusta mm Saudeista, USA:n raamattuvyöhykkeeltä ja järjestöitä". "Yhtymäkohtia muuhunkin ikävään, nationalistiseen ja populistiseen toimintaan".  Pietikäinen korosti, ettei hän tarkoita koko islamia liikkeen taustavoimana.  

"Tällä hetkellä anti-gender toimintaan masinoidaan uskomattomasti  rahaa", jatkoi Leppälaakso. "Rahoitus on järjestelmällisempää  kuin esimerkiksi tasa-arvoa edistävien kansalaisjärjestöjen rahoitus täällä Suomessa".

Pietikäinen kuvasi värikkäästi oman Euroopan parlamentin ryhmänsä (Euroopan kansanpuolue, EPP) tilannetta. "Keskivertoa ei ole lainkaan. Kolmasosa suuresta ryhmästä on hyvin vanhoillisia, loput yrittävät mennä eteenpäin."  Pietikäinen havainnollisti ryhmän junaksi, jolla on kaksi veturia eri päissä kiskomassa vaunuja vastakkaisiin suuntiin.   Vaikuttajatahot, esimerkiksi katolisen kirkon vanhoilliset, seuraavat tarkasti, miten mepit äänestävät.

Aleksi Rouvari sanoi tarvittavan jatkuvaa toimintaa, sillä pohja saattaa murentua yllättävän äkkiä.  "Meillä on ollut aika vahva edistysusko, mutta huomaamme  että monelta saavutetulta asialta on pohja murentumassa".

Presidentti Tarja Halonen totesi, että Afganistanissa ja Ukrainassa "olemme nähneet kauhistuen, että kaikki ne kamaluudet kohdistuu taas tyttöihin, naisiin ja ihmisoikeuksiin".   "Sitkeästi toistuvat nämä inhimillisyyden taudit.."

"Se, että joku häiriköi, ei saa muuttaa meidän muiden oikeassa olemista", sanoi presidentti Halonen. "Olemme puhuneet tästä laajasta rauhan käsitteestä, mikä on liitetty ihmisoikeuksiin. Sitten yhtäkkiä meillä on sota, yhden valtion puolelta joka on allekirjoittanut kaikki sopimukset, ilmastosopimus mukaan lukien."

Halonen huomautti, että hyvinkin menneen kestävän kehityksen vaikutus vaihtelee eri olosuhteissa. "Mikä on demokratian yhteydessä ok, pitää ehkä miettiä ihan uudelleen tilanteissa, joissa on suojattava ihmisiä".

Honkasalo varoitti demokratian kriisiytymisestä. "Demokraattisten instituutioiden puolesta tulee tehdä työtä joka päivä. ja yhdessä huolehtia solidaarisuudesta, "tätä junttaa vastaan, joka tuhoaa yhteisen ympäristömme ja ajaa meidät kriiseihin."  Hän lisäsi olevan tärkeää erottaa hyödyllinen kritiikki valtaa kohtaan, ja kritiikin hyödyntäminen opportunistisiin tarkoituksiin.

Tulevan kehityksen kannalta oleellisena Honkasalo piti koulutuksen laatua. Millaista tasa-arvokoulutusta pystymme tarjoamaan? Omana kokemuksenaan hän kertoi, että yhteiskuntaopin tunneilla kyllä opetettiin tekemään veroilmoitusta, mutta mitään tas-arvokoulutusta ei ollut. "En kuullut koulussa, mitä olisi turvallinen seurustelu".

lmastokriisistä Sirpa Pietikäinen totesi naisten kärsivän suhteellisesti enemmän.Köyhimmistä  70 prosenttia on naisia. He kärsivät eniten, päättävät vähiten.   

Oikeudenmukaisena ratkaisuna jokaisella meillä voisi olla ilmastobudjetti, eli pitäisi hyvittää ja kompensoida.  "Minä itse usein lentävänä ylittäisin satakertaisesti, tavallinen suomalainen 20-kertaisesti, mutta ihminen Ouagadogon torilla 0.5 prosentilla." 

Kehitysavusta voitaisiin siirtyä kansainväliseen sosiaalipolitiikkaan.   "Jos ottaisimme 10 prosenttia kaikkien rikkaimpien tuloista, kukaan ei vähennystä huomaisi, mutta sillä ratkaistaisiin kaikki sosiaali- ja terveysongelmat kehitysmaissa."

Honkasalo totesi ilmastonmuutoksen aiheuttavan turvattomuutta: naiset ja vähemmistöt altistuvat väkivallalle. "Luonnonkatastrofeissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kokevat syrjintäää  suojapaikoissa. Ilmastonmuutos myös lisää lapsiavioliittoja ja ihmiskauppaa."

Vielä jatkuvan pandemian vaikutuksia sivuttiin lyhyesti. "Koronan aikana naisiin on kohdistunut sairastumisriskin ohella koulutus- ja hoivapaine", Halonen sanoi. Puheenjohtaja totesi että koronatukirahoista  38 prosenttia meni miesvaltaisille yrityksille   14 naisenemmistöisille aloilla  ja loput tasatoimialueille Minkäänlaista sukupuolivaikutusten analyysiä ei tehty tuoreeltaan. 

Puheenjohtaja pyysi osallistujilta henkilökohtaisia tavoitteita. Tässä ne esittämisjärjestyksessä.

Sirpa Pietikäinen: Sukupuolivaikutusten arviointi pakollisena ja   universiaalinen hoivaoikeus kaikille

Julian Honkasalo:  Faktoihin perustuvan tutkitun tiedon lisääminen antigender-liikkeestä

Katri Leppälaakso: Rohkeus muuttua ja oppia virheistä

Aleksi Rouvari: Parhaaseen tutkittuun tietoon uskominen, omien käsitysten reflektointi ja tasa-arvokeskustelun tuominen ilmastokeskusteluun aina 

Tarja Halonen: Luottamuksen lisääminen ihmisten välillä, paikallisella. kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Keskustelu on nähtävissä MTV:n sivuilla, Suomi-Areenan kokonaisuudessa. 

5 kommenttia

Rahan vaikutus näkyy erittäin selvästi. Rahan merkitys kielletään yleensä täydellisesti, kun keskustellaan vähemmistöistä ja tässä se näkyy.
Tässä näkyy, miten rahaa ”pumpataan” valheen propagandaan. Levitetään valheita. Se näkyy demokratiavajeessa eri puolilla maapalloa eri maissa.
Olemme edelleen samoissa ongelmissa, mitä oltiin ennen Ranskan vallankumousta: aateliset eivät maksaneet veroja!
Osa väestä ei edelleenkään halua maksaa veroja. Sama ongelma koko ajan.
Sitten on tämä, miten rahoja jaetaan eri väestöryhmien välillä. Seksuaalivähemmistöjen kansalaisjärjestö eivät pysty tehokkaaseen toimintaan, koska ei ole varoja. Tässäkin tiedetään ongelmat, mutta mikään ei muutu.
Sitten yleensä mainitaan homofobian syyksi pelko vrt Mäenpään haastattelu Hesarissa. Paskan marjat. On olemassa puhdasta pahuutta! Viittaan siihen, mitä tehtiin kirkkokuntien toimintana Kanadassa intiaanilapsille. Nyt se paavi paha pyörii siellä pyytämästä anteeksi kansanmurhaa. Sillä kuitataan. Kauheita hirmutekoja! Miten mätä kirkko! Upporikas kirkko ja pitävät tiukasti rahahanat kiinni. Intiaanien asema on edelleen surkea ja mm intiaaninaisia katoaa koko ajan eikä kukaan kysele perään…..murhataan.
Yksinäisyydestä vaietaan eli tarkoitan vastentahtoisesta yksin jäämisestä. Se on edelleen vaikea asia. Sillä on myös vaikutuksensa mm terveyteen.
Pahaa tehdään, koska ollaan pahoja.
Olen sitä mieltä, että seksuaalivähemmistöjen oikeuksia poljetaan myös siksi, koska ei haluta, että valtarakenteet muuttuisivat eli hyvinvointi jakautuisi laajemmalle yhteiskunnassa. Venäjä on hyvä esimerkki omine mafiajohtajineen - ja Kiina.
Haluan lisätä vielä mielipiteeni ns homofobiasta, joka on minusta väärä termi, koska ei näissä asioissa ole tunteiden kanssa mitään tekemistä, kun on kyseessä järjestelmällinen demokraattisten arvojen alasajo. Sitten usein väkivallantekojen takana voi olla palkattu mieshenkilö eli tappaa rahasta kuten Venäjällä.
Yhdysvalloissa rasismi on rakenteissa. Se on erittäin rankkaa sen kohteeksi joutuneille. Angela Davis on kirjoittanut kirjoja, mitä orjuus oli. Niitä entisiä orjia oli elossa vielä niinkin myöhään kuin 1930- luvulla, koska orjia tuotiin laittomasti. Näissä asioissa ei tunteilla ole mitään tekemistä. Kun väitetään, että pelkää (vrt homofobia )niin siinä tavallaan yritetään pahiksesta tehdä yksinkertainen ja heikko. Venäläisten sotilaiden käytös Ukrainan siviilejä kohtaan kumoaa tämän väitteen kokonaan. Sotilaat tekivät hirmutekoja tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Ryöstivät sitten taloja. Ei ollut ketään, joka olisi pistänyt rajoja tai tullut pidättämään. Tekivät mitä huvitti.
Kun homoja leimataan huonommiksi kansalaisiksi, niin se tarkoittaa joillekin, että saa tehdä mitä vaan, mitä kunnollisille ihmisille ei saa tehdä: on lupa hakata tai tappaa. Nyt tuli tilaisuus. Se annettiin. Tai niinkuin Yhdysvalloissa, missä musta lenkkeilijä lynkattiin, kun lenkkeili väärällä asuinalueella. Mitäs tuli. Olisi pysynyt omiensa parissa.
Ei tekijät katsoneet tehneensä mitään väärää. Saivat kuitenkin tuomion kohun sanelemana. Vanhat asenteet ovat kuitenkin jäljellä.