Pohjois-Irlannin homokakkutapaus päättyi leipomisesta kieltäytyneen leipomon voittoon

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Pohjois-Irlannin homokakkutapaus on tullut päätökseensä. Samaa sukupuolta olevien avioliittoja tukevalla tekstillä varustetun kakun tilannut Gareth Lee haastoi leipomon oikeuteen sen kieltäydyttyä toimittamasta kakkua. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (ECHR) päätti 6. tammikuuta, että asiaa koskevaa kannetta leipomoa vastaan ei oteta tutkittavaksi.

Ratkaisusta kirjoittaa esimerkiksi Gay Times.

Tapaus sai alkunsa, kun belfastilainen Ashers Bakery -niminen leipomo vuonna 2014 kieltäytyi tekemästä kakkua, johon olisi tullut samaa sukupuolta olevien aviliittoja tukeva teksti Support Gay Marriage ja koristeeksi Seesamtie-sarjan Bert ja Ernie -hahmoja. Kakku oli tarkoitus saada tilaisuuteen, jossa olisi juhlistettu Andrew Muirin valintaa pormestariksi. Hän on Pohjois-Irlannin ensimmäinen avoimesti homoseksuaalisuudestaan kertonut pormestari. Leipomo oli ehtinyt jo hyväksyä toimeksiannon, mutta perui sen ja perusteli kieltäytymistä omistajaperheen kannattamilla kristillisillä arvoilla.

Kakun Queer Space järjestön järjestämään tilaisuuteen tilannut Gareth Lee valitti asiasta tasa-arvoviranomaiselle, ja keväällä 2015 tuomari teki päätöksen leipomon toiminnan olleen syrjivää. Vuonna 2016 Belfastin piirioikeus katsoi, että leipomo oli syyllistynyt syrjintään. Lokakuussa 2018 Ison-Britannian korkein oikeus päätti, että leipomo ei ollut toiminut lainvastaisesti ja seuraavana vuonna 2019 Lee vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi. 

Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että leipomon kieltäytyminen ei liittynyt Leen seksuaaliseen suuntautuneisuuteen ja tähän henkilönä, vaan poliittisen kannan ilmaisemiseen liittyvään toimintaan. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Stonewall-järjestöstä on ilmaistu pettymys ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisusta ja sitä pidetään tasa-arvon suhteen askeleena taaksepäin. Järjestön mukaan yritykset eivät saa syrjiä asiakkaitaan.

Toisaalta tunnettu hlbti+ -aktivisti Peter Tatchell tukee ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua. Hän sanoo, että ketään ei pidä pakottaa edistämään itselle vieraita poliittisia näkemyksiä. Tatchell myös muistuttaa, että toisenlainen ratkaisu olisi vastavuoroisesti asettanut seksuaalivähemmistöön kuuluvalle leipurille pakon suostumaan pyyntöihin koristella kakku hlbti-yhdenvertaisuutta vastustavilla viesteillä.

3 kommenttia

Mitenhän Suomen lainsäädäntö tähän istuu? Tarkoittaako tämä sitä että yritys voi kuitenkin syrjiä "poliittisella" perusteella? Olisiko leipomo ilmaissut oman kantansa tekemällä asiakkaan tilaaman kakun? Nyt kun jätti kakun tekemättä kanta tuli varsin selväksi.
Yhdenvertaisuuslaki 8 § Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.
Tutustumatta tarkemmin riidan kummankaan osapuolen perusteluihin voisin ajatella, että leipomon ei voitu osoittaa syrjineen asiakasta henkilönä, siis kieltäytyneen palvelemasta häntä, vaan kieltäytyneen pelkästään valmistamasta tuotetta varustettuna asiakkaan haluamalla viestillä.