Pohjois-Irlannin homokakkutapaus päättyi leipomisesta kieltäytyneen leipomon voittoon (juttukommentit)

  • 1 / 3
  • JiiKooHki
  • JiiKooHki
  • 10.1.2022 14:04
Mitenhän Suomen lainsäädäntö tähän istuu? Tarkoittaako tämä sitä että yritys voi kuitenkin syrjiä "poliittisella" perusteella? Olisiko leipomo ilmaissut oman kantansa tekemällä asiakkaan tilaaman kakun? Nyt kun jätti kakun tekemättä kanta tuli varsin selväksi.
Yhdenvertaisuuslaki 8 § Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.
  • 2 / 3
  • Public eye
  • 10.1.2022 16:47
Tutustumatta tarkemmin riidan kummankaan osapuolen perusteluihin voisin ajatella, että leipomon ei voitu osoittaa syrjineen asiakasta henkilönä, siis kieltäytyneen palvelemasta häntä, vaan kieltäytyneen pelkästään valmistamasta tuotetta varustettuna asiakkaan haluamalla viestillä.