Oikeus olla -kansalaisaloite translain uudistamiseksi julkaistaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 26
Oikeus olla -kansalaisaloitteella pyritään translainsäädännön uudistamiseen.

Tiistaina 6. huhtikuuta julkaistaan translain uudistamista vaativa Oikeus olla -kansalaisaloite. 

Aloitteen mukaan Suomen lainsäädännön on uudistuttava siten, että se täyttää perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien julistuksen asettamat velvoitteet. Tavoitteena on taata juridisen sukupuolen vahvistaminen kaikille ilman perusoikeuksien rajoituksia.

Oikeus olla -aloitteen takana on Trans ry:n koordinoima ryhmä ihmisiä, joita kiinnostaa niin vähemmistöjen kuin lasten oikeudet.

- Meidän tulee kunnioittaa kaikkien oikeutta olla oma itsensä, sukupuoleen ja ikään katsomatta. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa lapset ja nuoret jätetään yksiselitteisesti huomiotta ja heidän perus- ja ihmisoikeutensa eivät tulisi turvatuiksi Suomen lainsäädännössä, toteaa Trans ry -järjestön puheenjohtaja Panda Eriksson, joka on myös yksi aloitteen vastuuhenkilöistä.

Nykyinen lainsäädäntö ei kansalaisaloitteen mukaan toteuta juridista sukupuoltaan korjaavien ihmisten oikeuksia heidän ihmisarvoaan kunnioittavalla tavalla, ja siksi aloite esittää viisi muutosta voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kansalaisaloitteessa vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyden ja lääketieteellisen diagnoosin poistamista sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksistä. Näiden lisäksi sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee olla ilmoitusasia kaikille 15 vuotta täyttäneille, ja sitä nuoremmille huoltajan suostumuksella. Aloitteessa vaaditaan myös muutosta lainkohtaan, jossa rekisteröidyssä parisuhteessa olevan henkilön puolisolla on oikeus estää sukupuolen juridinen korjaus. Yhtenä vaatimuksena on väestörekisterin kautta ylläpidetyn niin sanotun "transrekisterin", eli rekisterin sukupuoltaan juridisesti korjanneista henkilöistä, poistaminen.

Kampanjakasvona Jade Nyström

Kampanjakasvona Oikeus olla -aloitteessa nähdään huippu-urheilijana ja avoimesti transsukupuolisena nuorena tunnettu 17-vuotias Jade Nyström. Alaikäinen Nyström sanoo translakiuudistuksen olevan hänelle henkilökohtainen kysymys.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Translain uudistus on minulle tärkeää siksi, että voin kokea olevani arvokas ja hyvä juuri tällaisena kuin olen, Nyström kommentoi.

Huippu-urheilija Jade Nyströmille translakiuudistus on henkilökohtainen kysymys (kuva: Tanja Nyström)

Trans ry:stä todetaan, että Oikeus olla -kansalaisaloitteen allekirjoittavat ovat mukana auttamassa niitä ihmisiä, nuoria ja lapsia, jotka kipeimmin tarvitsevat apua ja tukea elämässä. Samalla allekirjoittajat yhtyvät lukuisten asiantuntijoiden, viranomaisten, ihmisoikeusjärjestöjen, YK:n sekä Euroopan Ihmisoikeusvaltuutetun näkemykseen siitä, että Suomen lainsäädännön tulee tässä yhteydessä uudistua, eikä sitä uudistettaessa voida hylätä nuoria.

Euroopan maista Malta, Irlanti, Tanska, Norja ja Alankomaat ovat sallineet sukupuolen vahvistamisen perustuen itsemäärittelyoikeuteen, sekä Tanskaa lukuunottamatta kaikki maat ovat mahdollistaneet tietyin ehdoin myös alle 18-vuotiaan juridisen sukupuolen korjaamisen.

Hallitusohjelmaan kirjattu translakiuudistus on edennyt hitaasti

Nykyiseen pääministeri Sanna Marinin (sdp) hallituksen ohjelmaan kirjattu translainsäädännön uudistuksen hidas eteneminen on huolestuttanut sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asemaa edistäviä järjestöjä. Sosiaali- ja terveysministeriö on selittänyt translakiuudistuksen verkkaista etenemistä koronakriisin vaikutuksella ministeriön aikatauluihin. Helmikuussa 2020 julkaistiin valmistelutyöryhmän raportti, lakiesitystä valmisteleva työryhmä asetettiin maaliskuussa 2021 ja lakiesitys on tarkoitus antaa joulukussa 2021. Lisäksi uudistus olisi koskemassa vain täysi-ikäisiä.

- Toisin kuin pääministeri Marinin hallitusohjelmakirjaus, Oikeus olla -kansalaisaloite vaatii täyttä itsemääräämisoikeutta sekä lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Myös translain uudistusta valmistelleen valmistelutyöryhmän raportissa alkuvuodesta 2020 kiinnitettiin huomiota alaikäisten transsukupuolisten asemaan. Sen mukaan hallitusohjelmakirjaus ei kokonaisuudessaan tunnista työryhmän havaitsemia haasteita. Työryhmä esitti oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen ikärajan asettamista 15 ikävuoteen.

26 kommenttia

Tämän aloitteen lisäksi on tietysti kysymys kolmannesta (ja/tai oikeudesta olla olematta jompaa-kumpaa kahdesta nykyisestä) juridisesta sukupuolesta. Eduskunnallahan on mahdollisuus samassa yhteydessä huolehtia sekin asia. Yksi aloitehan ei sinänsä voi koskea useampaa erillistä lakihanketta.

Trans ry:n verkkosivuilla tietopaketti aloitteen aihepiiristä vastauksineen usein kysyttyihin kysymyksiin: https://transry.fi/oikeus-olla-kansalaisaloite/

Tällä hetkellä allekirjoituksia näyttää kertyneen kolmisen tuhatta.