Seta vaatii juridisen vanhemmuuden kirjaamisen muuttamisen sukupuolineutraaliksi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Setan edustajakokous vaatii, että juridinen vanhemmuus pitäisi kirjata sukupuolineutraalisti. Nykyään vanhemmuus kirjataan äitiytenä tai isyytenä. Se jättää huomiotta esimerkiksi muunsukupuoliset vanhemmat. Merkintää ei voi myöskään muuttaa jälkikäteen. Edustajakokous haluaisi myös, että vanhemmiksi voisi kirjata useamman kuin kaksi vanhempaa.

Sunnuntaina 24. marraskuuta julkaistussa kannanotossa viitataan tulevaan vanhemmuuslain, jonka Antti Rinteen hallitus on päättänyt säätää Suomeen. Lain on määrä korvata erilliset isyyslaki ja äitiyslaki.

- Vanhemmuuslaissa on varmistettava, että se huomioi riittävällä tavalla perheiden ja sukupuolen moninaisuuden. Juridinen vanhemmuus tulee jatkossa kirjata vanhemmuutena ilman turhaa sukupuolittamista ja tarvittaessa useammalle kuin kahdelle vanhemmalle, todetaan kannanotossa. 

- Monimuotoisissa perheissä kasvavien lasten oikeudet ovat viime vuosina parantuneet erityisesti niiden lasten osalta, jotka syntyvät naisparien ydinperheeseen. Lakimuutokset eivät vielä kuitenkaan ole riittävällä tavalla ottaneet huomioon kaikkien perheiden moninaisuutta ja lasten oikeuksia heille tärkeiden vanhemmuussuhteiden huomioimiseksi. 

- Monilla sateenkaariperheiden ja uusperheiden lapsilla on todellisuudessa useampi kuin kaksi tärkeää, lapsen elämässä mukana olevaa vanhempaa. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on naispari ja mies, jotka jakavat lapsen vanhemmuuden keskenään. Vaikka lapselle kaikki vanhemmat ovat tosiasiallisia vanhempia, jotka rakastavat lasta ja osallistuvat tämän kasvatukseen, juridinen vanhemmuus voidaan vahvistaa vain kahdelle. Lapsen edun mukaista on tällaisissa tilanteissa tunnustaa useampi kuin kaksi vanhempaa. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Setan kannanotossa todetaan, että osa vanhemmista kuuluu sukupuolivähemmistöihin. Heidän vanhemmuutensa kirjataan tämän vuoksi väärin. Lapsen synnyttänyt mies kirjataan äidiksi ja nainen, jonka siittiöistä lapsi on saanut alkunsa, kirjataan isäksi. Laki ei myöskään mahdollista ennen sukupuolen korjaamista syntyneen lapsen vanhemmuusmerkinnän korjaamista vanhemman sukupuolen vahvistamisen yhteydessä. 

- Vanhemmuuden kirjaaminen väärin altistaa paitsi vanhemman myös hänen lapsensa syrjinnälle. Ristiriita sukupuolimerkinnän ja vanhemmuusmerkinnän välillä paljastaa vanhemman transtaustan kerta toisensa jälkeen asioitaessa viranomaisten kanssa tai palveluissa, kuten päivähoidossa.  

- Kun vanhemmuus kirjataan binäärisesti äitiytenä tai isyytenä, jätetään siinä huomioimatta esimerkiksi vanhemmat, jotka ovat muunsukupuolisia. Setan edustajakokous vaatii, että juridinen vanhemmuus kirjataan sukupuolineutraalisti vanhemmuutena, ei äitiytenä tai isyytenä. Tämä tekisi kaikesta vanhemmuudesta yhtä arvokasta sukupuolesta riippumatta ja olisi lasten edun ja oikeuksien mukaista. Juridinen vanhemmuus ei kuitenkaan rajoittaisi kenenkään yksilön tai perheen oikeutta valita ja käyttää omassa arjessaan itselleen sopivimpia vanhemmuuden käsitteitä. 

Seta katsoo, että vanhemmuuslain säätäminen perhemuodot ja sukupuolen moninaisuus huomioiden vahvistaisi lasten oikeuksia, parantaisi perheiden yhdenvertaisuutta ja ennaltaehkäisisi transihmisiin ja heidän lapsiinsa kohdistuvaa syrjintää.

Setan edustajakokous on järjestetty viikonloppuna Joensuussa. Kokouksessa valittiin myös uusia jäseniä hallitukseen.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!