Euroopan neuvoston komissio vaatii muutosta Suomen translakiin ja esittää keinoja vihapuheongelman ratkaisemiseksi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) vaatii tiistaina julkaistussa raportissa Suomea muuttamaan lakia, joka edellyttää juridisen sukupuolensa vahvistavalta transsukupuolista henkilöltä steriliteettiä. Lisäksi raportissa esitetään huoli siitä, että pitkät odotusajat leimaavat sukupuolen korjausprosessia. Myös monet ihmisoikeusjärjestöt ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ovat kritisoineet translainsäädännön nykytilaa.

Keväällä työnsä aloittanut Antti Rinteen hallitus on kirjannut hallitusohjelmaansa lisääntymiskyvyyttömyysvaatimuksen poistamisen translainsäädännöstä. Kritiikkiä on kuitenkin herättänyt alaikäisten sukupuolivähemmistöihin kuuluvien jättäminen syrjään.

Raportin suomenkielisessä käännöksessä käydetään termiä "transseksuaali" nykyisin suositellumman käsitteen "transsukupuolinen" asemesta.

Myönteiseksi kehitykseksi raportissa todetaan tuore yhdenvertaisuuslaki, mutta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle suositellaan lisävaltuuksia ja sen resurssien lisäämistä.

Raportti kiinnittää huomiota myös vihapuheeseen, joka on raportin mukaan lisääntynyt erityisesti verkkokeskusteluissa. Yhtenä kohteena ovat hlbti-vähemmistöt. Raportin mukaan Suomessa viranomaisilla ei ole minkäänlaista kattavaa ja järjestelmällistä tiedonkeruuta vihapuheen ja vihaperustaisen väkivallan seuraamiseksi, eikä lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen vihapuheen ja viharikosten tunnistamista edellyttävän tiedon ja asiantuntemuksien taso aina riitä näiden rikosten asianmukaiseen tunnistamiseen. Asiaa koskevaa koulutusta suositellaan lisättäväksi.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Raportissa esitetään, että viranomaisten tulisi vastata vihapuheeseen voimallisemmin perustamalla viranomaistahojen välinen työryhmä kehittämään kokonaisstrategiaa, jolla voidaan tehokkaasti puuttua rasistiseen sekä homo- ja transfobiseen vihapuheongelmaan. Viranomaisten tulisi puuttua puutteelliseen raportointiin vahvistamalla poliisin ja haavoittuvassa olevien ryhmien, kuten seksuaalivähemmistöjen muodostaman yhteisön välistä yhteistyötä. Tähän yhteistyöhön tulisi kuulua se, että poliisivoimiin perustetaan vähemmistöyhteyspoliisi, sekä seksuaalivähemmistöillevastaava yhteyshenkilö. Näillä toimilla pyritään vähentämään myös vihapuhetta koskevien rikosilmoitusten tekemättä jättämistä.

Myös vaikuttajien esiintuloa toivotaan. ECRI suosittaa, että viranomaiset rohkaisevat julkisuuden henkilöitä ja etenkin poliitikkoja reagoimaan nopeasti ja paitsi tuomitsemaan kaikenlaisen rasistisen sekä homo- ja transfobisen puheen, myös pyrkimään vahvistamaan niitä arvoja, jota tämänkaltainen puhe uhkaa.

ECRI valvoo Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden rasismi- ja suvaitsemattomuustilannetta maakohtaisesti ja tekee ehdotuksia ja esityksiä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Edellinen Suomea koskeva raportti julkaistiin maaliskuussa 2013. Tuoreessa raportissa on kaikkiaan 20 Suomea koskevaa suositusta. Joidenkin suositusten toimeenpanoa tarkastellaan kahden vuoden kuluttua toteutettavassa väliaikaseurannassa.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!