Suomessa intersukupuoliset vauvat joutuvat yhä tarpeettomien lääketieteellisten hoitojen kohteeksi

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren

Seta ja intersukupuolisten ihmisoikeusjärjestö OII Europe vaativat, että seuraava hallitus ryhtyy välittömästi toimiin intersukupuolisten kehollisen ja sukupuolta koskevan itsemääräämisoikeuden takaamiseksi. 

Oikeusministeriö ja ulkoministeriön teettämän selvityksen mukaan intersukupuolisten ihmisten itsemääräämisoikeus ja oikeus kehollisen koskemattomuuteen eivät toteudu Suomessa. Intersukupuolisten oikeuksien toteutumisen esteenä ovat muun muassa vanhentuneet hoitokäytännöt ja tiedon puute.  

Setan tiedotteen mukaan intersukupuolisten vauvojen kehoja ”normalisoidaan” edelleen leikkauksilla ja hormonihoidolla ilman lapsen suostumusta. Ministeriöiden selvityksessä suositellaan, että lukuun ottamatta tilanteita, joissa lapsen terveys on välittömässä vaarassa, mitään sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä ei tule tehdä ennen kuin lapsi kykenee tekemään asiasta itse päätöksen. 

- Samalla, kun yksittäiset lääkärit Suomessa tunnistavat, että intersukupuolisilla on oikeus tehdä omat valintansa ja päättää omasta kehostaan, enemmistö kuitenkin jatkaa hoitokäytäntöjä, jotka on todettu olevan lasten oikeuksien sopimuksen vastainen. Näitä lasten oikeuksia tulee edistää ja kunnioittaa, sanoo Suomessa vieraileva varapuheenjohtaja Kitty Andersson OII Europesta. 

Hoitokäytännön ovat tuominneet ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien vastaisena Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja parlamentaarinen yleiskokous sekä Euroopan parlamentti. Hoitokäytäntö on myös Euroopan Neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan sopimuksen ja Suomen potilaslain ja terveyden- ja hoitoalan eettisten ohjeiden vastainen. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Suomen on muutettava lakiaan vastaamaan Europan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen vuonna 2017 antamaa päätöslauselmaa intersukupuolisten oikeuksien toteutumisesta. Monissa Euroopan maissa noudatetaan 50-luvulta juontuvaa lääketieteellistä paradigmaa. Kukaan ei halua takaisin siihen aikaan, joten miksi yksi ryhmä pakotetaan tämän ajan lääketieteen arvoille, Andersson toteaa. 

Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE totesi jo vuonna 2016 hoitokäytänteiden haitallisuuden ja tuotti tietoa nykytilanteesta. Setan mukaan tietoa on tarpeeksi ryhtyä uudistuksiin viipymättä. 

Intersukupuolisten itsemäärittelyoikeus sukupuoleen ei toteudu. Intersukupuoliset ihmiset, jotka eivät määritä itseään naisiksi tai miehiksi, eivät voi saada Suomessa sukupuoltaan vastaavaa merkintää henkilötietoihinsa. 

- Suomen tasa-arvolaki kieltää kaikkien sukupuolivähemmistöjen syrjinnän. Vaadimme hallitukselta toimia, joilla intersukupuolisten oikeus identiteettiin, terveyteen ja syrjimättömyyteen toteutuu täysimääräisesti, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo

Setan mukaan Suomessa tulee tarkastella myös juridisten sukupuolimerkintöjen määrää.  

- Jos ja kun yhteiskunnassa pidetään tärkeänä oikeudellista sukupuolta, tulee sen perustua itsemäärittelyyn ja mahdollistaa muu merkintä kuin ”nainen” tai ”mies”. Kolmatta merkintää ei kuitenkaan pidä automaattisesti antaa intersukupuoliselle vauvalle hänen syntyessään, koska merkintä voisi altistaa hänet syrjinnälle, Tarjamo painottaa.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!