Helsingin hallinto-oikeus ei käsittele pastori Kai Sadinmaan tekemää valitusta "vakavasta moitteesta"

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
Kai Sadinmaa odottamassa tuomiokapitulin päätöstä 13.9.2017 (kuva: Vaeltaja2006)

Helsingin hallinto-oikeus päätti maanantaina olla ottamatta käsittelyynsä samaa sukupuolta olevia pareja vihkineen pastori Kai Sadinmaan tekemää valitusta Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta saamastaan "vakavasta moitteesta". Oikeus katsoo, ettei kyse ole rangaistuksesta.

Asiasta ovat kirjoittaneet esimerkiksi Yle ja Helsingin Sanomat.

Syksyllä 2017 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti antaa pappi Kai Sadinmaalle "vakavan moitteen" samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Päätös tehtiin äänin 5-2. Vähemmistö olisi rankaissut kovemmin. Sadinmaa oli jo ennen ratkaisua kertonut valittavansa mahdollisesta rangaistuksesta hallinto-oikeuteen.

Sadinmaasta oli tehty tuomiokapitulille kantelu, kun hän vihki kaksi paria avioliittoon ja pyysi siunausta kolmelle avioliitolle maaliskuussa 2017 teatteri Kapsäkin tapahtumassa, avioliittolain muutoksen astuttua voimaan.

Sadinmaa teki tuomiokapitulille sen ratkaisusta oikaisuvaatimuksen, mutta se ei vaatimusta hyväksynyt, jonka jälkeen Sadinmaa valitti asiasta hallinto-oikeuteen. Sadinmaa pitää "vakavaa moitetta" rangaistuksen luontoisena mutta lakiin perustumattomana seuraamuksena. Oikeus taas katsoo, että tuomiokapitulin päätös on verrattavissa kirkkolain mukaiseen valmisteluun eikä siitä siten voi valittaa. Lisäksi oikeuden mukaan Sadinmaalle ei koitunut "vakavasta moitteesta" tämän oikeuksia, etuja tai velvollisuuksiin vaikuttavia seuraamuksia.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Hallinto-oikeuden ratkaisusta on vielä mahdollista hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Kirkko ja samaa sukupuolta olevien avioliitot

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa keskustelu samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä tai siunauksen pyytämisestä samansukupuolisen parin avioliitolle on voimistunut sen jälkeen, kun samaa sukupuolta olevien parien avioliitot Suomessa sallinut avioliittolain uudistus astui 1.3.2017 voimaan.

Kirkon piispainkokous on tulkinnut evankelis-luterilaisen kirkon kannan olevan, että kirkko pitää avioliittoa jatkossakin vain miehen ja naisen välisenä liittona. Kirkon ylin päättävä elin kirkolliskokous ei kuitenkaan ole tehnyt päätöstä rajata kirkollista vihkimistä toisin kuin Suomen voimassa olevassa lainsäädännössä on avioliiton solmimisen ehdoiksi säädetty.

Joissain hiippakunnissa samaa sukupuolta olevia pappeja on rangaistu tuomiokapitulin antamin varoituksin.

Kymmenet papit ovat ilmaisseet olevan valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt päätöksen, että papin on luvallista ilmaista halunsa samansukupuolisten parien vihkimiseen. Suuri osa papistosta hyväksyy samaa sukupuolta olevien kirkollisen avioliittoon vihkimisen.

Tasa-arvo kirkossa laajempi kysymys

Helmikuussa 2019 julkaistussa Anni Tsokkisen toimittamassa Taantuvan tasa-arvon kirkko -kirjassa neljätoista kirjoittajaa pohtii omakohtaisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kirja syntyi naisten pappeuden 30-vuotisjuhlien jälkitunnelmissa, ja kyseisen aihepiirin lisäksi esillä on myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema kirkon piirissä.

Kirjaa käsitellään Kotimaa24-julkaisussa.

Sateenkaariparin vihkimisestä varoituksen saanut pappi ja opettaja Henna Salo kirjoittaa kirjassa julkaistussa artikkelissaan siitä, että seksuaalivähemmistöt ovat myös kirkkopolitiikan välineenä ja osa hengellistä peliä.

- Samalla lailla kuin maahanmuuttoa käytetään poliittisena keppihevosena, kirkkopolitiikassa voidaan ratsastaa valtaan homokriittisyydellä.

Salo toteaa, että myös tasa-arvoisen avioliiton hyväksyjät haluavat säilyttää vanhan perinteen, jossa kirkko siunaa tasapuolisesti kaikkien jäsentensä solmimat avioliitot.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!