Homo- ja lesbopareja vihkinyt pastori Kai Sadinmaa sai Tuomiokapitulilta vakavan moitteen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 14

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt antaa pappi Kai Sadinmaalle ”vakavan moitteen” samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Päätös tehtiin äänin 5-2. Vähemmistö olisi rankaissut kovemmin. Sadinmaa on jo etukäteen kertonut valittavansa mahdollisesta rangaistuksesta hallinto-oikeuteen.

Sadinmaasta tehtiin tuomiokapitulille kantelu, kun hän vihki kaksi paria ja siunasi kolme avioliittoa maaliskuun alussa teatteri Kapsäkin tapahtumassa. Avioliittolain muutos oli astunut voimaan samana päivänä.


Tuomiokapituli aloitti istuntonsa puolelta päivin. Tuomiokapitulin edessä oli demonstraatio, jossa yksi vihityistä homopareista ja heidät vihkinyt pastori Sadinmaa istuivat maassa jalkapuuhun kytkettynä. Tempaus herätti paljon kiinnostusta.

Mukana jalkapuussa ollut Hannu Virtanen kertoi iltapäivällä tunnelmista:

Hannu Virtanen

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Audio

Tämä oli ensimmäinen ennakkotapaus. Mitä "vakava moite" tarkoittaa, siitä kuullaan varmaan illan mittaan.


Monet halusivat kokeilla jalkapuuta ja antaa tukensa pastori Kai Sadinmaalle.

14 kommenttia

Tuomiokapituli oli päätöstä tehdessään "puun ja kuoren välissä".

Vapauttava päätös olisi nähty käytännössä ilmoituksena samaa sukupuolta olevien vihkimisen sallimisesta.

Kohtuullisen lievällä kurinpitotoimella tuomiokapituli yritti saada jonkinlaista "kompromissia" aikaan - ja perustelut lukemalla voi tulla siihen johtopäätökseen, että tämän päivän tuloa on vähintäänkin kammoten odoteltu.

Rangaistuksen myötä Sadinmaa käynnistää oikeusprosessin, jossa vastakkain on kirkon nykyinen piispojen ilmaisema (lainsäädäntöön pohjautumaton) kanta siitä, että vain eri sukupuolta olevia voi vihkiä.

Selvää on, että kirkosta eroaminen taas vaihteeksi kiihtyy.

Kyse on nyt siitä, millä perusteella kirkon piirissä ajatellaan voitavan rajoittaa papin vihkimisoikeutta, koska evankelis-luterilaisen kirkon papilla on lakiin perustuva oikeus vihkiä henkilöitä avioliittoon (jonka lain mukaan voivat solmia aikuiset ihmiset osapuolten sukupuolesta riippumatta). Papin suorittama avioliittoon vihkiminen on juridisesti päteviä, vaikka kirkko toimintaa piispojen kannanoton mukaan vastustaakin. Eräillä valtion virkamiehillä on vihkimisvelvollisuus, jota papeilla ei ole muuta kuin työnantajansa (eli kirkollisen viran) kautta.

Oikeus voi toki tulla tulokseen, että kirkolla on oikeus itsensäisesti oppiin perustuen päättää siitä, kenet se vihkii avioliittoon tai kenen avioliiton se siunaa.

Ongelma vain on siinä, että kirkolliskokouksella ei ole riittävää enemmistöä tehdä päätöstä suuntaan eikä toiseen. Kirkolla on nyt asian suhteen melko vaikea tilanne.

Väännössä tuli nyt otetuksi uusi askel.
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta minusta vihkimisoikeutta ei ole "kirkolla", vaan kullakin kirkon palveluksessa olevalla papilla, jolle vihkimisoikeus on henkilökohtaisesti myönnetty. Papilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta vihkiä, joten näin ollen olisi loogisesti katsoen itse kunkin papin omassa harkinnassa, kenet avioliittokelpoiset henkilöt hän vihkii avioliittoon.

Vihkimisoikeus perustuu siihen oikeutetun papin ja maallisen vallan (vihkimisoikeuden myöntäjän) väliseen sopimukseen. Hallinto-oikeus ottanee kantaa siihen, voiko kirkko papin työnantajana kieltää häntä käyttämästä laillista vihkimisoikeuttaan itse parhaaksi katsomallaan tavalla.