Orivedellä kapinaa perusopetuslakia vastaan - valtuustoaloite sukupuolen moninaisuuden esilläpidon kieltämiseksi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 37

Sukupuolen moninaisuuden esilläpitoa kouluopetuksessa vastustavan valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja.Lisäksi allekirjoittajina on kuusi muuta valtuutettua, jotka edustavat keskustaa, kristillisdemokraatteja ja kokoomusta.

Maanantaina 11. helmikuuta 2019 kunnanvaltuuston kokouksen aikana annettu valtuustoaloite on otsikoitu "Aloite terveiden sukupuoliroolien tukemisesta Oriveden kaupungin toiminnassa". Sukupuolen moninaisuuden kyseenalaistavassa aloitteessa esitetään huoli siitä, että "nyky-yhteiskunnan myllerryksessä" olisi unohtumassa "perustavaa laatua oleva totuus" siitä, että "tytöt ovat tyttöjä ja pojat poikia".

Aloitteessa todetaan, että perussuomalaisten valtuustoryhmä on huolissaan lisääntyneestä sukupuolineutraaliuden ja "sukupuoli on kokemus" -ajattelumallin lisääntymisestä Oriveden kaupungissa. Esimerkiksi nostetaan se, että elämänlaatulautakunta on poistanut vuoden tyttö/poikaurheilijan palkinnon, aloitteen mukaan ideologisin perustein. Lisäksi esitetään huoli siitä, että kouluissa on kerrottu sukupuolineutraalisuutta ja kokemukseen perustuvaa sukupuolisuutta tukevia väittämiä.

Esiin nostetaan myös Oriveden esi- ja perusopetuksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2015-2018, jossa todetaan sukupuolittuneisuuden ja segregaation vähentämisen ja purkamisen olevan perusopetuksen tasa-arvotyön keskeinen pyrkimys, ja että tasa-arvon vaatimus saa vielä syvällisemmän ja moniulotteisemman sisällön, kun tasa-arvotyön lähtökohdaksi hyväksytään myös sukupuolen moninaisuus.

Aloitteen allekirjoittaneet haluavat Oriveden kaupungin tekevän linjauksen, jossa ohjeistetaan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä huomioimaan päätöksenteossaan sen, että "sukupuolia on kaksi ja että tervettä sukupuolikehitystä tulee tukea eikä sekoittaa". Koulujen ja tarhojen opetusmateriaalista esitetään pyydettäväksi selvitystä, samoin siitä, mitä tarkoittaa "sukupuolittuneisuuden vähentäminen" ja "sukupuolen moninaisuus" pienten lasten ja nuorten opettamisen yhteydessä.

Sukupuolen moninaisuuden esilläpito on vaaditaan viipymättä lopetettavaksi tai tiedotettava vanhemmille. Tällaisesta opetuksesta vaaditaan aloitteessa oikeutta kieltäytyä "vakumuksellisista syistä" kuten uskonnonopetuksesta.

Aloitetta on sosiaalisessa mediassa kritisoitu.

Twitterissä Seta muistuttaa siitä, että Suomen lainsäädännössä sukupuolen moninaisuus tunnustetaan, syrjintä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella kielletään ja viranomaiset, koulutuksen järjestäjät ja työnantajat on velvoitettu ehkäisemään syrjintää. Seta toteaa myös, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on sitouduttu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, ja mm. perusopetuksen tulee lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudestaja opetuksen tulee olla sukupuolitietoista. Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) arvoperustaan on kirjattu yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja moninaisuuden edistämisen velvoite. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista todetaan, että se on sukupuolisensitiivistä ja että se huomioi sukupuolen moninaisuuden.

Pirkanmaalla sijaitseva Orivesi tunnetaan esimerkiksi Mämmilä-sarjakuvan esikuvana.

37 kommenttia

Huomaa kyllä, että kuulemani huhut Oriveden sisäsiittoisuudesta ja siskosavioliitoista pitävät paikkansa ja tuottavat ihan varteenotettavaa tulosta :D