Mikkelin tuomiokapituli antoi samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle pastorille varoituksen (juttukommentit)

  • 2 / 2
  • Yesman
  • 14.12.2018 16:25
Mahtaisiko kukaan tietää, missä vaiheessa kirkollisvalitukset varoituksista vihkimisten suhteen hallinto-oikeuteen ovat?

Pikaisella googlauksella aiheen tiimoilta on käsitelty 2 tapausta hallinto-oikeudessa (ensimmäinen aste).

1. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, joka koski Savonlinnan seurakunnassa tehtyä päästöstä. Seurakunnassa tehtiin päätös, ettei rukouksia samaa sukupuolta olevien parien puolesta saa toteuttaa kirkoissa. Tästä siis valitettiin ja se hylättiin. Peruste: "rukoushetkiä voidaan järjestää Savonlinnan seurakunnan muissa tiloissa, päätöksellä ei ole rajoitettu seurakunnan jäsenten oikeutta päästä osalliseksi seurakunnan tarjoamista eduista"

2. Kallion seurakuntaneuvoston päätöksestä on valitettu Helsingin haliinto-oikeuteen. Kallion seurakuntaneuvosto päätti, että kaikki kirkon tilat ovat käytössä kaikkien parien kaikkiin kirkollisiin toimituksiin. Tästä siis valitettiin ja valitus hylättiin. Peruste: "kirkkolain mukaan seurakunta hallinnoi itse omaisuuttaan ja kirkkotilan käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto yhdessä."

Ylläolevissa tapauksissa hallinto-oikeus siis asettui tukemaan kirkkoherrojen ja seurakuntaneuvostojen päätöksiä, menivätpä ne kumpaan suuntaan tahansa.

Samalla Itä-Suomen hallinto-oikeus tulee katsoneeksi, ettei kirkkorakennus eroa millään tavoin muista seurakuntatiloista.