Taiwanissa äänestettiin samaa sukupuolta olevian avioliitto-oikeutta vastaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1
Taipei, Taiwan.

Taiwanissa äänestäjien enemmistö haluaa rajoittaa avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Lauantaina järjestetyn äänestyksen taustalla oli erityisesti kristillisten ryhmät. 

Itse äänestys on vain neuvoa-antava, eikä sillä katsota olevan kovin suurta juridista merkitystä. Sitä pidetään paremminkin mielipidekyselynä. Tuloksen odotetaan kuitenkin vaikuttavan lainsäätäjien ratkaisuihin, sillä he odottavat vuoden 2020 vaaleja.

Hallituspuolue esitti loppuvuodesta 2016 presidentin tuella avioliiton avaamista myös samaa sukupuolta oleville pareille. Asia jätettiin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Perustuslakituomioistuin edellytti keväällä 2017 antamassaan päätöksessä, että Taiwanin avioliittolaki muutetaan kahden vuoden kuluessa sukupuolineutraaliksi. Oikeusministeriön mukaan paikallisten avioliittolupatoimistojen on toukokuusta 2019 lähtien annettava avioliittolupia myös samaa sukupuolta oleville pareille. Muussa tapauksessa asiaa käsitellään lain rikkomisena oikeudessa.

Mikäli samaa sukupuolta olevien oikeus avioliittoon toteutuu täysimittaisena keväällä 2019, tapahtuu näin ensimmäistä kertaa Aasiassa.

Avioliittolain uudistuksen vastustajat järjestäytyivät päätöksen jälkeen ja alkoivat järjestää mielenosoituksia. Samalla he rupesivat mobilisoimaan äänestäjiä verkossa. Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta vastustavat katsovat, että lainsäätäjillä on lukuisia vaihtoehtoja viedä tuomioistuimen päätös käytäntöön, ilman että avioliittolakiin kajotaan. Samaa sukupuolta olevien parisuhteille esitetään erillistä instituutiota.

Samassa äänestyksessä myös hlbti-aiheiden esiin ottaminen kouluopetuksessa haluttiin kiellettäväksi.

Taiwanissa samaa sukupuolta olevat ovat voineet neljää aluetta lukuunottamatta vuodesta 2015 lähtien rekisteröidä parisuhteensa. Parisuhteen rekisteröimisen juridinen merkitys on kuitenkin vähäinen.

1 kommenttia

Taiwanin tilanteesta

Vaikuttaa sekavalta, koska perustuslakituomioistuimen päätös avioliittolain muuttamisesta on hieman epätarkka, mutta siitä huolimatta tuomioistuimen päätöksiä ei alisteta oikeusvaltioissa kansanäänestyksille, kansanäänestyksen tulosten toteuttamisesta (esim. hlbti-kouluopetuksen lopettaminen) ei ole säädöksiä, vaalivilppiä ja -väärinkäytöksiä havaittiin yli 2 000 äänestyspaikalla jne.

Taustaa
Taiwanin perustuslakituomioistuimen keväällä 2017 tekemän päätöksen mukaan yksityisoikeuden (Civil code) pykälät 7 ja 22 ovat ristiriidassa kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen ja henkilökohtaisen vapauden kanssa, koska niissä mm. määritellään avioliitto vain miehen ja naisen väliseksi. Tuomioistuimen päätöksessä sanotaan mm., että seksuaalista suuntautumista ei voi muuttaa ja samaa sukupuolta olevien oikeus solmia avioliitto takaa yhdenvertaisuuden ja vapauden sekä turvaa vakaan yhteiskunnan.
Tuomioistuin antoi parlamentille kaksi vuotta aikaa muuttaa yksityisoikeuden pykälät niin, että myös samaa sukupuolta olevilla on samat oikeudet ja vapaudet mm. solmia avioliitto ja perustaa perhe.

Hallinnon saamattomuus ja kummallinen toiminta
Vaikka perustuslakituomioistuimen päätös on sitova, parlamentti ei tehnyt mitään lainsäädännön muuttamiseksi. Sen sijaan äänestyslakeja muutettiin niin, että mm. uskonnollisten ääriryhmien yhteenliittymä (”koalitio seuraavan sukupolven onnen puolesta”) sai oikeuden vaatia kansanäänestystä, mitä pidetään lainvastaisena, koska perustuslakituomioistuimen päätöksiä ei alisteta kansanäänestyksille.

Oikeustoimia
Sateenkaari- ja muut yhdenvertaisuutta ajavat järjestöt ilmoittivat harkitsevansa ryhtymistä oikeudellisiin toimiin kansanäänestyksen kyseenalaistamiseksi. Syytteitä harkitaan myös homovastaisia ääriuskonnollisia järjestöjä vastaan, koska ne rikkoivat vaalilakia homovihamielisellä kampanjoinnilla äänestypaikoilla. Lisäksi joillakin äänestyspaikoilla oli vain fundisten agendaa ajavia äänestyslippuja. Väärinkäytöksiä ilmoitettiin yli 2 000. Ikävintä ja vahingollisinta oli tietenkin uskonnollisten järjestöjen lietsoma homoviha.

Kouluopetus
Kansanäänestyksessä kumottiin myös vuodesta 2004 voimassa ollut Gender Equity Education Act, joka on mahdollistanut hlbti-myönteisen opetuksen yläasteilla. Kansanäänestyksen tuloksen toteuttaminen merkitsisi melkoista takapakkia.

Erillinen avioliittolaki?
Oikeusministeri Lu Tai-lang ilmoitti torstaina (29.11.) tiedotustilaisuudessa, että perustuslakituomioistuimen avioliittolakipäätökseen ”ei tule puuttua” eli päätös on sitova. Hallitus ilmoitti, että se julkaisee kolmen kuukauden kuluttua erillisen homoparien avioliittoja koskevan lakialoitteen eli siviilioikeuslakiin jäisi edelleen määritelmä, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen. Sateenkaari- ja muut ihmisoikeusjärjestöt eivät tätä hyväksy.
(Tiedot perustuvat julkaistuihin uutisiin.)
------
Lisäys
Avioliittolain muutos harvassa maassa onnistuu hetkessä. Muut lakimuutokset, esimerkiksi leikkaukset työttömyysturvan peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen, kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen ja lapsilisiin hoituvat näppärästi; uutinen parin vuoden takaa:
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/201611232200031344?fbclid=IwAR0sSVXEJkJprci-psNS5wa4PipcAC8CFSZOUq6n8Z60ulLFoFLKQA6zSMA