Suomen ruotsinkielisen sateenkaariviikonlopun aikana puhutaan sidoksista

  • Uutinen
  • Pride
  • vaeltaja2006
  • 2

Jossain määrin yllättävä aihe on Suomen ruotsinkielisen sateenkaariviikonlopun teema: ”Band”, suomeksi sidos, liitos tai sitomisväline. Järjestäjänä on yhdistys Regnbågsankan, joka jo 10 vuoden ajan on sitonut yhteen ruotsinkielisiä hlbtiq-ihmisiä.

Regnbågsankan on pyrkinyt luomaan sidoksia ruotsinkielisiin kouluihin ja suureen yleisöön. Regnbågsankanin uusi puheenjohtaja Catariina Salo toivoo qx.se-nettilehden haastattelussa, että yhdistys pystyy luomaan hyvän sidoksen myös jäseniinsä päin.

Yksi syy tämän aiheen valitsemiselle oli suomalais-ruotsalaisen Kaj Heinon kuolema runsas vuosi sitten. Kaj Heino kuoli tapaturmaisesti. Hänen henkilökohtaisen kiinnostuksensa kohde oli dominanssi ja alistuminen. Hän osallistui aikaisemmin sateenkaariviikonlopun tapahtumiin, ja hän oli muistanut Regnbågsankania testamentissaan.

Mennyt vuosi on muullakin tavoin ollut uudenlaisten sidosten ja liittojen vuosi. Uusi avioliittolaki sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot. Ruotsinkielisessä satenkaarimessussa Johanneksen kirkossa perjantai-iltana esitettiin interaktiivinen sidos-taideteos, jossa luotiin sidos toinen toisiimme. Qx.se:n haastattelussa Monika Pensar sanoo, että ruotsinkielisiä sateenkaarimessuja on järjestetty lähes 10 vuotta ja sinä aikana messu on ollut erityislaatuinen ”jumalanpalveluslaboratorio”, jossa rohkeasti on kokeiltu uusia yhteenkuuluvuutta lisääviä messun osia.

Myös uudenlaisten sidosten kanssa ollaan tekemisissä. Maahan on tullut paljon turvaa ja parempaa elämää hakevia maahanmuuttajia. Miten heihin luodaan sidoksia, jotka auttaisivat sopeutumisessa. Ja miten luodaan sidokset niihin turvapaikkaa hakeviin, jotka ovat halunneet liittyä eri syistä suomalaisiin uskontokuntiin. Ruotsinkielinen sateenkaarimessu on yksi niitä paikkoja, jossa ei kysytä henkilön tunnustuksellista taustaa, maailmankatsomusta tai uskon lujuutta. Kaikki ovat olleet yhtä tervetulleita.

Johanneksen kirkon ovella, sateenkaarimessun aikana, on viime vuosina ollut sateenkaarilippu. Tänä vuonna sateenkaarimessu pidettiin perjantai-iltana Pyhän Laurin kirkossa Vantaalla.


Sunnuntaina sateenkaariviikonlopun ohjelmassa on työpaja, jossa tutustutaan japanilaiseen shirabi-sidontaan. Työpaja on täyteen buukattu.


Vuonna 1990 homomiesten aloittama Datafobi-niminen elektroninen yhteydenpitojärjestelmä oli nykyisen sosiaalisen median varhaisaste. Siellä oli syyskuussa 1991 nimimerkki Amanin kirjoittama pienoisnovelli, jonka teemana oli koulupojan outo tunne, kun koulutoveri välitunnilla sitoi hänet lukolla vyölenkistä.

Kahdeksan vuoden ikäisenä olin pienessä koulussa. Oli välitunti ja olin toisen kaverin kanssa järjestäjänä. Siellä järjestäjät olivat koko välitunnin sisällä. Työt tulivat nopeasti tehdyiksi, eikä siinä ollut paljonkaan tekemistä. Yhdellä välitunnilla kaveri keksi pienellä lukolla kiinnittää meidät lantioilta farkun vyölenkistä yhteen. Olimme vähän aikaa kiinni toisissamme...

Guldankan-palkinto

Suomen ruotsinkielisen sateenkaariviikonlopun pääjulassa lauantai-iltana perinteisesti jaetaan palkinto: vuoden Guldankan. Tämän kunniapalkinnon saa ihminen, joka on vuoden aikana merkittävällä ja positiivisella tavalla vaikuttanut HLBTI-ihmisten elämään tai ollut merkittävästi näkyvissä.

Sateenkaariviikonlopun ohjelma

2 kommenttia

Hölynpölyä. Nyt pitäisi kyllä painopisteet mennä aivan muihin asioihin kuten hyvinvoinnin edistämiseen ja siihen miten parlamentti jakaa rahaa yhteiskunnassa. Siis todellisiin asioihin, joilla on merkitystä!

Yksi esimerkki
Lainaus:

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.9.2017 seuraavia asioita:

Suomen maksamana yleistukena 6 000 000 euron myöntäminen YK:n tasa-arvojärjestölle (UN Women) vuoden 2017 sitomattomasta määrärahasta sekä vuoden 2017 valtuuksien kohdentaminen vuosille 2018-2019. Neljä miljoonaa euroa on sidottu aiemmin vuodelle 2017, joten Suomen tuki säilyy edellisvuoden tasolla ollen kymmenen miljoonaa euroa vuonna 2017. Lisäksi vuoden 2017 myöntö- ja sopimusvaltuuksista annetaan UN Womenille yleistukea vuosille 2018-2019 yhteensä 14,7 miljoonaa euroa. Tästä aiheutuisi menoja seuraavasti: vuonna 2018 10 000 000 euroa ja vuonna 2019 4 700 000 euroa. UN Women edistää sukupuolten välisen epätasa-arvon ja syrjinnän poistamista sekä naisten ja tyttöjen aseman, mahdollisuuksien ja oikeuksien vahvistamista maailmanlaajuisesti. (UM lähetystöneuvos Johanna Karanko 0295 350 712)

Suomen vastaava järjestö sai 500 000.

Seksuaaliset vähemmistöt jäävät varjoon ja paitsioon nimenomaan rahan jaossa, mikä tuo esille yhteiskunnan rakenteellisen syrjinnän, josta syytän myös heteronaisia....heteronainen voikin olla suurin este todellisen muutoksen aikaansaamiseksi EU-alueella.

Kommenttia muokattu: 14.10.2017 klo 14:51

Kommenttia muokattu: 14.10.2017 klo 14:53
Kolmoisritin (taas kerran ihan hassussa paikassa) esiin nostamalla tuki-aihepiirillä on keskustelufoorumilla oma ketju ( http://ranneliike.net/keskustelu.php?act=rthrd&grpid=20&thrdid=15139 ) ja toinenkin ( http://ranneliike.net/keskustelu.php?act=rthrd&grpid=20&thrdid=15168 ). Siellä aihepiiriä on käsitelty jo aika kattavasti - ja jossa asiaa voisi jatkaa, jos jotain uutta näkökulmaa on.

Minusta suomalaiselle hlbtiq+ -vähemmistöille kohdennettava tuki on viisasta kanavoida hlbtiq+ -järjestötoiminnan kautta. Esimerkiksi Pirkanmaan Setan ja ranneliike.netin alkuaan käynnistämä Sinuiksi-työ on erittäin tärkeää. Toki tukea voi perustella tarvittavan lisää, mutta oikeastaan järjestöjen asia on perustella anomuksiaan ja lobattava asiaansa. En näe tukiin liittyvää merkittävää rakenteellista syrjintää, sillä kansalaisyhteiskunnan ihannetta ylläpitävän hengen mukaan tarpeeseen tukea näyttäisi olevan saatavissa yhdenvertaisesti myös hlbtiq+ -toimijoille.

En suoranaisesti tiedä, miten suomalaisessa yhteiskunnassa hlbtiq+ -vähemmistöjen asemaa voisi yhdenvertaisuuden ihanteiden valossa (merkittävästi) suuremmilla tuilla varsinaisesti parantaa. Hyvinvoinnin, verkostoitumisen ja tietouden edistämisellä on tähänkin mennessä suurin muutosta jouduttava työ tehty. Asenteita ei isolla(kaan) rahalla muuta juurikaan nopeammin. Kun olemassaolevissa rakenteissa on riittävästi tietoa ja ymmärrystä hlbtiq+ -vähemmistöistä, hoituvat asiat ilman erikoista lokeroa ja leimautumista. Jos taas ei ole tietoa ja ymmärrystä, voisi hlbtiq+ -korvamerkintä kateuden ja erikoiskohdennettujen tukien synnyttämä epäoikeudenmukaisuuden kokemus heikentää vähemmistöön kuuluvien elämänmahdollisuuksia - varsinkin syystä tai toisesta syvällä kaapissa olevien.

Siinä mielessä tämä sateenkaariviikonlopun teemaksi valittu "Band" on oikein hyvä valinta monimerkityksisyydessään. Sidoksilla nimittäin on tavattoman paljon merkitystä monessa mielessä.