Euroopan komissio vahvistaa: Sateenkaariperheiden vastainen EU-kansalaisaloite suljettu

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 7

Euroopan komissio vahvistaa, että niin sanotun "Äiti, Isä & Lapset" -EU-kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruu päättyi joulukuussa.

Aloitteeseen ei saatu määräajassa kerättyä kylliksi allekirjoituksia.

Joulukuussa aloitteen taustavoimat ilmoittivat yksipuolisesti, että nimien keruuta aiotaan jatkaa 3. huhtikuuta 2017 asti. Jatkoaikaa perusteltiin sillä, että nimenkeruu päästiin aloittamaan neljä kuukautta myöhässä, koska asianmukaisen ja hyväksytyn järjestelmän luomisessa verkkoon allekirjoitusten keruuta varten oli haasteita.

Euroopan komissio toteaa, että kannatusilmoitusten keräämiseen on aikaa 12 kuukautta aloitteen rekisteröimisestä. Vuodessa on kerättävä vähintään miljoona allekirjoitusta ja lisäksi vähintään seitsemässä eri maassa nimiä maakohtainen vähimmäismäärä. Aloite rekisteröitiin 11. joulukuuta 2015, joten päättymispäivämäärä oli 11. joulukuuta 2016.

Komission edustaja kertoo ranneliike.netin lukijan saamassa kirjeessä, että kyseisen aloitteen nimenkeruuvaihe on päättynyt, kuten on ilmaistu EU-kansalaisaloitteiden virallisen luettelon verkkosivuilla - eikä jatkoajalle ole perusteita. Komissiosta kerrotaan, että kansalaisaloitteen vastuuhenkilöitä on myös informoitu nimienkeruuvaiheen päättymisestä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Euroopan komission ilmoituksesta huolimatta aloitteen taustavoimat keräävät nimiä yhä: aloitteen kansainvälisellä verkkosivulla on 7. helmikuuta julkaistu tieto siitä, että nimiä on kerätty 600 000.

Suomessa aloitetta on edistänyt Aito avioliitto ry.

Aito avioliitto ry lupasi tiedottaa asiasta enemmän, kun aloitteen vastuuhenkilöihin kuuluvan kansalaistoimikunnan puheenjohtajan Edit Frivaldskyn marraskuun lopussa Euroopan komission edustajalle lähettämään kirjeeseen kampanjan jatkamista saadaan vastaus.

Toistaiseksi Aito avioliitto ei ole julkisesti tiedottanut nimenkeruun päättymisestä tai kerättyjen kannatusilmoitusten lopullisesta määrästä.

Sateenkaariperheet halutaan rajata perhemääritelmän ulkopuolelle

Citizens´ Committee -nimen alla toimiva ryhmittymä haluaa määritellä EU-tasolla avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi. Samalla vain tällaisen määritelmän mukaisen avioparin tai yksinhuoltajan vanhemmoima perhe tunnustettaisiin EU:n alueella perheeksi. Käytännössä aloitteen määritelmällä rajataan samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet perhemääritelmän ulkopuolelle. Aloitteen taustavaikuttajat ovat valtaosaltaan konservatiivisia katolilaisia ja konservatiivisiin kristillisiin yhteisöihin kuuluvia. Tukijoina sillä on jonkin verran muitakin pääasiassa uskonnollis-konservatiivisia tahoja.

Aloitteen suomenkieliseksi nimeksi on annettu Äiti, isä ja lapset – Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen suojelemiseksi, ja aihekuvaukseksi on määritelty “laaja-alaisesti sovellettava säädös, jossa määritellään avioliiton ja perheen merkitys EU:n lainsäädännössä: avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, ja perhe perustuu avioliittoon ja/tai sukulaisuuteen”. Aloitteen päätavoitteeksi kerrotaan se, että “perheen” ja “avioliiton” käsitteelle annetaan EU:n laajuinen määritelmä, joka “on sopusoinnussa kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa”. Aloitteen kuvauksen mukaan “perheen” ja “avioliiton” käsitteisiin viitataan EU-lainsäädännössä, vaikka niiden määritelmä ei ole selkeä. Aloitetta edistävien mukaan nykytilanne aiheuttaa "jännitteitä".

Sateenkaariperheiden vastaiseen EU-kansalaisaloitteeseen aiotaan kerätä nimiä 3.4. asti
Nimenkeruu sateenkaariperheitä vastustavaan EU-kansalaisaloitteeseen alkoi
EU-kansalaisaloitteella halutaan rajata sateenkaariperheet perhemääritelmän ulkopuolelle
Eurooppalainen kansalaisaloite: Äiti, isä ja lapset – Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen suojelemiseksi

7 kommenttia

Nyt sit vaan odottamaan että aidot aviot laittaa korjauksen sivuilleen, tosin siihen nyt voi mennä yksi ihmiselämä.
Kuriositeettina voisi mainita, että Unkarissa Kristillisdemokraattien kaksi johtohahmoa, Péter Harrach ja Bence Rétvári pitivät tiistaina tiedotustilaisuuden, jossa he ilmoittivat puolueensa tukevan nimien keruuta. Heidän mukaansa EU:ssa käytetään kahta avioliiton ja perheen määritelmää ja he haluavat kaikkialle yhden ja yhtenäisen määritelmän eli perinteisen mies-nainen-lapsi.

He näyttävästi allekirjoittivat kansalaisaloitteen eikä heille ollut kerrottu, että nimien keräys on jo loppunut

https://444.hu/2017/02/15/lejart-meleghazassag-ellenes-ivet-irt-ma-ala-a-kdnp-s-harrach-peter-es-retvari-bence